Din nou despre dreptul de autor

În România, în afară de Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor, mai există organisme de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe: UCMR-ADA – Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România-Asociaţia Drepturilor de Autor; COPYRO – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor în domeniul Operelor Scrise; VISARTA – Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in domeniul Artelor Vizuale; UPFAR-ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România-Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual etc.

În ceea ce priveşte legislaţia europeană  referitoare la dreptul de autor, în baza pricipiului supremaţiei legislaţiei comunitare, aceasta se va aplica cu prioritate. Dreptul comunitar prevalează în caz de conflict între legislaţia naţională şi cea europeană.  În 14 martie 2010 vor intra în vigoare tratatele europeneOMPI privind drepturile de autor şi tratatul privind interpretările şi execuţiile şi fonogramele.

Un răspuns la “Din nou despre dreptul de autor”

Comentariile sunt închise.