Casa Baiulescu

Casa Baiulescu – Bd. Eroilor nr. 33

Vila a fost proiectată de arhitectul Peter Bartesch şi construită în anii 1887-1888, pe ruinele fostului Bastion al Curelarilor demolat în 1887 de către autorităţi. A fost ridicată de negustorul Manole Diamandi (1833-1899), care a dăruit-o ca zestre fiicei sale căsătorită cu medicul George Baiulescu. Edificiul este a doua construcţie în stil neorenascentist, după Institutul General de Pensii (actualul Rectorat al Universităţii Braşov), cu care se armonizează pe aceeaşi linie.

George Baiulescu (1855-1935) s-a născut la Braşov unde a urmat liceul românesc. A studiat medicina la Universitatea din Viena, frecventând în paralel Conservatorul. Întors în oraşul natal, a funcţionat din 1886 ca medic al liceului românesc şi al şcolii de fete, predând igiena. Specializat în tratamentul afecţiunilor de nervi, se numără printre pionierii hidroterapiei din Transilvania, înfiinţând un institut de balneologie. Dispunând de o bogată bibliotecă medicală, publica în 1904 o consistentă scriere (Hidroterapie medicală), apreciată de Academia Română, care o recomandă pentru premiere, fiind a doua de acest gen, după cea scrisă la 1851 de un profesor ieşean. Publică mai multe articole de specialitate, precum şi în domeniul muzical cu care era familiarizat, în Albina CarpaţilorGazeta de Transilvania şi Meseriaşul Român. În 1908 a editat o revistă bilunară de popularizare a cunoştinţelor medicale şi de igienă: Sănătatea, prima foaie de acest gen pentru românii din Austro-Ungaria. A fost cel dintâi primar român al Brașovului în 1916, iar după unire, a fost al doilea prefect român şi inspectorul administrativ al judeţului. A dovedit calităţi reale de diplomat şi a mediat cu dibăcie instalarea administraţiei statului român.

Mediateca francofonă

Biblioteca franceză sau Mediateca francofonă funcţionează din 1992 în Casa Baiulescu, cu un fond de carte asigurat iniţial de donaţii din Belgia şi Franţa, apoi achiziţii.

În 2003 și-a unit resursele cu Alianța Franceză Brașov, într-un parteneriat funcțional și azi.

Accesul este pe baza permisului de bibliotecă şi permisului de membru al Alianţei Franceze Braşov.

Este organizată în sistem acces liber la raft.

Secția deține un fond diversificat de publicații și reviste, cu titluri din domeniul literaturii, istoriei, științelor sociale etc., alături de manuale, înregistrări audio, filme, cărți pentru copii, benzi desenate și alte resurse educaționale, culturale și informaționale.

Promovează limba franceză, cultura Franței şi valorile francofoniei, dialogul și diversitatea culturale.

Cu sprijinul Serviciului cultural al Ambasadei Franței și Institutului cultural francez, susține evenimente consacrate (Zilele francofoniei, Festivalul filmului francez, Festivalul de filme scurte, 14 iulie, Fete de la Musique, Lire en Fete).

Oferă oportunitatea de a cunoaşte diversitatea culturală.

Orar: Luni, Miercuri, Vineri – 8,00-16,00; Marţi, Joi – 12,00 -20,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419, 338 0368 450 031 – tasta 1, apoi tasta 3

E-mail: franceza@bjbv.ro

Cont de facebook: https://www.facebook.com/Biblioteciinlimbistraine

Biblioteca maghiară

Este cea mai recentă secţie deschisă în 2007, după ce anterior, din 2002, a funcționat un Centru cultural maghiar, axat doar pe activități culturale.

Biblioteca maghiară are un fond bogat și nou de cărți din variate domenii, pentru copii și adulți, promovând lectura, dialogul interetnic și conservarea moștenirii culturale a maghiarilor din județul Brașov și nu numai.

În parteneriat cu Centrul cultural al Ungariei și alte asociații culturale, organizează expoziții, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, dezbateri.

Orar: Luni, Miercuri, Vineri – 8,00-16,00; Marţi, Joi – 12,00 -20,00

Telefon: 0268 410 801, 0268 419, 338 0368 450 031 – tasta 1, apoi tasta 4

E-mail: maghiara@bjbv.ro

Cont de facebook: https://www.facebook.com/Biblioteciinlimbistraine

Secţia de ziare şi reviste (Periodice)

Dispune de numeroase ziare și reviste, vechi și noi, în limba română și în alte limbi, precum şi de abonamente la publicații actuale.

Publicaţiile periodice sunt din diverse domenii de larg interes: agricultură, cultură, drept, economie, medicină, psihologie, sociologie, turism etc.

Abonamentele se fac în funcţie de solicitările utilizatorilor.

Secţia furnizează informaţii privind Legislaţia României cu ajutorul programului Legis, precum şi asistenţă asistată pe computer pentru utilizatori. Baza de date legislative permit regăsirea actelor normative solicitate în funcţie de mai multe criterii (tematică, expresie, emitent etc.), precum şi imprimarea, contra cost, a actului normativ solicitat.  În secţie se pot consulta reviste din domeniul juridic, cum ar fi: Revista Română de Drept, Dreptul, Curierul Judiciar, Revista de Drept Public, Justiţia Nouă, Revista de Drept Comercial, Buletin Economic şi Legislativ, iar începând cu anul 2008 şi Revista Română de Drept Privat, Caiete de Drept Penal, Buletinul Curţilor de Apel.

Orar: Luni, Miercuri, Vineri – 8,00-16,00; Marţi, Joi – 12,00 -20,00

E-mail: periodice@bjbv.ro

Cont de facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077962456059

Formare continuă (Centru digital)

Înfiinţată în 2005, secţia cuprinde în prezent Centrul de resurse educaționale deschise (CRED – http://resurseeducationalebv.weebly.com), Centrul de excelență pentru servicii de bibliotecă pentru copii (https://copiibrasov.wordpress.com/) și Filiala 4 – Centrul info-documentar „Valeriu Braniște”.

Organizează cursuri de educație non-formală pentru copii, programe de formare continuă pentru adulți și formare profesională pentru bibliotecari, în domeniile IT, educație civică, financiară, media ș.a., livrate față în față sau online pe platforma Moodle şi în perspectivă o platformă LMS (Learning Management System).

Din 2022 secţia a devenit Centru Digital prin participarea la programul de alfabetizare digitală adresat membrilor din comunitate Împreună în România digitală, finanţat de Fundaţia EOS România.

Informații despre proiectele inovatoare, platformele și resursele create, inclusiv podcasturi se găsesc pe blogul Bibliotopia – https://bibliotopiabv.wordpress.com/

Orar: Luni – Vineri – 8,00-16,00

E-mail: cic@bjbv.ro

Achiziţie, evidenţă şi prelucrare publicaţii

Acesta este serviciul care preia sugestiile de lectură. Dacă doriţi o carte anume, puteţi face o solicitare de achiziţie.

Serviciul asigură dezvoltarea colecțiilor prin achiziţia curentă şi retrospectivă de publicaţii, evidenţa documentelor, descrierea bibliografică şi indexarea documentelor.

Dezvoltarea colecțiilor se realizează prin achiziţia de cărţi, ziare şi reviste, documente electronice, grafice şi audiovizuale, donații, schimb interbibliotecar și publicații cu regim de Depozit Legal.

Politica de achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor este determinată de profilul enciclopedic al bibliotecii, structura colecţiei existente, cerinţele utilizatorilor şi echilibrul între diferite tipuri de documente.

Activităţi specifice:

• achiziţionează şi prelucrează biblioteconomic, curent şi retrospectiv, documentele de bibliotecă. Media anuală a intrărilor de publicații este de 10.000-14.000 unități de bibliotecă, timpul maxim de prelucrare a lor fiind de 30 de zile de la recepție;


• cataloghează, conform standardelor în vigoare şi setului de norme IFLA (International Federation of Library Association), colecţiile bibliotecii;


• clasifică şi atribuie cotele sistematico-alfabetice pentru toate tipurile de documente;

• organizează şi actualizează catalogul online al bibliotecii, oferind utilizatorilor instrumente de căutare şi regăsire a informațiilor;

• realizează evidenţa de bibliotecă (primară şi individuală) pentru intrările curente de publicații;

• prelucrează publicaţiile periodice intrate în bibliotecă şi actualizează permanent Catalogul alfabetic de Periodice;

• operează în registrele de evidenţă eliminările de documente din colecțiile bibliotecii;

• întocmește în regim informatizat documentele de evidență a publicațiilor: registrele de inventar și de gestiune;

• repartizează pe secţii şi filiale publicațiile prelucrate

Începând cu anul 1998, operaţiile de evidenţă şi prelucrare din cadrul serviciului se realizează în sistem automatizat, catalogul online oferind utilizatorilor bibliotecii modalităţi facile de regăsire a informaţiilor şi o interfaţă prietenoasă.

În paralel, se realizează prelucrarea retrospectivă a documentelor intrate în colecţiile bibliotecii înainte de 1996, ajungându-se astfel ca procentul înregistrărilor catalografice în sistem automatizat să fie de 85% din fondul total de publicații.

Pentru ajutorul cititorilor, pe pagina catalogului au fost create secţiunile: „Cartea săptămânii”, „Colecţia lunii”, „Colecţii de ziare şi reviste”, precum şi lista celor mai noi cărţi prelucrate.

Catalogul poate fi accesat la adresa: http://catalog.bjbv.ro:8280/liberty/libraryHome.do

Telefon: 0268 410 801, 0268 419, 338 0368 450 031 – tasta 7