GHERMAN, Mircea

GHERMAN, Mircea (născut 12 aprilie 1927, Cluj – mort 4 august 1991, Brașov), istoric, economist, jurist. Nepot după mamă al lui Iacob Mureşianu compozitorul* şi fiul lui Joe Gherman*. După absolvirea liceului Andrei Şaguna, a urmat Facultatea de Economie și a fost economist la Banca Naţională. După absolvirea Facultății de Istorie lucrează la Casa Mureşenilor, pentru înființarea căreia, ca muzeu, a militat. Aici Mircea Gherman a întreținut un cerc de întâlniri, discuții, dezbateri și evenimente culturale, care depășea barierele oficiale, fiind un cerc boem și întrucâtva liberal. Aceste întâlniri erau numite neoficial ghermaniade. A valorificat patrimoniul donat de familie Casei Mureșenilor și a inițiat studii despre Gazeta Transilvaniei. Este dintre cei care s-au îngrijit de apariţia volumului din Cumidava consacrat Gazetei de Transilvania, iar după 1990 a reînfiinţat revista Ţara Bârsei. A fost redactor al revistei de cultură Ţara Bârsei, serie nouă, editată de Casa Mureşenilor şi apărută în ianuarie 1991, primul număr având 139 pagini. De asemenea, a devenit preşedinte al Asociaţiunii Astra, membru fondator al Societăţii culturale Andrei Mureşianu, membru P.N.Ţ.C.D. A fost pasionat de muzică, mai ales de violoncel. În pofida activității ample și intense, s-a stins din viață când mai avea multe de dăruit.

Referinţe: Bunaciu, Lucia, Un om de seamă. Doctor Joe Gherman, în Ţara Bârsei, anul VI (XVII), 2007, (serie nouă), nr. 6, p. 131—136.

Opera: “Titu Maiorescu – inedit?”, în Astra, anul II, nr. 6 (13), iun. 1967, p. 19; Evenimente braşovene din preajma unirii, în Astra, 3, nr. 6, iun. 1968, p. 2; Date şi fapte privind activitatea lui Iacob Mureşianu la Gazeta de Transilvania (1838-1877), în 130 de ani de la apariţia Gazetei de Transilvania, Brașov, 1969, p. 75-89; G. Doja. 500 de ani de la naştere, în Astra, 5, nr. 9, sept. 1970, p. 4; Un mare filoromân, savantul ceh I. L. Pic, în Cumidava, V, 1971, p. 753 (în colaborare cu Constantin Nastasi); Portretul lui Avram Iancu, în Cumidava, VII, 1973, p. 337-340; Dante D. Gherman militant antifascist şi publicist democrat, în Sargeţia, 1974-1975, 11-12, p. 199-207 (în colab. cu Mircea Băltescu); Contribuţii la genealogia Dragoşizilor, în MN, 1976, 3, p. 269-278; Legăturile cărturarilor orădeni Dumitru Sfura şi Iosif Vulcan cu Mureşenii, în Crisia, Oradea, vol. 8, 1978, p. 353-363 (în colaborare cu Luana Popa); Primul autor dramatic român cunoscut: Micule. Dosarele Astrei, în Astra, nr. 2, iun. 1978, p. 19; Mărturii documentare despre Andrei Mureşanu, în Marmaţia, 1979-1981, 5-6, p. 224-237; Corespondenţa lui T. Cipariu păstrată în arhiva Mureşenilor, în Cumidava, XII/1, 1979-1980, p. 239-257; Ovidiu Dante Gherman şi Ilie Cristea, redactori ai Glasului Ardealului, în Ziridava, 1980, 12, p. 339-353; Istoricul conservatorului Astra Brașov, în Cumidava, IX/1, p. 160; Conflictul Oriental şi contribuţia Gazetei de Transilvania la dezbaterile privind independenţa României, în Cumidava, X, p. 33; Consecinţe ale luptei românilor transilvăneni pentru eliberarea naţională, în Cumidava, X, p. 289 (în colab. cu Luana Popa); Consecinţele politice ale războiului de independenţă asupra luptei de eliberare naţională a românilor transilvăneni, în Cumidava, X, p. 97; Gazeta de Transilvania şi activitatea lui Moise Grozea (Documente), în Cumidava, anul X, 1977, p. 145-211; Măsurile luate de guvernul de la Budapesta pentru întărirea frontierei cu România (Documente), în Cumidava, X, p. 269-288; Problema orientală privită de agenţiile consulare ale Belgiei şi Franţei din București (Documente), în Cumidava, X, p. 129-143; Colaboratori din Cîmpulung ai Gazetei de Transilvania, în Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de arheologie, București, 1981, p. 89-96; Tabloul lui V. Hugo şi ceasul lui G. Bariţ, în Magazin Istoric, nr. 11, nov. 1981, p. 54-55 (în colaborare cu T. Haşdeu); Iacob Mureşianu – artist patriot, în Astra, 1982, 17, nr. 4, p. 4; Versificaţia în psaltirile calvino-române [manuscris din 1703], în RITL,1982, 31, nr. 2, p. 176-182; Z. Bîrsan – T. Brediceanu. Corespondenţă inedită, în Astra, 1982, 17, nr. 3, p. 5; nr. 5, p. 5; nr. 7, p. 5; nr. 9, p. 5; nr. 10, p. 5 (în colaborare cu Doru Munteanu); Braşovul şi marea unire, în  Drum Nou, 40, nr. 12079, 29 nov. 1983, p. 1, 2; Din corespondenţa lui Ludovic Mocsári, militant pentru drepturile naţionalităţilor (în sec. al XIX-lea) cu dr. Aurel Mureşianu, în Cumidava, XIII, nr. 2, 1983, p. 157-165; Consideraţii asupra localizării Posadei, în Cumidava, XIV, p. 95; Pictorul C. D. Rosenthal – emisar la Paris al revoluţionarilor români, în Cumidava, XIV, p. 127; Profesorul A. Ciortea (1872-1929), în Cumidava, XIV, p. 183; Aurel A. Mureşianu, în Vatra, anul XIV, nr. 12, 20 dec. 1984, p. 165 A, (în colab. cu Luana Popa); Comemorarea eroilor răscoalei din 1784 în Gazeta de Transilvania nr. 199, 21 oct. 1884, în Orizont, nr. 8, 22 feb. 1985, p. 14; Iacob Mureşianu şi cauza Unirii, în Vatra, 1985, 15, nr. 2, p. 167 C; Iacob Mureşianu – unul din stâlpii afirmării naţiunii române în secolul al XIX-lea, în Revista Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO, București, 1987, 29, nr. 3, p. 64-68; 1848, în Brassoi Lapok, nr. 27, 8 iul. 1988, p. 2; Profesorul Aurel Ciortea (1872-1929), în Cumidava, XIV, 1989, p. 183-195 (în colab. cu Augustin C. Tătaru); Istoria unui cântec: Deşteaptă-te române, în Astra, ian. 1990, 25, nr. 1, p. 15; Din arhiva Mureşenilor: familia Nica, în Ţara Bârsei, nr. 1, 1991, p. 11-16; 1945: începuturile jazzului la Brașov, în Steaua, nr. 1, 1991, p. 56; Gazeta de Transilvania în anii primului război mondial, în Cumidava, XXI, 1997, p. 185-190; Gazeta de Transilvania sub redacţia lui Aurel Mureşianu, în Cumidava, XXI, 1997, p. 121-130; Geneza Gazetei de Transilvania, în Cumidava, XXI, 1997, p. 7-14; Renaşterea Gazetei: perioada absolutistă; Unirea Principatelor, în Cumidava, XXI, 1997, p. 57-72; Amintiri ale avocatului Bujor Teculescu (1902-1978): Marea Adunare de la 1 decembrie 1918, în Țara Bârsei, anul 15, nr. 15 (2016), p. 209-215; Editor – Iacob Mureșianu, Coruri, ediție alcătuită de Rodica Borbil și Mircea Gherman, Brașov, 1971, 116 p.; Iacob Mureșianu, Opere, vol. I, Publicistică – Scrisori, ediție îngrijită, prefațată și adnotată de Mirea Gherman, București, Ed. Muzicală, 1983, 280 p.;  Gazeta Transilvaniei: 150 de ani de la apariție, tom separat al revistei Cumidava, vol XXI, Brașov, Muzeul Județean de Istorie, 1997, 238 p. (coordonat împreună cu Florea Costea);

Referinţe: Brenciu, Mircea, [Necrolog], în Mesagerul,  7-14 aug. 1991, p. 4; Brumaru, A. I., Timpul n-a mai avut răbdare [necrolog], în Dialog, nr. 1, 1991, p. 6; [Mircea Gherman, necrolog], în Gazeta de Transilvania, nr. 495, 6 aug. 1991, p. 4; Brenciu, M., Cinci ani de la moartea lui Mircea Gherman, în Transilvania Expres, nr. 889, 5 aug. 1996, p. 3; Popa, Ioan, Un generos autentic – Mircea Gherman, în Gazeta de Transilvania, an 163, nr. 3355, 14 aug. 2001, p. 6; Bunaciu, Lucia, Grija lui de căpetenie era viitorul Muzeului, în Gazeta de Transilvania, an 168, nr. 5174, 4 aug. 2007, p. 2; Bunaciu, Lucia, Publicistica lui Mircea Gherman (1927-1991), în Țara Bârsei, anul 7, nr. 7 (2008), p. 201-204.

Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.