Digifolio – un proiect câştigător

În România, după 20 de ani de reformă a sistemului de învăţământ, încă lipseşte coerenţa necesară pentru promovarea unui învăţământ de calitate, lipseşte o strategie pe termen lung, cu scopuri, standarde şi responsabilităţi bine definite, care să permită adaptarea la noile cerinţe. În ciuda programelor de susţinere a achiziţei de calculatoare şi conectare a şcolilor la Internet, integrarea noilor tehnologii în curriculum nu s-a realizat decât la modul declarativ.

Prin proiectul DIGIFOLIO dorim să creăm un model de parteneriat de învăţare „bibliotecă – şcoală”, prin care să susţinem şi să facilităm utilizarea productivă a noilor tehnologii de către elevii din ciclul primar şi gimnazial, folosind ca instrumente portofoliile electronice.

Ce sunt portofoliile?
Colecţii de produse materializate ale mai multor forme de activitate. De exemplu, un portofoliu în predarea-învăţarea geografiei poate cuprinde: hărţi şi grafice făcute de elev, observaţii asupra fenomenelor fizice şi sociale făcute de elev în timpul excursiilor didactice, mărturii culese, extrase din opere literare privind aspectele geografice studiate, lucrări practice, fotografii făcute de elev sau desene decupate din reviste.

De ce electronice?
Pentru că :

  • oferă posibilitatea de a alege (informaţii, resurse şi instrumente pentru construirea portofoliului)
  • dezvoltă abilităţile de comunicare multimedia
  • permit utilizarea creativă a informaţiei
  • dezvoltă abilităţile, cunoştinţele şi competenţele TIC
  • ilustrează progresul şi realizările elevului în utilizarea TIC
  • acces permanent (oricând, de oriunde)
  • permit implicarea părinţilor
  • economisesc timp şi bani

Cum arată un portofoliu electronic? Dă click pe imaginea de mai jos!