GOIA, Ioan

GOIA, Ioan A. (născut 27 octombrie 1934, Cluj – mort 18 octombrie 2016, Brașov), profesor doctor universitar. A făcut liceul la Colegiul Andrei Şaguna din Brașov (1948-1952). A devenit apoi student al Facultăţii de Mecanică, secţia Automobile şi Tractoare din cadrul Institutului Politehnic din Brașov, absolvind în anul 1957. În 1971 a obţinut titlul de doctor inginer la Institutul Politehnic din București cu teza Contribuţii la calculul barelor curbe de secţiune constantă şi variabilă. Între 1957-1962 a lucrat ca inginer proiectant la Uzina de Reparaţii Material Volant din Brașov. Din 1962 a fost angajat în cadrul Facultăţii de Mecanică, la catedra Rezistenţa Materialelor şi vibraţii, ocupând succesiv posturile de asistent (1962-1964), şef lucrări (1964-1971), conferenţiar (1971-1990) şi profesor universitar (din 1990). Din 1990 a devenit şi conducător de doctoranzi pentru disciplina Rezistenţa materialelor, elasticitate şi plasticitate. A susținut cursuri la disciplinele Teoria elasticităţii şi rezistenţa materialelor, Mecanica ruperii, Calculul şi construcţia aeronavelor. A efectuat stagii de specializare la Institutul Politehnic București (1965), la Bergische Universität Wuppertal, în Germania, (1998), la Faculty of Engineering, University of Sheffield, Anglia (1994) şi la Poitiers, Franţa (1999). A desfăşurat de asemenea o bogată activitate de cercetare în domeniile: încercări fotoelastice şi tensometrice, calculul cilindrilor telescopici, calculul arborilor cotiţi, calculul şi proiectarea barelor curbe şi a arcurilor elicoidale, optimizarea structurilor, mecanica ruperii. A participat cu lucrări ştiinţifice la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale. A fost membru al Consiliului de Conducere A.R.T.E.N.S., membru I.M.E.K.O., membru în Comitetul T.C. 15 al I.M.E.K.O. International şi reprezentantul României la T.C. 15 I.M.E.K.O. A participat activ la New York Academy of Sciences (din 1998), ca membru al Comitetului Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Societăţii Române de Mecanică Tehnică şi Aplicată şi expert în evaluarea contractelor de evaluare ştiinţifică şi finanţare pentru contracte CNSCU, nominalizat în “Who’s who”. Pentru calitatea unui manual universitar de rezistența materialelor, profesorul Ioan A. Goia a fost premiat cu Diploma Asociației Generale a Inginerilor din România (2002). Studiile sale în domeniu erau apreciate la nivel internațional. A fost membru de onoare al Academiei de Științe tehnice din România și a fost distins cu Premiul Traian Vuia al Academiei Române în 2013 și cu Premiul Asociației Generale a Inginerilor din România în 2001.

Opera: Articole: Calculul la flambaj cu ajutorul monogramelor, în Metalurgia şi Construcţia de Maşini, vol. 2, nr. 6, 1957, p. 25-35 (în colab. cu G. Turle); Cercetări asupra ipotezelor de rezistenţă, în Lucrări ştiinţifice Facultatea Industria Lemnului, InstitutulPolitehnic Brașov, nr. 11, 1965, p. 437-451 (în colab. cu I. Deutsch, T. Neamţu, Al. Grădinaru şi N. Morariu); Consideraţii asupra ipotezelor de rezistenţă, în Construcţia de Maşini, nr. 10, 1965, p. 553-559 (în colab. cu  I. Deutsch, T. Neamţu, Al. Grădinaru şi N. Morariu); Determinarea solicitărilor ramei autocamionului SR-131 cu ajutorul tensometriei, în Revista Transporturilor, vol. 12, nr. 5, 1965, p. 193-201 (în colab. cu I. Deutsch, Al. Grădinaru şi T. Neamţu); Ermittelung des Spannungszustaden im Langstrager des Lastkraftwagenrahmens SR-131 durch Dehnungsmessungen, în Comunicările celei de-a V-a Conferinţe de Sudură şi Încercări de Materiale, 1965, p. 63-74 (în colab. cu I. Deutsch, Al. Grădinaru şi T. Neamţu); Festigkeitsstudium über den Beschlag des hydraulischen Hebesystem des Universalschleppers U-650, în Comunicările celei de-a V-a Conferinţe de Sudură şi Încercări Materiale, 1965, p. 164-171 (în colab. cu I. Coşereanu, I. Deutsch şi T. Neamţu); Studiul rezistenţei fierului ridicătorului hidraulic de la tractorul U-650, în Lucrări ştiinţifice Facultatea Industria Lemnului, Institutul Politehnic Brașov, nr. 1, 1965, p. 451-463 (în colab. cu I. Coşereanu, I. Deutsch, T. Neamţu şi I. Stanciu); Linear Enveloping curves belonging to plane mechanism with more motive elementes equations formations algorithm using the tangential method and applications, în Bultinul Institutului Politehnic Iași, serie nouă, vol. XII, nr. 3-4, 1966, p. 319-320 (în colab. cu Gh. Munteanu, N. Orleandea,  E. Orănescu şi Gh. Deliu); Probleme de maxim şi minim la încovoierea oblică, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, seria A, Mecanică, vol. VIII, 1966, p. 61-72; Cercetări asupra tensiunilor produse de aşchiere în dintele de freză, în Industria lemnului, vol. 19, 1967, nr. 6, p. 249-253 (în colab. cu I. Curtu, I. Deutsch şi T. Neamţu); Încercarea fotoelastică a unor bare semicurbe solicitate la încovoiere, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, seria A, vol. IX, 1967, p. 49-57 (în colab. cu I. Coşereanu, I. Deutsch şi T. Neamţu); Asupra tensiunilor în bare curbe, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, seria A, Mecanică, vol. X, 1968, p. 133-140; Bestimmung der Normalspannungen schiefer Biegung gekrümmter Stäbe, în Buletinul Institutului Politehnic Iași, seria nouă, vol. XIV, nr. 1-2, 1968, p. 535-545; Aspecte,în Lucrările de analiză experimentală a tensiunilor efectuate la Catedra de Rezistenţa Materialelor, Comunicările celei de-a VI-a Conferinţe de Sudură şi Încercări de Materiale, Institutul Politehnic Brașov, 1969, p. 659-672 (în colab. cu I. Coşereanu, I. Deutsch, T. Neamţu, Fl. Sperchez şi I. Curtu);  Aspects des travaux d’analyse experimentale des tensions efectués a la Chaire de Materiaux de l’Inst. Politechnique de Brațov, în Comunicările celei de-a VI-a Conferinţe de Sudură şi Încercări de Materiale, 1969, p. 679-682 (în colab. cu I. Coşereanu, I. Deutsch, T. Neamţu, Fl. Sperchez şi I. Curtu); Calculul eforturilor unitare normale din unele bare curbe de înălţime variabilă, solicitate la încovoiere şi verificarea lor experimentală, în A II-a Conferinţă de Mecanică Tehnică București, 1970, p. 317-330; Eforturi unitare din unele inele solicitate la încovoiere, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, seria A, Mecanică, vol. XII, 1970, p. 73-82; Determinarea şi verificarea experimentală a eforturilor unitare din unele inele solicitate la încovoiere, în A II-a Conferinţă de Mecanică Tehnică București, 1970, p. 300; Contribuţii la calculul barelor curbe de secţiune constantă şi variabilă. Autoreferat al tezei de doctorat, Institutul Politehnic București, 1971, p. 44; Criteriu de proiectare optimă a barelor curbe de secţiune trapezoidală solicitate la încovoiere şi tracţiune, în Buletinul Tehn. – Ştiinţ., Ed. Tehnică București, Tom I, nr. 2, 1973, p. 267-271; Determinarea tensiunilor normale din unele inele tronconice solicitate la încovoiere, în Bul. Tehn. – Ştiinţ., Ed. Tehnică București, Tom I, nr. 2, 1973, p. 261-267 (în colab. cu M. Tofan); Normale Spannungen im krümmem Stab mit veränderlicher Höhe, beanspcrucht bei reiner Biegung, Polish Academy of Science, 15th, Polish solid Conference Zakopane, September, 3-12, 1973, Poland, I, 1973, p. 87; O generalizare a teoremei lui Steiner – König, în Buletinul Universităţii din Brașov, seria A, vol. XV, 1973, p. 27-32; Instabilitatea dinamică la strunjirea cu scule arcuite în absenţa efectului regenerativ, în Comunicările Conferinţei Vibraţii în Construcţia de Maşini, Timişoara, I, 1975, p. 209-215 (în colab. cu S. T. Chiriacescu); Über Optimalwarte bei der Auswahl des trapezförmigen Querschnittes eines, auf reine Biegung beanspruchten krümmen Stabes, în Bul. Universităţii din Brașov, seria A, vol. XVII, 1975, p. 57-63 (în colab. cu M. Tofan); Accurancy of some numerical methods for column buckling, în Discussion, A.S.C.E. Journal, U.S.A., EM5, 1976, p. 938-940 (în colab. cu M. Tofan); Bară curbă cu axa în arc de cerc de înălţime variabilă solicitată la încovoiere pură, în Noutăţi în Mecanica Aplicată şi Construcţia de Maşini, vol. VIII, seria A, 1976, p. 3-10; Contribuţii la definirea modelului fizic elementar cu expresie sintetică a obiectului şi specificul rezistenţei materialelor, în Noutăţi în Construcţia de Maşini şi Mecanică Aplicată, Universitatea Brașov, vol. XVIII, seria A, 1977, p. 11-19 (în colab. cu D. Coşa); Modelages fundamentaux dans la resistence des materiaux aspects methodologiques et epistemologiques, în Revue Roumaine de Phil. et Logique, edition de l’Academie de la RSR, 21, 3, 1977, p. 281-295 (în colab. cu D. Coşa); Studiul experimental privind determinarea eforturilor unitare între longeron şi înveliş în regiunea joncţiunii la aripi de avioane şi planoare prin metoda tensometrică, în Primul Simpozion Naţional de Tensometrie, Iaşi, I, 1977, p. 247-256 (în colab. cu I. Coşereanu); Studiul teoretic şi experimental al rezistenţei unor modele de leviere şi feruri de joncţiune cu aplicaţie la avioane şi planoare, în Bul. Tehn – Ştiinţ., Tom II, vol. I, 1977, p. 139-150 (în colab. cu I. Coşereanu, M. Tofan şi M. Munteanu); Din aplicaţiile tensometriei electrice rezistive, în Revista Transporturilor, nr. 4, 1978, p. 193-204 (în colab. cu I. Coşereanu, I. Deutsch, I. Curtu şi Fl. Sperchez); Optimal Values in Helical Spring Designing, în Buletinul Institutului Politehnic Iaşi., Tom XXXIX, Fasc. 3-4, Secţia 4, 1978, p. 39-44 (în colab. cu M. Tofan); Rigiditatea unui sistem de bare paralele articulate între două suprafeţe rigide, în Conferinţa Vibraţii în Construcţia de Maşini, Timişoara, 1978, p. 247-250 (în colab. cu M. Tofan); Algoritm de calcul al reacţiunilor în palierele motoarelor cu ardere internă, în Lucrările celei de-a VII-a Sesiuni de Comunicări tehn. – ştiinţ., CCSITT, Brașov, I, 1979, p. 30-38 (în colab. cu I. Coşereanu, S. Vlase şi V. Mihălcică); Calculul la flambaj al ridicătorului în trepte, în Bul. tehn. – ştiinţ. Mecanică Aplicată, CIT, Tom III, I, 1979, p. 110-113 (în colab. cu Gh. Radu şi V. Ciofoaia); Determinarea tensiunilor în recipienţii cu capace bombate, în Bul. tehn – ştiinţ. Mecanică Aplicată, CIT, Tom III, I, 1979, p. 78-83 (în colab. cu I. Deutsch şi V. Ciofoaia); Determinarea tensiunilor în şasiul tractorului TIH-445 în regimurile limită de solicitare, în Bul. tehn. – ştiinţ. Mecanică Aplicată, CIT, Tom III, 1979, p. 119-137 (în colab. cu I. Coşerean şi I. Deutsch); O generalizare a sistemelor de bare paralele, în Bul. tehn. – ştiinţ. Mecanică Aplicată, CIT, Tom III, I, 1979, p. 138-145; Determinarea prin măsurători tensometrice a variaţiei tensiunilor în elementele planoarelor fabricate din masă plastică cu fibră de sticlă, în Bul. celui de-al II-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, Cluj, seria B, 1980, p. 68-77 (în colab. cu I. Coşereanu, Fl. Sperchez, A. Löx şi S. Filimon); Identificarea dinamică a transmisiilor autovehiculelor, în Revista Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, VII, 1980, p. 177-180 (în colab. cu O. Vasu, S. Vlase şi V. Mihălcică); Metoda transmiterii nodale utilizată la ridicarea nedeterminării arborelui cotit, în Studii şi cercetări de mecanică aplicată, Tom 2, 1980, p. 301-310 (în colab. cu I. Coşereanu, S. Vlase şi V. Mihălcică); Studiul tensiunilor din şasiul tractorului TIH-445 prin metoda tensometriei electrice rezistive, în Buletinul celui de-al II-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, Cluj, 1980, seria B, 1980, p. 347-350 (în colab. cu I. Coşereanu, I. Deutsch şi O. Szava);Valori ale coeficienţilor de siguranţă la solicitări variabile pentru arborii cotiţi ai motoarelor cu ardere internă, în Bul. celui de-al II-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, Cj., 1980, seria B., 1980, p. 369-375 (în colab. cu S. Vlase şi V. Mihălcică); Contribuţii în vederea măririi rezistenţei la oboseală a arborilor cotiţi ai motoarelor cu ardere internă, în Bul. Tehn. Şt. Mat. şi Mec. Aplic., Tom III, I, 1981, p. 80-85 (în colab. cu S. Vlase şi I. Mihălcică); Geometria fibrei medii a ferurii ridicătorului hidraulic, CCSITT Brașov, în A IX-a Sesiune Jubiliară de comunicări tehn. – ştiinţ., 1966-1981, Brașov, I, 3 dec. 1981, p. 33-41 (în colab. cu M. Tofan şi V. Ciofoaia); Influenţa rigidităţii capacelor lagărelor asupra reacţiunilor care apar în palierele arborilor cotiţi ai motoarelor cu ardere internă, Aplicaţie la motorul cu patru cilindri, CCSITT Brașov, în A IX-a Sesiune Jubiliară de comunicări tehn. şt., 1966-1981, Brașov, II, 1981, p. 344-347 (în colab. cu M. Ulea şi S. Vlase); Stabilitatea barelor comprimate de secţiune variabilă, în Bul. Universităţii din Brașov, Seria A, XXII, 1981, p. 67-74 (în colab. cu V. Ciofoaia şi Gh. Radu); Program de calcul a solicitărilor nodale din lanţul cilindrilor telescopici, în Lucrările simpozionului PRASIC ’82, Mecanisme şi Organe de maşini, II, 1982, p. 27-32 (în colab. cu M. Tofan, V. Ciofoaia, şi R. Moscovici); Programming system for Crankschact Design, în International Symposium on Automative Technology and Automotion, Wolsburg, 1982, R.F.G., I, 1982, p. 63-74 (în colab. cu V. Mihălcică, S. Vlase şi M. Tofan); Influenţa rigidităţii capacelor lagărelor asupra reacţiunilor care apar în palierele arborilor cotiţi ai motoarelor cu ardere internă, în Construcţia de maşini, București, 6, 1983, p. 271-272 (în colab. cu M. Ulea şi S. Vlase); Instalaţie pentru încercarea cilindrilor telescopici la spargere, în Al III-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, Timişoara, 1983, I, 1983, 107-112 (în colab. cu R. Moscovici, M. Tofan şi V. Ciofoaia); Metodă de dimensionare la oboseală. Aplicaţie la arborii cotiţi, în Al III-lea Simpozion Naţional de Tensometrie Timişoara, IV,  1983, p. 111-116 (în colab. cu M. Tofan, E. Carai şi  S. Vlase); Metodologia pentru calculul arborilor cotiţi ai motoarelor cu ardere internă, în Construcţia de maşini, București, 6, 1983, p. 263-267 (în colab. cu S. Vlase, M. Tofan, M. Ulea şi I. Mihălcică); Osteosinteza centro-medulară în fracturile oaselor tubulare. Calcule teoretice şi încercări experimentale, în Al III-lea Simpozion Naţional de Tensometrie Timişoara, III, 1983, p. 277-282 (în colab. cu I. Sgarbură, L. Toma şi M. Ulea); Determinarea tensiunilor în barele curbe cu metoda Ritz, în  Lucrările Conferinţei Creativitatea în Construcţia de maşini, Iași, 22-24 nov., 1985, p. 255-259; L’extension de l’esemblage des systèmes mecaniques discrets de l’incidence dégénerée, în Proceedings of the V th Conference on Vibrations in Mechanical Engineering, Timişoara, III,  1985, p. 106-115 (în colab. cu M. Tofan); Loss of contact in the unilateral joints of the poppet-valve-gear, în Lucrările celei de-a V-a Conferinţe de motoare, automate, Tractoare şi maşini agricole, I,  1985, p. 15-24 (în colab. cu M. Tofan şi S. Vlase); Matrix Formulation in the Excentric Compresion Calculus, în Proceedings of the Vth Conference on Vibrations in Mechanical Engineering, Timişoara, III, 1985, p. 95-100; Pierderea contactului din legăturile unilaterale ale mecanismului de distribuţie, în Lucrările Conferinţei Creativitatea în Construcţia de maşini, Iaşi, 22-24 nov., 1985, p. 99-107 (în colab. cu M. Tofan şi S. Vlase); Tensiuni la încovoierea oblică în formulare matriceală, în Lucrările Conferinţei Creativitatea în Construcţia de maşini, Iaşi, 22-24 XI, 1985, p. 260-270; Transverse bending displacements in a matrix formulation, în Proceedings of the Vth Conference on Vibrations in Mechanical Engineering, Timişoara, III, 1985, p. 101-106 (în colab. cu M. Tofan); Central medular osteosynthesis in diaphysial fractures of lang bones with various metallic materials, în Al IV-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, V, 1986, p. 119-127 (în colab. cu I. Sgarbură şi  M. Ulea); Consideraţii asupra modului de măsurare a momentelor de torsiune ce apare la asamblări filetate precum şi la burghie, în Lucrările primei Sesiuni Tehnologii şi echip. noi în constr. de maşini, 1986, p. 240-245 (în colab. cu F. Teodorescu şi M. Tofan); Contribuţii la determinarea experimentală a modulelor de elasticitate la oase, în Revista Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, 7-8, 1986, p. 136-140 (în colab. cu I. Sgarbură şi E. Helerea); On the experimental determination of elasticity moduli in bones, în Al IV-lea simpozion naţional de tensometrie, III, 1986, p. 333-340 (în colab. cu I. Sgarbură şi E. Helerea); Proprietăţi remarcabile la vibraţii a unor sisteme ramificate simetrice, în Lucrările simpozionului PRASIC ’86 Mecanisme şi Organe de maşini, 1986, p. 263-270 (în colab. cu S. Vlase şi I. Mihălcică); Stand pentru încercarea la oboseală a arcurilor de torsiune, în Lucrările primei Sesiuni Tehnologii şi echip. noi în constr. de maşini, 1986, p. 198-204 (în colab. cu M. Ulea,  M. Munteanu şi P. Petrescu); Schwingungen symmetrischer mechanicher Systeme mit endlicher Anzhal von Freiheitagraden, în Buletinul Universității Brașov, 1987, p. 1-8 (în colab. cu S. Vlase); Absorbitori dinamici pentru sisteme ramificate cu simetrii, în Buletinul Comisiei inginerilor şi tehnicienilor, 1988, p. 155-156 (în colab. cu S. Vlase); Comparaţie între energia de deformaţie acumulată de diverse tipuri de arcuri, în Revista Transporturilor, 1988, p. 178-182 (în colab. cu M. Tofan, C. Biţ); Comparaţie între câteva metode de optimizare dimensională a volanţilor, în 175 de ani de înv. Tehn. Sup. în limba română Iaşi, masa rotundă, 1988, p. 44-47 (în colab. cu E. Carai); La flexion oblique des barres courbes dans une formulation matricielle, în Conferinţa de vibraţii mecanice Timişoara, 1988, p. 157-166; Metodologie modernă de optimizare rapidă a unei probleme tehnice, în Revista transporturilor, II, 1988, p. 112-116 (în colab. cu V. Apostol); Le presentation integrale de la matrice de flexibilit – des barres – lastiques spatiales. Le centre – lastique, în Conferinţa de vibraţii mecanice Timişoara, 1988, p. 178-182 (în colab. cu M. Tofan şi N. Pandrea); Reprezentarea integrală a matricii de flexibilitate a barelor elastice strâmbe. Centrul elastic, în A XI-a sesiune şt. Inst.de marină Constanţa, 1988, p. 55-61 (în colab. cu M. Tofan şi N. Pandrea); Die Schwingungen de “U” Motoren Kurbelwellen, în Conferinţa de vibraţii mecanice Timişoara, 1988, p. 167-174 (în colab. cu V. Mihălcică şi S. Vlase); Studiu energetic comparativ al arcurilor frecvent utilizate în construcţia de maşini, în Buletinul Comisiei inginerilor şi tehnicienilor, 1988, p. 161-168 (în colab. cu C. Biţ); Aspecte ale optimizării tuburilor solicitate la compresiune axială, în Al V-lea Simpozion naţional de tensometrie cu participare internaţională, 20-23 sept. 1989, IV, 1989, p. 201-207 (în colab. cu M. Ţierean); Determinarea tensiunii normale maxime la solicitări compusă cu tensiuni normale folosind programarea liniară, în Buletinul CIT, VII, 1989, p. 57-71 (în colab. cu E. Carai); Determinări experimentale ale unor constante elastice la bazalt, în Simpozionul Naţional de Tensometrie Galaţi, 1989, VII, 1989, p. 259-297 (în colab. cu E. Helerea, Fl. Sperchez şi C.V. Sisman); Dispozitiv pentru trasarea caracteristicilor mecanice a arcurilor, în Buletinul CIT, VIII, 1989, p. 137-145 (în colab. cu C.V. Sisman); Elemente logice ale algoritmului maşinii de îndreptat arbori, în Buletinul Universității din Brașov, 1989, p. 16-24 (în colab. cu M. Tofan şi C. Tîra); Matricea flexibilităţii integrale a arcului elicoidal, în Al V-lea Congres Naţional de Tensometrie, IV, 1989, p. 107-114 (în colab. cu M. Tofan, N. Pandrea şi M. Ulea); Metode de optimizare dimensională a volanţilor, în Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor, 1990, p. 5-10 (în colab. cu E. Carai); Aspects Concerning the Optimization of tubes under Axial Compression Stress, în Revista transporturilor şi telecomunicaţiilor, XVII, 1990, p. 105-107 (în colab. cu M. Ţierean); Experimental Checkings in the Elasto-dynamic analysis of mechanisme by using the finite elemente, în Proceedings of the 9th International Conference on Experimental mechanics 20-24 Aug. 1990, Copenhagen Denmark., 3, 1990, p. 1053-1059 (în colab. cu D.R. Mocanu, S. Vlase şi O. Vasu); Normal stresses at combined loads of Curved bars in matrix formulation, în Rev. Roum. de Mécanique Appliquée, 1990, 5 p.; Calculation and Construction of Axial Force and Torque Moment Measurement Drilling Devices, în 12-th IMECO World Congress Measurement and Progress Digest, Beijing, 1991, I, 1991, p. 21-22 (în colab. cu M. Tofan şi D. Cosma); The Calculation of Normal Stress of Certain Curved Bars of Variable Width Subjected to Pure Bending and their Experimental Verification, în 12-th IMECO World Congress Measurement and Progress Digest, Beijing, 1991, I, 1991, p. 181 (în colab. cu M. Tofan, S. Vlase, G. Ţâra şi R. Mocanu); Experimental studies on some basalt elastic constants, în Proceedings of International Brittle Matrix Composites 3 Elsevier Applied Science London & New York, 1991, Anglia, 1991, p. 575-585 (în colab. cu E. Helerea); Normal stresses at combined loads of curved Bars in Matrix Formulation, Academie Roumaine, în Revue Roumaine des Sciences Techniques, serie de Mécanique appliquée, 36, 3-4, 1991, p. 235-242; A Parallel between the Inertial moments Matrix and the Covariance Matrix, în 12-th IMECO World Congress Measurement and Progress Digest, Beijing, 1991, I,  1991, p. 193-194 (în colab. cu  I. Gârbacea şi E. Carai); Paralelă  între matricea momentelor de inerţie şi matricea de covarianţă, în Academia Română. Studii şi cercetări de Mecanică aplicată, Ed. Academiei Române, 51, 6, 1992, p. 603-606; Structural Changes in an Aluminium Alloy Subjected to Fatigue Cycles, PEDAC’92 International Conference, Alexandria, I, 1992, p. 147-152 (în colab. cu V. Ciofoaia, C. Biţ şi T. Milea); Study, Equipaments and Experiments for Telescopic Cylinders Break Test for Safety Coefficient Establishing, în IMECO/GESA ‘92 Symposium on Risk Minimization by Experimental Mechanics, April 28-30, 1992, duseldorf, 1992 (în colab. cu M. Tofan, R. Moscovici, S. Vlase, V. Ciofoaia şi O. Vasu); Optimizarea structurilor de bare tubulare comprimate axial, în Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrarea la cald a metalelor, Brașov, VII,  1993, p. 383-387 (în colab. cu M.H. Ţierean); Aproximarea diagramelor ciclurilor limită de tip Haigh, în Tradiţii şi continuitate în cercetarea ştiinţifică feroviară, II, 1994, p. 127-132 (în colab. cu E. Carai); On the Approximation of the Fatigue Stress Diagrams, în Proceedings of the 10th Conference on Experimental Mechanics, 18-22 July Lisbon, Portugalia, 1994, p. 885-889 (în colab. cu E. Carai); Aspecte ale influenţei tensiunii medii asupra diagramelor de oboseală, în Al XIX-lea Congres A.R.A., S.U.A,  1994, p. 4 (în colab. cu E. Carai); Aspecte  privind  optimizarea  structurilor  de rezistenţă pe baza fiabilităţii, în P.R.A.S.I.C. ’94 Brașov,  1994, p. 17-24 (în colab. cu M.H. Ţierean); Consideraţii privind optimizarea pe baza fiabilităţii a structurilor de bare articulate, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, în CDM 94, II, 1994, p. 85-92 (în colab. cu  M.H. Ţierean şi M.C. Tofan); Consideraţii privind optimizarea pe baza fiabilităţii a structurilor de bare încastrate, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, în CDM 94, II, 1994, p. 183-190 (în colab. cu M.H. Ţierean şi M.C. Tofan); Încercări la compresiune asupra tuburilor cu pereţi subţiri din aluminiu, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, în CDM 94, II, 1994, p. 215-220; Some Aspects Regarding the Composite Materials Structure Modeling and their Appliances to the Drilling Bit Bushes, în Proceedings of International Brittle Matrix Composites 4, Warsaw, September 13-15, 1994IKE & WOODHEAD Pub., 1994, Polonia, 1994, p. 694-700 (în colab. cu F. Teodorescu); Metodă de măsurare a factorului de intensitate a tensiunii K1C la materiale metalice ductile, în A XVI-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională,  Academia Tehnică Militară, București, 16-17 nov., 1995, VIII,  1995, p. 303-309 (în colab. cu R. Tutunea); Optical Methods Using in Education, în Teaching and Education in Fatigue and Fracture TEFF 4, july 13-14, 1995, Vienna, 1995, p. 45; Optimizarea structurilor de bare pe baza fiabilităţii, în A XIX-a Conferinţă de mecanica solidelor, Târgovişte, 2-3 iun., 1995, III,  1995, p. 444-449 (în colab. cu M. Ţierean şi M. Tofan); Programe de calcul cu M.E.F. pentru structuri de bare, în A XIX-a Conferinţă de mecanica solidelor, Târgovişte, 2-3 iunie, 1995, III, 1995, p. 402-407 (în colab. cu M. Ţierean şi M. Tofan); Propagarea fisurilor de oboseală la solicitarea proporţională în  mediu combinat, în Acta Universitas Cibiniensis, seria tehnică,  Mec. Apl.,  Sibiu,  nov., 1995, XIII,  1995, p. 239-248 (în colab. cu R. Tutunea); Cercetări privind osteosinteza centro-medulară în fracturile diafizare ale oaselor lungi, în A VII-a Conferinţă naţională de tenso-metrie, Suceava 17-19 oct. 1996, III, 1996, p. 271-274 (în colab. cu I. Sgarbură şi M. Ulea); Determinarea experimentală a deformaţiilor grinzilor cu zăbrele pe maşini de măsurat în coordonate, în Al VII-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, Suceava, 17-19 aug. 1996, vol. I, 1996, p. 231-236 (în colab. cu M. Ţierean, D. Neda şi M. Ştefănescu); Fatigue Crack Growth in Proportional Mode Loading, în XXV AIAS National Conference International Conference on Material Engineering, Gallipoli-Lecce, 4-7 sept. 1996, Italia, 1996, p. 96-968 (în colab. cu R. Tutunea); Model analitic de calcul al răspunsului structurilor cilindrice multistrat din materiale compozite plastice armate cu fibre supuse sarcinilor exterioare de compresiune transversală, în Mecanica Ruperii Simpozion Naţional Midia 1996, 1996, p. 36-42 (în colab. cu H. Teodorescu); Model de optim simulat pe o structură de rezistenţă, în Buletinul celei de a VIII-a conferinţe de vibraţii mecanice, Universitatea Politehnica Timişoara, III, 1996, p. 163-167 (în colab. cu G. Ţâra); The Optimisation of  Truss and Frame Structures Based on Reliability, în Proceedings of The Third Asian-Pacific Conference on Computational Mechanics, 16-18 September, 1996, Seoul, vol.1, 1996, p. 559-564 (în colab. cu M. Ţierean şi M. Tofan); Optimizarea structurilor sudate pe baza fiabilităţii, în Revista Sudura, 1, 1996, p. 20-25 (în colab. cu M. Ţierean şi M. Tofan); Concentrarea tensiunii pe defectele sudurii cap la cap. Lipsa de pătrundere la rădăcină şi crestătura, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, în CDM 97, 29-30 mai 1997, 1997, p. 435-438 (în colab. cu M. Ţierean şi T. Machedon); O comparaţie între criteriile de determinare a direcţiei de propagare a fisurilor stabile la solicitarea în  mod combinat, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, în CDM 97, 29-30 mai 1997, 1997, p. 297-298 (în colab. cu R. Tutunea); Program de calcul al grinzilor podurilor rulante, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor, în CDM 97, 29-30 mai 1997, 1997, p. 439-443 (în colab. cu M. Ţierean şi L. Eftimie); Program de calcul al structurii podurilor parabolice, în Lucrările Congresului al XXII-lea al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, Târgovişte, 26-29 iun. 1997,p. 103 (în colab. cu M. Ţierean şi M. Tofan); Influenţa defectelor asupra concentrării tensiunii la sudura cap la cap, în Lucrările Congresului al XXII-lea al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, Târgovişte, 26-29 iun. 1997, 1997, p. 104 (în colab. cu M. Ţierean şi L. Eftimie); Aplicarea teoriei densităţii energiei de deformaţie la propagarea fisurilor în mod combinat, în Buletinul celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor, Brașov, 28 oct. 1998, pag. 147-148 (în colab. cu R. Tutunea); Aspecte ale ruperii materialelor compozite cu fibre, în Buletinul sesiunii de comunicări ştiinţifice, Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, 19-20 nov. 1998, Brașov, pag. 97-104 (în colab. cu I. Şuteu); Aspecte microscopice ale ruperii la tracţiune a oţelurilor 40Cr10AT şi 41MoCr11AT, în Sesiunea jubiliară 50 de ani, Univ. Petrol-Gaze Ploieşti, 29 apr. 1998, vol. XLVII-L, nr. 9, pag. 229-234 (în colab. cu Şt. Dimitriu); Experiment realizat pe o structură de rezistenţă optimizată, în Metode Experimentale şi Numerice în Rezistenţa Materialelor, Universitatea Tehnică Timişoara, 16 oct. 1998, p. 254-259 (în colab. cu G. Târa); Identificarea caracteristicilor mecanice ale oţelurilor 40Cr10 AT şi 41MoCr11 AT. Analiza suprafeţei de rupere, în Al IV-lea Simpozion naţional de Mecanica Ruperii, Călimăneşti, 23-24 apr. 1998, pag. 213-218. (în colab. cu Şt. Dimitriu); Mecanisme microstructurale de deteriorare a oţelurilor 40Cr10AT şi 41MoCr11AT, în Metode Experimentale  şi Numerice în Rezistenţa Materialelor, Universitatea Tehnică Timişoara, 16 oct. 1998, p. 254-259 (în colab. cu Şt. Dimitriu); Studiul asupra dinamicii săriturii cu prăjina, în Buletinul celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor, Brașov, 28 oct. 1998 (în colab. cu M. Tofan); Tension Strength Evaluation of the 41MoCr11 Steel. Expert’s findings, în Al IV-lea Simpozion Danubia-Adria, Bertinoro, Italia, oct. 1998, p. 103-104 (în colab. cu Şt. Dimitriu); Asupra analizei cu elemente finite a unui element de placă cu mişcare generală, în Conferinţa de Mecanica Solidului, Ploieşti, 1999 (în colab. cu S. Vlase, I. Thalmann şi A. Modrea); Calculus of the mechanical propeties for the composite materials, Conat 1999, vol. I, pag. 55-58 (în colab. cu A. Modrea, S. Vlase şi I. Thalmann); Consideraţii privind prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale la proba de tracţiune a aliajului GK-AlSi7Mg, în Buletinul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor BRAMAT ’99, Brașov, 3-5 feb. 1999, p. 84-89 (în colab. cu M. Ţierean şi R. Tutunea); Experimentări privind creşterea capacităţii de încărcare a tuburilor compozite armate cu fibre, în Buletinul celui de-al V-lea Simpozion Naţional de Mecanica Ruperii, Călimăneşti, 16-17 sept. 1999, p. 2153-2157 (în colab. cu H. Teodorescu, D. Roşu şi F. Teodorescu); Finite element analyses of a shell element with general three-dimentional motion, Liege, 1999 (în colab. cu S. Vlase, I. Thalmann şi A. Modrea); On the meaning of J-integrals, în Buletinul Universitățiiv Petrol Gaze Ploieşti, vol. LI, 1999, nr. 2, p. 179-180; Aspecte din evoluţia istorică a studiului oboselii materialelor, în Buletinul metodico-ştiinţific, REZMAT 7, 2000, p. 59-64 (în colab. cu M. Ulea şi S. Dimitriu); Asupra studiului barelor curbe de secţiune variabilă, în A XXIV-a Conferinţă Naţională de Mecanica Solidelor, Chişinău şi în Buletinul Ştiinţific, vol. 1, 12-14 iunie 2000, p. 69-72; Consideraţiuni asupra modelului fizic elementar ca expresie sintetică a obiectului şi specificului rezistenţei materialelor, în Buletinul metodico-ştiinţific, REZMAT 7, 2000, p. 55-58; Experimentări privind pretensionarea tuburilor compozite armate cu fibră de sticlă, în A VII-a Conferinţă Internaţională de Tensometrie şi Încercări de Materiale, 3-5 iunie 2000, p. 401-406 (în colab. cu H. Teodorescu, Dorin Roşu şi Cristian Birtu); The pre-tension of glass fibre reinforced composite tubes. Experimental method, în 17th Danubia-Adria Symposium on experimental methods in solid mechanics, 11-14 oct. 2000, Prague, p. 111-112 (în colab. cu H. Teodorescu, D. Roşu şi C. Birtu); Deformata unui cot compensator de tub cu perete subţire, în A XXIV-a Conferinţă Naţională de Mecanica Solidelor, Chişinău şi în Buletinul Ştiinţific, vol. 1, 12-14 iun. 2000, p. 110-115 (în colab. cu  I. Thalman şi C. Tofan); Volume publicate: Probleme de rezistenţa materialelor, Litografia Inst. Politehnic Brașov, I, 1968 (în colab. cu I. Deutsch, T. Neamţu, I. Curtu, Fl. Sperchez şi Al. Grădinaru); Probleme de rezistenţa materialelor,  Litografia Inst. Politehnic Brașov, II, 1969 (în colab. cu I. Deutsch, T. Neamţu, I. Curtu, Fl. Sperchez şi Al. Grădinaru); Rezistenţa materialelor. Culegere de probleme,  Litografia Univ. Brașov, I, 1972 (în colab. cu I. Deutsch, I. Curtu, Al. Grădinaru, T. Neamţu, Fl. Sperchez, D. Coşa şi M. Gonciar); Lucrări de laborator la vibraţii mecanice,  Universitatea din Brașov, 1976 (în colab. cu I. Deutsch, V. Olariu, P. Sima, Fl. Sperchez şi M. Gonciar); Rezistenţa materialelor. Culegere de probleme, Ediţia a II-a,  Universitatea din Brașov, 1977 (în colab. cu I. Deutsch, I. Curtu, T. Neamţu, Fl. Sperchez, D. Coşa, A. Serbu şi M. Gonciar); Rezistenţa materialelor, Universitatea din Bv., I, 1978; Probleme de rezistenţa materialelor, București, Ed. Didactică şi Pedagogică, Ed. I, 1979 (în colab. cu I. Deutsch, I. Curtu, T. Neamţu şi Fl. Sperchez); Rezistenţa materialelor, Universitatea din Brașov, II, 1981; Rezistenţa materialelor, Universitatea din Brașov, I, 1981; Probleme de rezistenţa materialelor, București, EDP, Ed. II, 1983 (în colab. cu I. Deutsch, I. Curtu, T. Neamţu şi Fl. Sperchez); Culegere de probleme de rezistenţa materialelor, Reprografia Universității Transilvania Brașov, 1991 (în colab. cu Fl. Sperchez, V. Ciofoaia, Gh. Radu, M. Ulea şi M. Ţierean); Deformatele structurilor, Brașov, Ed. Lux Libris, 1995 (în colab. cu M. Tofan, M. Ţierean, M. Ulea); Rezistența materialelor. Culegere de probleme date la concursul Victorina, Brașov, Editura Caligraf, 2000 (în colab. cu I. Deutsch); Rezistenţa materialelor, vol. I, Ediţia a III-a, Brașov, Universitatea Transilvania, 2000; Rezistenţa materialelor, Brașov, Ed. Transilvania Expres, 2000; Rezistența materialelor: capitole speciale, probleme, Brașov, Lux Libris, 2007, 277 p. (în colab. cu Sorin Vlase, Mirea Horia Tierean, Ștefan Dimitriu ș.a.); Mechanics of materials, Tewksbury, Massachusetts, Derc Publishing House, 2009.

Referinţe: Facultatea de inginerie mecanică: 1949-2019: monografie, coord. de prof. univ. dr. Ioan Călin Roşa, Brașov, Universitatea Transilvania, 2019, p. 71-72 ( text de Radu, Gheorghe Alexandru, Momente din istoria învăţământului superior automobilistic la Brașov).

Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.