GHERGHINESCU-VANIA, Domnița

GHERGHINESCU-VANIA, Domnița (născută 1908, București – decedată 8 septembrie 1969, Brașov), traducătoare. Născută Domnica Moraru. A absolvit Facultatea de drept a Universității București. Căsătorită cu Dumitru Gherghinescu-Vania*, s-a stabilit la Brașov în 1937. Pasionată de literatură și mai ales de poezie și cititoare de cursă lungă,  a organizat serate literare în casa de pe strada Crișan, care adunau protipendada talentelor literare din Brașov și nu numai. Prin sensibilitatea și rafinamentul ei a inspirat și influențat poeți precum Lucian Blaga și Tudor Arghezi. A tradus și publicat preponderent din limba franceză. Opera sa poetică a fost publicată târziu, postum.

Opera: La poarta vieții, [cuvânt înainte de Dumitru Gherghinescu-Vania], Brașov, 1968, 83 p.; Cartea pierdută [însemnări], cu prezentări și postfață semnate de Zaharia Stancu, Șerban Cioculesccu, Dumitru Gherghinescu-Vania și Mihai Gafița, București, Cartea Românească, 1973, 247 p.; Domnița nebănuitelor trepte. Epistolar Lucian Blaga – Domnița Gherghinesccu-Vania, ediție îngrijită, prefață și note de Simona Cioculescu, București, Muzeul Național al Literaturii Române, 1995, 184 p.; Traduceri – Fournier, Alain, Cărarea pierdută, în românește de Domnița Gherghinescu-Vania, cuvânt înainte de N. I. Popa, București, Ed. pentru literatură universală, 1965, 287 p., reeditări, 1967, 264 p., 1987, Ed. Univers, 207 p., 1991, Fundația culturală română, 264 p., 1998, Allfa, prefață de Dan-Silviu Boerescu, 216 p.; Larbaud, Valery, Fermina Marquez; Din viața copiilor, traducere de Domnița Gherghinescu-Vania, prefață de Liliana Țopa, București, Ed. pentru literatură universală, 1969, 248 p.; Saint-Exupery, Antoine de, Prințișorul, traducere din limba franceză de Domnița Gherghinescu-Vania, în Antologia prozei fantastice universale, vol. 2, Iași, Sedcom Libris, 2003, 274 p.

Referințe: Alexa, Iulia, Domnița nebănuitelor sentimente, în România literară, 12 sept. 2001, p. 4; Lupu, Ion, Profesoară de poezie, în Gazeta de Transilvania, nr. 3830, 8 mart. 2003, p. 4; Pestrea-Suciu, Steluța, Străzi, case, oameni…, în Gazeta de Transilvania, an 168, nr. 5192, 25 aug. 2007, p. 1.