DIGILAB – Laboratorul de restaurare digitală

DIGILAB – Laboratorul de restaurare digitală

Proiectul Erasmus+ Laboratorul de restaurare digitală reuneşte energia a şase parteneri din Bulgaria, Estonia, România şi Turcia: Colegiul naţional de poligrafie şi fotografie Sofia (lider de proiect) şi partenerii Asociaţia Student Computer Art Society (SCAS) din Sofia, Universitatea de Biblioteconomie şi Tehnologia Informaţiei Sofia, Şcoala tehnică de stat din Riga, Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov şi Universitatea din Bartin (Turcia).

Proiectul este în concordanţă cu politica digitală a Uniunii Europene, mai precis cu programul Europa digitală care vizează dezvoltarea tehnologiilor digitale şi construirea viitorul digital al continentului european prin sprijinirea educaţiei digitale, a inovării şi a tehnologiei, inclusiv inteligenţa artificială. Consorţiul de parteneri va crea o platformă deschisă de învăţare online în domeniul tematic ales, anume digitalizarea, restaurarea digitală şi prezentarea fotografiilor.

Colecţiile fotografice sunt parte din patrimonial cultural şi istoric şi necesită o atenţie şi o îngrijire speciale. Natura duală a fotografiei – document şi obiect de artă şi tehnică în acelaşi timp – îi conferă o dublă valoare pentru societate. Imaginile fotografice nu cunosc graniţe, iar prin impactul lor pentru artă, istorie şi ştiinţă, sunt oglinda progresului tehnologic. Obiectivele proiectului sunt lărgirea accesului la informaţie, includerea fotografiilor digitalizate într-o bază comună, îmbunătăţirea stării fotografiilor şi stabilizarea lor prin restaurare digitală, păstrarea şi conservarea patrimoniului fotografic, formarea de competenţe în conservarea preventivă, restaurarea inclusiv digitală, digitalizarea şi promovarea creativă fotografiilor. Proiectul se adresează specialiştilor memoriei: arhivişti, bibliotecari, muzeografi, dar şi colecţionarilor, fotografilor şi publicului larg interest de subiect, care vor beneficia de platforma de învăţare creată, tutorialele video, precum şi de manual şi de seminariile de formare organizate. În final, va avea loc o conferinţă internaţională şi se va organiza o expoziţie interactivă de fotografii. Prin proiect dorim să sprijinim transformarea digitală, iar consumatorii de fotografii şi de imagini să utilizeze creativ arhivele şi bibliotecile digitale, să creeze conţinut digital, folosind aplicaţii şi tehnologii noi (realitate augmentată, realitate virtuală, inteligenţă artificială, LiDAR etc.).

Până în prezent partenerii au reuşit să finalizeze un clip video despre fiecare modul din platforma de învăţare, accesibil pe YouTube, unde îl puteţi viziona la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=jG6oFXlDxW8. Munca la materialul de instruire ce va fi încărcat pe platforma educaţională în sistem deschis, online, deja a început. S-au definit capitolele şi conţinutul lor detaliat, iar munca de redactare este intensă. Astfel, oferta educaţională este în curs de elaborare şi finalizarea ei va pune la dispoziţie resurse educaţionale utile pentru profesioniştii memoriei şi patrimoniului. Dincolo de aceasta, proiectul este o provocare şi gândul că vom învăţa lucruri noi ce ne vor ajuta în păstrarea şi valorificarea colecţiilor ne entuziasmează. Personal, proiectul mă atrage fiindcă abordează un domeniu mai puţin explorat şi anume colecţiile fotografice, fiind nevoie de formare profesională continua în domeniu. Vă vom ţine la curent cu evoluţia proiectului, pe care noi îl socotim foarte util şi în care colaborăm cu parteneri serioşi şi bine pregătiţi.

Erasmus + logoProiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană