GHERMANSCHI, Anatol

GHERMANSCHI, Anatol (născut 7 august 1941, Bălți, Republica Moldova – decedat 8 ianuarie 2001, Brașov), profesor, critic literar, editor, traducător. În 1944 părinții lui se refugiază la Brașov. A absolvit Liceul “Andrei Șaguna” Brașov în 1959. După doi ani de școală postliceală de contabilitate, s-a înscris la Facultatea de litere a Universității Iași pe care a absolvit-o în 1966. A fost profesor de limba și literatura română, director și inspector școlar. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov. A colaborat cu articole de istorie literară și cultură, evocări, note, recenzii și amintiri, precum și cu articole de opinie la Iașul literar, România literară, Luceafărul, Adevărul Literar și Artistic, Astra, Almanahul Coresi, Brașovul Literar și Artistic, Ateneu, Amfiteatru, Contemporanul, Luceafărul, Orizont, Ramuri, Vatra, Interval, Transilvania Expres, Monitorul de Brașov. În 1979 a publicat volumul Literatură și eveniment. A fost un harnic editor, îngrijind ediții ale scriitorilor români clasici și nu numai, selecții din cronicari și scrieri istorice, contribuind la antologii literare și dicționare de termeni literari, generale și de uz școlar. De asemenea, a tradus din literatura rusă. Un concurs de creație literară și o școală din municipiul Brașov (Școala gimnazială numărul 27) îi poartă numele.

Opera: Ediții și antologiiLiteratură și eveniment. Permanențe și perspective, antologie și notă asupra ediției de Anatol Ghermanschi, prefață de George Macovescu, București, Ed. Eminescu, 1979, 288 p.; Mihail Sebastian interpretat de … , antologie, prefață, tabel cronologic și bibliografie de Anatol Ghermanschi, București, Ed. Eminescu, 1981, 296 p.; Proză satirică română contemporană, selecţia Anatol Ghermanschi, Brașov, Astra, 1982, 384 p.; Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanța, tabel cronologic, prefață, note și bibliografie de Anatol Ghermanschi, București, Albatros, 1984, XXXI, 128 p.; Se căsătoresc dovleceii – antologie de proză satirică universală, 1984; Cronicari moldoveni, studiu introductiv Dan Horia Mazilu, selecția textelor, glosar de Anatol Ghermanschi, București, Ed. Militară, 1987, XLVIII, 399 p.; Cronicari munteni, studiu introductiv de Dan Horia Mazilu, selecția textelor și glosar de Anatol Ghermanschi, București, Ed. Militară, 1988; Samuil Micu, Gh. Șincai, Petru Maior, Despre vechimea și continuitatea românilor, studiu introductiv Dan Horia Mazilu, selecția textelor și glosar de Anatol Ghermanschi, București, Ed. Militară, 1989; Mihail Sebastian, Femei, [ediție îngrijită de Anatol Ghermanschi], [Brașov], Ed. Arania, 1991, 166 p.; Mihail Sebastian, De două mii de ani, prefață Nae Ionescu, ediție îngrijită de Anatol Ghermanschi, Brașov, Ed. Arania, 1993, 228 p.; Ion Luca Caragiale, Scrieri alese: teatru, nuvele, momente, schițe, ediție îngrijită de Anatol Ghermanschi, Brașov, Ed. Arania, 1994, 276 p.; Ion Creangă, Scrieri alese, referințe critice de Garabet Ibrăileanu, George Călinescu, Tudor Vianu…, ediție îngrijită de Anatol Ghermanschi, Brașov, Ed. Arania, 1994, 168 p. Mihai Eminescu, Scrieri alese: poezie și proză, ediție ingrijită de Anatol Ghermanschi, Brașov, Ed. Arania, 1994, 196 p.; George Topârceanu, Scrieri alese. Versuri și proză, referințe istorico-literare de Garabet Ibrăileanu, Mihail Ralea, George Călinescu …, ediție îngrijită de Anatol Ghermanschi, Brașov, Ed. Arania, 1995, 216 p.; Literatură. Antologie pentru clasa a IX-a, coordonatori Bianca Osnaga, Anatol Ghermanschi, București, Orator, 1999, 296 p.; Dicționar de termeni literari, cu aplicații, coordonator Mircea Moț, București, Orator, 2000, 376 p., ediția a 3-a, 2002, 448 p. (contributor alături de Luminița Cocoș, Mariana Ionescu, Claudiu Horjea, Anton Niciolae ș.a.) Fraze colorate, București, Orator, 2001, 76 p.; Timpul bisericii în mine, antologie de poezie creștină de Anatol Ghermanschi și Anton Nicolae, [Brașov], Orator, [2002], 298 p.; Traduceri – Nikolai Gogol, Taras Bulba, Brașov, Ed Arania, 1993.

Referințe: La despărțirea de Anatol Ghermanschi, în Monitorul de Brașov, an 3, nr. 783, 10 ian. 2001, p. 4; Moceanu, Ovidiu, Adio, dragă Tolea, în Monitorul de Brașov, an 3, nr. 783, 10 ian. 2001, p. 4; Cojan, Grigore, Anatol Ghermanschi, în Amintiri cu scriitori braşoveni, vol. II, Brașov, Dealul Melcilor, 2002, p. 102-111.

Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.