Erasmus+ Bologna Flux 1 2022

Raport Erasmus+ Bologna – Flux 1 2022

DATA ȘI LOCUL
17-23 iulie 2022
Bologna – Italia

ORGANIZATORI:
“Erasmus Learning Academy” – Bologna, Italia

PARTICIPANȚI:
ROMÂNIA – Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov

PREZENTAREA PROGRAMULUI:
Acest curs oferă o privire de ansamblu asupra metodelor și strategiilor de predare inovatoare, precum și un spațiu cooperant, inspirațional și stimulativ în care să experimenteze și să exerseze noi instrumente, strategii și abordări. Scopul general al acestui curs este de a promova excelența și inovarea în educație prin împuternicirea și inspirarea profesorilor, formatorilor, directorilor și a altor persoane din domeniul educației să utilizeze metode de predare inovatoare, împărtășind în același timp cele mai bune practici și experiențe cu colegii participanți și formatori din întreaga Europă, obținând și o înțelegere mai largă a educației pe Bătrânul Continent.

DESFĂȘURARE:
Cursul „Innovative teaching methods for teachers, school and education staff” („Metode de predare inovatoare pentru profesori, școală și educația adulților”), organizat pe parcursul a 6 zile, s-a desfășurat conform următorului program:

• În prima zi a cursului de luni 18 iulie 2022 s-a făcut o scurtă introducere a acestuia și au fost evaluate nevoile și așteptările, după care s-au făcut exerciții de “teambuilding”. S-a pus accent pe trecerea de la abordarea centrată pe profesor la cea focalizată pe elev și s-a reflectat asupra practicilor și provocărilor actuale de predare. Au fost prezentate concepte și principii de bază despre Educația Formală, Educația Informală și Educația Non-formală și cum să fie stimulate motivația, participarea și creativitatea elevilor prin activități de învățare non-formale, informale și experiențiale. La finalul cursurilor din această zi, participanții au realizat lucrări practice precum: proiectarea, pregătirea și implementarea activităților non-formale captivante
• În a doua zi a cursului, marți 19 iulie, a fost menționat beneficiul suplimentar al utilizării metodelor non-formale într-un mediu multicultural și au fost prezentate componentele-cheie ale Project-Based Learning (PBL)/ Învățarea bazată pe Proiecte. Participanții au fost învățați cum să folosească tehnologia și educația bazată pe joc pentru a face predarea mai interactivă, vie și lipsită de plictiseală pentru elevi. De asemenea, au fost făcute și alte lucrări practice, precum crearea și furnizarea de jocuri interactive de învățare și activități culturale în orașul Bologna, ce au presupus diferite vizite la obiective istorice semnificative, cum ar fi Piazza Maggiore, Basilica di San Petronio, Fântâna lui Neptun, Palatul Regelui Enzo, Palazzo d’Accursio o Comunale, Palazzo dei Notai, Biblioteca “Sala Borsa”, Sanctuarul Madonna di San Luca și altele.
• Ziua a treia, miercuri 20 iulie, a fost dedicată exploatării puterii e-multimedia și a aplicației digitale pentru a implica elevii și studenții în procesul de învățare și au fost efectuate lucrări practice, cum ar fi crearea unei lecții în jurul unui videoclip și implicarea elevilor. Au fost prezentate principii-cheie și beneficii despre Outdoor Education/ Educația în aer liber și învățarea în aer liber și cum să proiectăm, planificăm și furnizăm activități educaționale în aer liber. De asemenea, s-au făcut experimentarea exercițiilor și provocărilor de grup, jocuri de rezolvare a problemelor și activități experiențiale în aer liber. Au urmat excursii culturale opționale în afara orașului Bologna, mai precis la Florența, Ferrara și San Marino.
Joi, 21 iulie a fost axată pe predarea în aer liber în medii urbane: în afara sălii de clasă nu există doar natură. Apoi, au fost realizate activități în afară: descoperirea orașului într-un mod bazat pe Educația Non-Formală. Către sfârșitul programului de curs din această zi, participanții au realizat lucrări practice, ca: proiectarea, planificarea și furnizarea de activități educaționale în aer liber.
• Ziua a cincea, vineri 22 iulie a fost focusată pe componentele-cheie ale Project-Based Learning (PBL)/ “Învățarea bazată pe Proiecte” și importanța activităților conduse de elevi în PBL, dar și pe exploatarea puterii aplicațiilor digitale pentru a implica elevii în procesul de învățare. Au fost efectuate lucrări practice: evaluarea cunoștințelor și înțelegerii elevilor în timp real; crearea unei prezentări interactive sau crearea primului nostru blog de colaborare. În final au fost făcute activități culturale în Bologna, ca vizitarea unor muzee precum: Muzeul Civic Arheologic, Muzeul Civic Medieval, Pinacoteca Națională ș.a., dar și vizitarea unuia dintre Cele două Turnuri din “Orașul Porticurilor” (cum a fost supranumită Bologna): “Torre degli Asinelli”, cel mai înalt din oraș, având 97,2 metri și construit în anul 1119. La sfârșit, participanții au mers la cina de rămas bun dintr-un restaurant bolognez.
• În ziua a șasea și ultima, 23 iulie, s-au purtat discuții privind viitoarea cooperare și planificare a activităților ulterioare. S-a făcut evaluarea finală, validarea rezultatelor învățării, apoi a urmat ceremonia de certificare și plecarea participanților.

CONCLUZII:
Participarea la Cursul „Innovative teaching methods for teachers, school and education staff” („Metode de predare inovatoare pentru profesori, școală și educația adulților”), organizat de Erasmus Learning Academy – Bologna a fost una foarte valoroasă, întrucât el a permis partenerilor și participanților să facă schimb de informaţii şi să împărtăşească experienţele pozitive cu privire la activităţile desfăşurate în program.
Activităţile la care am participat în cadrul experienţei educative și culturale au fost inspiraţionale, în sensul că ne-au permis să descoperim noi metode de predare, familiarizarea cu principiile și componentele cheie ale învățării bazate pe proiecte sau folosirea educației în aer liber pentru dezvoltarea personală, socială și relațională în vederea atingerii obiectivelor proiectului Erasmus – fluxul 1 de Mobilități.