GIURGIU, Victor

GIURGIU Victor (născut 16.05.1930, Moieciu, județul Brașov – mort 23.08.2021, înmormântat la Moieciu), inginer silvic, academician. A absolvit Liceul Andrei Șaguna Brașov și Facultatea de silvicultură București în 1953. După absolvire, este reținut în centrala Ministerului Silviculturii, ca inginer principal la Direcția Fondului Forestier. Ulterior, a fost asistent la Facultatea de Silvicultură Brașov, disciplina Dendrometrie. În 1957 a susținut teza de doctorat cu titlul Determinarea creșterii curente în volum la arborete, iar în luna mai 1957 era numit director tehnic al Institutului de studii și proiectări silvice București, unde a lucrat până la pensionarea sa în 1995. A fost cadru asociat la Academia de studii economice și la Facultatea de Silvicultură a Universității Suceava, în 1993 titularizându-se aici și predând dendrometrie și biostatică forestieră. Științific, a abordat și studiat trei domenii de referință pentru silvologia contemporană: dendrometria, auxologie forestieră și amenajarea pădurilor și protecția mediului. A introdus în învățământul superior biostatica forestieră din 1954 și economia protecției mediului natural din 1990. A creat școala românească de auxologie forestieră, a inițiat și aplicat primele cercetări de dendrocronologie și a elaborat prima zonare economico-socială a pădurilor din România. Pe baze auxologice și ecologice, a dezvoltat teoria amenajării pădurilor cu funcții multiple, contribuind la fundamentarea silviculturii ecologice. Rezultatele studiilor sale se regăsesc în numeroasele lucrări publicate, articole și cărți, în peste 50 de volume, în țară și străinătate. Membru al colegiului de redacției al publicației Revista pădurilor. Pe baza activității științifice desfășurate, în 1974 i se conferă titlul de doctor docent în științe. În 1990 este ales membru titular al Academiei de științe agricole și silvice “Gheorghe Ionescu Sisești”, în 18 decembrie 1991 devenea membru corespondent al Academiei Române, iar în 14 ianuarie 2009 acest forum l-a ales cu unanimitate de voturi membru titular, fiind al doilea academician din domeniul silviculturii de la fondarea Academiei. A fost președinte al Secției de Silvicultură a Academiei de științe agricole și silvice, vicepreședinte al Asociației române de management ecologic și dezvoltare durabilă, președinte de onoare al Societății “Progresul silvic”, membru fondator și președinte de onoare al Federației de Apărare a Pădurilor înființată în martie 2006, membru al Uniunii internațional “Pro Silva”. Meritele sale au fost răsplătite cu Premiul “Traian Săvulescu” de Academia Română, cu Ordinul național “Meritul științific” și cu Ordinul național “Steaua României”.

Opera: Aplicații ale statisticii matematice în silvicultură, București, Ed. Agro-Silvică, 1966, 199 p.; Studiul creșterilor la arboreta (Auxometrie cu elemente de auxologie), București, Ed. Agro-silvică, 1967, 324 p.; Dendrometrie, București, Ed. Agro-Silvică, 1969, 483 p.; Biometria arborilor și arboretelor din România, 1972; Conservarea pădurilor, 1978; Dendrometrie și auxologie forestieră, București, Ceres, 1979; Pădurea și viitorul, București, Ceres, 1982; Structuri optime pentru pădurile de protective, 1987; Amenajarea pădurilor cu funcții multiple, București, Ceres, 1988; Dendrometrie și sortarea lemnului: Manual pentru clasa a X-a, licee cu profil de silvicultură și exploatări forestiere, București, EDP, 1989 (în colaborare cu Nicolae Constantin și Dumitru Gheorghe); Marin Drăcea în istoria, prezentul și viitorul silviculturii românești, București, Ceres, 1995, 159 p.; Protejarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor României, 1995; Les forets vierges de Roumanie, coordination par Iovu-Adrian Biriș, Belgique, ASBL Foret wallone, 2001, 206 p. (în colab. cu Nicolae Ioniță, Constantin Bândiu); Conștiința forestieră la români, 2003; Contribuții științifice în dendrometrie, auxologie forestieră și amenajarea pădurilor, 2003; Compoziții optime pentru pădurile României, sub redacția prof. dr. doc. Victor Giurgiu, București, Ceres, 2005, 264 p.

Referințe: [Victor Giurgiu], în Revista pădurilor, nr. 1, 1992, p. 48 (cu foto); [Victor Giurgiu], în Academica, nr. 6-7-8, 1996, p. 87; Mărghitan, Liviu, Costea, Florea, Ștefănescu, Radu, Academicienii Brașovului (secolele XIX-XX), Arad, Ramira, 2008, p. 197-200; Marian, Teodor, Ce mai faceți domnule … Victor Giurgiu?, în revista Lumea satului, nr. 17, 1-15 sept. 2009, disponibilă online la http://www.arhiva.lumeasatului.ro/ce-mai-faceti-domnule-victor-giurgiu_908.html, accesat în 12.03.2021; Badea, Ovidiu, Academicieni brașoveni. Victor Giurgiu (născut 1930), în Țara Bârsei, an 16, nr. 16 (2017), p. 17-18; AGERPRES (documentare Horia Plugaru, editor Suzana Cristache Drăgan), O personalitate pe zi: inginerul silvic Victor Giurgiu, postat la 16.05.2020, disponibil online la https://www.agerpres.ro/documentare/2020/05/16/o-personalitate-pe-zi-inginerul-silvic-victor-giurgiu–506738, accesat în 12.03.2021.

Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.