GÖDRI, János

Gödri János (născut 1740, comuna Baciu, azi în municipiul Săcele, județul Brașov – mort 20 februarie 1795), pedagog şi teolog. A studiat la Brașov şi la Levoca (astăzi în Slovacia). Între 1763-1771 a fost rectorul şcolii maghiare din Brașov, apoi până în 1788 preot evanghelic. Din 1788 până la sfârşitul vieţii a fost preot în Satul Nou. Din iniţiativa lui s-a construit biserica maghiară din cartierul Blumăna. A redactat o cronică despre istoria maghiarilor din Brașov, A brassai magyar ágostai hitvallásu eklézsia története (manuscris) şi a tradus mai multe lucrări, printre care scrierea lui Martin Lange despre epizotiile din Transilvania, Az Erdeély Országban gyakorta uralkodó marha dögéről…, Cluj, 1791. A tradus, de asemenea, o lucrare de popularizare a cunoştinţelor de puericultură, scrisă de doctor Marschal Heinrich, sub titlul A Nőtelen és Nehézkéseknek az az Anyáknak és Gyermekeknek az ő különös Nyavalyájokban és változásaikban való gyógyitásokrol, Cluj şi Sibiu, 1791. A publicat şi un panegiric pe care l-a ţinut la moartea medicului Molnár Adam în anul 1780, tipărit la Bratislava în 1793. În memoria sa o stradă din Săcele îi poartă numele.

Opera: A brassai magyar ágostai hitvallásu eklézsia története, manuscris. Editat sub titlul de Brassai Evangyelika Magyar Ekklésiának historiája, Brașov, Ed. Brassói Lapok, colecția Biblioteca Barcensis, 2013; Az Erdély Országban gyakorta uralkodó marha dögéről…, Cluj, 1791; A Nőtelen és Nehézkéseknek az az Anyáknak és Gyermekeknek az ő különös Nyavalyájokban és változásaikban való gyógyitásokrol, Cluj şi Sibiu, 1791.

Referinţe: Trausch, Schrifteller, vol. II, p. 7; Szinneyi, Magyar, vol. III, p. 1347-1348.

Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.