Animează cultura! – Concurs de gif-uri cu ilustraţiile revistei Foaia Duminecii (1837)

Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca lansează Concursul de gif-uri dedicat promovării patrimoniului cultural. Competiţia aduce împreună patrimoniul cultural, creativitatea, tehnologia şi amuzamentul.  Participanţii sunt invitaţi să creeze gif-uri noi prin remixarea imaginilor de patrimoniu cu acces deschis. Cele mai creative gif-uri vor fi răsplătite cu premii în bani.

Concursul cu premii va avea loc în cadrul programului de ştiinţă şi industrii creative SCIFEST, susţinut de Biblioteca Judeţeană Braşov şi care vizează stimularea inovației și creativităţii. Acesta face parte din Programul de acţiuni culturale ale bibliotecii în anul 2023 (punctul 2.4.).

Tema

Concursul de gif-uri are drept scop să încurajeze valorificarea patrimoniului cultural prin aceste mijloace de expresie. Imaginile, în număr de 10, au fost selectate din revista literară Foaia Duminecii din anul 1837 şi vor fi puse la dispoziţie de organizatori tuturor participanţilor, împreună cu textele ce le însoţesc şi scurte informaţii explicative despre publicaţie. Gif-urile trebuie aplicate pe imaginile din setul ales de organizatori şi disponibile pe site la https://www.bjbv.ro/concurs/concurs_gif.php. Imaginile sunt însoţite de transcrierea selectivă şi adaptată a textelor din revistă şi de detalii despre publicaţie şi autor/traducător. 

Cine poate participa

Concursul este deschis tuturor persoanelor creative interesate de animație: elevi și studenți la secții de design și arte vizuale ale liceelor și instituțiilor de arte, absolvenți, masteranzi și doctoranzi ai facultăților de arte, teatru și film, artiști vizuali și creatori de animații etc.

Premiile care se vor acorda sunt următoarele:

Premiul I –    1.200 lei sumă brută

Premiul II –   1.000 lei sumă brută

Premiul III –    800 lei sumă brută

2 menţiuni a câte 350 lei fiecare

Reguli și condiții de înscriere

Concursul presupune remixarea creativă a imaginilor de patrimoniu furnizate prin aplicaţii de gif-uri (stickere, efecte, culori, sunete etc).

Participarea este gratuită.

Se pot înscrie în concurs maxim 3 imagini remixate de către aceeaşi persoană.

Aplicaţiile trebuie să fie nu mai mari de 2 MB

Materialele vor putea fi înscrise în concurs până luni, 6 noiembrie 2023, la orele 15,00, pe e-mail la adresa biblgb@rdsmail.ro. Titlul mesajului va fi Concurs GIF Animează cultura!

Aplicaţiile vor fi însoțite de:

Formularul de înscriere – https://www.bjbv.ro/concurs/concurs_gif/AnimeazaculturaAnexa1Inscriere.pdf

Declarația pe proprie răspundere – https://www.bjbv.ro/concurs/concurs_gif/AnimeazaculturaAnexa2Declaratieraspundere.pdf

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnate de titular/părinte/tutore legal (pentru cei sub 18 ani) – https://www.bjbv.ro/concurs/concurs_gif/AnimeazaculturaAnexa3Datepersonale.pdf

Acestea trebuie completate, scanate și atașate e-mail-ului de înscriere. Formularul de înscriere va cuprinde titlul imaginii, numele persoanei producătoare/creatorului/echipei/denumirea firmei, e-mail și mobil, semnătură.

Aplicaţiile trebuie să fie originale şi să respecte tema şi selecţia concursului.

Este interzisă trimiterea unor aplicaţii pentru care participanții la concurs nu dețin drepturi de autor.

Realizatorii aplicaţiilor trebuie să dețină toate drepturile de autor, precum și drepturile la orice muzică sau efect de sunet utilizate în film.

Organizatorul nu va lua în considerare aplicaţiile pe care le consideră obscene, provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor ori alte legi românești în vigoare la data Concursului.

Calendar concurs

 • Lansare concurs: 26 septembrie 2023
 • Perioada de realizare și înscriere în concurs: 18/25 septembrie – 06 noiembrie 2023
 • Jurizare: 7-9 noiembrie 2023
 • Anunțarea câștigătorilor: 9 noiembrie 2023
 • Confirmarea acceptării premiului: 10 noiembrie 2023
 • Anunțarea oficială a câștigătorilor pe site-ul bibliotecii: 11 noiembrie 2023
 • Difuzarea aplicaţiilor în perioada următoare – 11-13 noiembrie 2023

Organizatorii au următoarele drepturi și obligații:

 • Organizatorii își rezervă dreptul de a nu aproba în concurs materialele care nu se încadrează în tema impusă sau care nu respectă regulile și condițiile de înscriere;
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiții și unde aplicaţiile trimise de participanți vor fi făcute publice;
 • Organizatorii au dreptul să folosească aplicaţiile în regim de utilizare gratuită

            Participanții se obligă:

 • Să se înscrie în Concurs folosind date de contact valide și complete (nume persoană/denumire firmă, e-mail și mobil), astfel încât să poată fi contactați de organizatori în cazul câștigării concursului;
 • Să fie de acord să primească mesaje informative legate de Concurs din partea organizatorilor;
 • Să fie de acord ca aplicaţiile să fie pentru utilizare gratuită, adică vor fi în domeniul public, fără drept de copyright, cu licenţe deschise sau în regim Creative Commons  

Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul obţinut de către câştigător ca urmare a prezentului Concurs, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. Premiul va fi impozitat conform legislaţiei în vigoare în momentul decernării, excepţie cele două menţiuni care se încadrează în pragul neimpozabil de 600 lei.

Regulamentul complet la https://www.bjbv.ro/concurs/concurs_gif/Regulament%20concurs%20animatiegif23.pdf

Succes!