GLIGORE, Viorel

Gligore Viorel (născut 27 mai 1910, Veneţia de Jos, județul Brașov – mort 7 noiembrie 2001, Cluj), profesor universitar, doctor, medic diabetolog. A studiat la Liceul Andrei Șaguna Brașov și a absolvit IMF Cluj în 1935. După terminarea facultăţii a devenit asistentul lui Iuliu Haţieganu. A fost bursier al Fundaţiei Alexander von Humboldt din Germania. S-a specializat la Viena, Leipzig, Giessen, Roma (1942-1944). Doctor în științe medicale și doctor docent (1958). După absolvire a lucrat la Clinica Medicală I, urcând treptele ierarhiei didactice: preparator onorific, apoi bugetar, asistent, șef de lucrări din 1947, conferențiar universitar între 1948-1954 la Clinica Medicală I, la Clinica Medicală III între 1954-1955, după care a trecut la Clinica Medicală II unde, după pensionarea profesorului Ioan Goia (1962), a devenit profesor prin concurs la această clinică. Între timp, în 1958 a fost medic director al Casei Universitarilor, iar între anii 1951-1967 a fost director al Spitalelor Clinice din Cluj. A fost ctitor și director al Centrului antidiabetic și antiobezitate, înființat la Cluj în 1963. Are, de asemenea, meritele de a fi contribuit decisiv la deschiderea policlinicii studențești din Cluj, a institutelor de fiziopatologie, de medicină nucleară, precum și a laboratorului de ozono¬terapie. Ca domenii de cercetare pot fi amintite: medicină internă (cardiologie, gastroenterologie, afecțiuni pulmonare, radiologie), afecțiuni metabolice (diabet, obezitate, hiperlipidemie), reumatologie, electrocardiografie. A semnat ca autor sau coautor șase tratate de medicină internă. Lor li se adaugă peste opt sute de articole de profil, publicate în reviste de specialitate din țară și de peste hotare. A fost membru în comitetul editorial al revistelor Ardealul medical, Cluj (1948-1950), Viața medicală, București (1956-1958), Clujul medical (1961-1963), Medicina internă, București (1965-1967), în consiliul consultativ al revistelor International Medical Research Journal (1968), Diabetes aktuell (1979) și Diabetes Hallo (1979). A fost membru al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, al Association des Diabétologues de Langue Française, al European Association for the Study of Diabetes, al Österreichische Diabetes Gesellschaft, al Royal Society of Internal Medicine, al American Association of Cardiology, al American Association of Diabetes, al Societății Medicale Europene pentru Ozonoterapie (vicepreședinte), al Societății Române de Medicină Internă, președinte de onoare al Academiei Oamenilor de Știință, filiala Cluj, al Asociației Române pentru Studiul Obezității și, nu în ultimul rând, al Academiei de Științe Medicale din România. S-a bucurat de respectul comunității profesionale și științifice internaționale. Comitetul Internaţional de Cercetare din Raleigh, Carolina de Nord, i-a acordat titlul onorific “Om al anului 1995”. În 1971 a fost profesor invitat în S.U.A. la New York, Boston, Bethesda, Washington, San Francisco, Los Angeles, Pasadena, Cleveland. A susținut de asemenea cursuri la Praga, Paris, Berlin, Roma, Istanbul, Madrid, Potsdam, Varșovia, Viena, New Delhi (1963-1976). În 1973 a ţinut prelegeri la nouă universităţi din SUA ca “visiting profesor”, între care cele din Boston, New York, San Francisco, Pasadena. Numeroase lucrări i-au fost publicate în reviste şi volume apărute în străinătate. În 1981 RFG i-a acordat Medalia de onoare de aur a societăţii medicale germane, decernată prima dată, cum sublinia revista ambasadei germane din București, unui medic de peste hotare „ca o mare şi onorabilă excepţie”.  A fost nominalizat în 1992 în anuarul American Biographical Institute, iar în anuarul din 1993 este menţionat printre primele 5000 de personalităţi ale lumii. Tot în acelaşi an a devenit membru emerit al Academiei de Ştiințe Medicale Române, primind şi premiul Nicolae Păulescu al Academiei Române. A reprezentat ţara la diverse reuniuni ştiinţifice, nu doar ca medic, ci şi ca reprezentant oficial al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Învăţământului, călătorind în întreaga lume. Lucrările sale sunt în domeniul patologiei cardio-vasculare, reumatice, a bolilor metabolice, în special diabet. Numele său a apărut în enciclopedia pe 1993 editată de Institutul American de Biografii din Carolina de Nord din S.U.A., iar prezentarea sa a fost făcută în ediţia a patra a acesteia, care cuprinde în total cinci mii de personalităţi din întreaga lume. În 1992 a fost nominalizat în enciclopedia dedicată marilor directori şi lideri.  I s-au conferit mai multe premii și distincții. În mai 1997, i-a fost conferit Discul de aur din partea American Biographical Institute, pentru întreaga operă. La 29 februarie 2016, în spațiul Clinicii Medicală II, a avut loc dezvelirea basoreliefului comemorativ In memoriam profesor doctor docent Viorel Gligore, un bronz realizat de sculptorul clujean Ilarion Voinea.

Opera: Problema dureriiCluj, Cartea Românească, 1948; Corelațiile aparatului cardiovascular cu glandele endocrine,Cluj, Cartea Românească, 1948; Clinica medicală terapeutică, Cluj,  Institutul de Medicină și Farmacie, 2 vol., 1952, 1953 (în colab.); Tratat de medicină internă, București, Ed. Medicală, vol. 1, 1956, vol. 2, 1963 (în colab.); Tratat de patologie medicala,Cluj,  Institutul de Medicină și Farmacie, vol. 3. 1956 (în colab.); Semiologie medicală. Simptome, semen, date de laborator, diagnostic, București, EDP, 1977, 864 p. (în colab.).

Referinţe: Lazăr, Virgil, Savantul ce-şi onorează numele şi ţara, în România liberă, 22 oct. 1993, p. 9; Al doilea român declarat ’’Om al anului 1995, profesor doctor Viorel Gligore, în România liberă, 5 sept. 1995, p. 9 (cu foto); Dan, Sebastian, Un braşovean de reputaţie mondială, în CR, nr. 132, 8 sept. 1995, p. 3; Marin, Florea, Facultatea de Medicină, școala medicală clujeană și spitalele din Cluj (1500-2000). Scurt istoric, Cluj, Casa Cărții de Știință, 2004, p. 355-356; Fornade, Dan, Personalități clujene (1800-2007). Dicționar ilustrat, Cluj, Casa Cărții de Știință, p. 229-230; Gligore Viorelhttp://www.humboldt-club.infim.ro/public_html/MEMBERS/PAGES/gligore.htm, accesat 29 iun. 2020; Șofron, Demostene, Creator de generații și de instituții, în Viața medicală, 18 mart. 2016, disponibil pe internet la https://www.viata-medicala.ro/stiri/creator-de-generatii-si-institutii-11505, accesat 29 iun. 2020; Memorie și cunoaștere locală. Gligore Viorel, pe site-ul Bibliotecii Județene Cluj, disponibil pe https://www.bjc.ro/wiki/index.php/Gligore%2C_Viorel, accesat 29 iun. 2020.

Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.