FRUNTEȘ, Nicolae

FRUNTEȘ, Nicolae (născut ? Șirnea de Sus, județul Brașov – decedat 1986, Șirnea de Sus), profesor și promotor al culturii și turismului rural. Provenind dintr-o familie de notabili ai comunei Șirnea (bunicul și tatăl lui au fost primari), Nicolae Frunteș a fost legat de locul natal, pe care a încercat să îl dezvolte prin acțiunile și ideile sale inovatoare. A fost învățător la școala din Șirnea între 1941-1948 și profesor de științe ale naturii între 1948-1969. Profesionist și sever, a pus accent pe excelență în tot ceea ce făcea. A participat la cursuri de perfecționare profesională organizate de Ministerul Învățământului între 1950-1953 și la o instruire pentru directori în 1958. A condus acest așezământ școlar între 1945-1949 și 1955-1959. Între 1945-1954 a participat la campania de alfabetizare din zonă, a fost responsabilul secției de științe ale naturii din cadrul consfătuirilor regionale pedagogice între 1951-1954, secretarul Cercului pedagogic al profesorilor de agricultură din Brașov între 1964-1966 și directorul taberelor școlare regionale între 1960-1962. În cadrul școlii din Șirnea a organizat Colțul naturalistului și Colțul agronomului. Pentru meritele sale, i s-au decernat insigna Fruntaș în gospodărirea satelor în 1967 și Ordinul Muncii, clasa a III-a în 1969. Îndrăgostit de satul natal, bun cunoscător al zonei și patrimoniului, între 1962-1965, Nicolae Frunteș a inițiat planul de declarare a Șirnei sat turistic, a pledat cauza și a convins autoritățile și a participat la procesul de constituire, în colaborare cu ONT Brașov, prin popularizarea inițiativei în mass media, amenajarea parcului în centrul satului, marcarea traseelor turistice, ghidaje pentru turiști, redactarea de materiale. A obținut de la ONT Brașov aprobarea pentru deschiderea unui birou de turism în Șirnea. Tot la inițiativa sa, s-a amenajat prima pârtie nocturnă de schi la nivel sătesc. Începând din 1970 până în 1986, în colaborare cu ONT, a organizat oferta turistică O zi la Șirnea pentru turiștii aflați în sejururi de 7 zile în Poiana Brașov, care petreceau o zi în Șirnea, fiind conduși în sat, vizitând muzeul și gospodăriile și cumpărând produsele locului. A valorificat sărbătorile tradiționale din Șirnea ca evenimente comunitare culturale și educaționale, propuse turiștilor (Iarna la Șirnea, Măsura laptelui), la care s-a adăugat din 1983 celebrarea Zilei Olimpice, Sânzienele și Focul lui Sumedru, propuse de fiul său, Nicolae Radu Frunteș, continuator al tradiției. Modelul satului turistic Șirnea a atras și a determinat emulație, o serie de sate din România comunistă preluând și aplicând ideea. Printre aceste sate se numără și Săpânța. Rezultatele s-au văzut în numărul mare de vizitatori străini de pe toate continentele, din 22 de țări, care au venit la Șirnea. În anul 1974 a înființat Asociația sportivă Șirnea, a inițiat ridicarea Monumentului eroilor satului și realizarea drumului forestier spre Spărturi, între 1984-1985. Nicolae Frunteș a avut și ideea înființării unui muzeu, pentru care a colecționat o serie de obiecte. La început, în anii 60, s-a deschis un punct muzeal în școală, care s-a mutat în 1968 în spațiul fostei primării, construit în 1964. Dar reforma administrativă din 1968 a dus la organizarea comunei Fundata, cu sate componente Fundata, Șirnea, Fundățica. Pentru muzeu, Nicolae Frunteș a conceput tematica și structura, organizând 5 săli despre Istorie și legende, Viața pastorală, Interior specific vieții de munte, Costumul popular, Din creația fiilor satului. A decedat în anul 1986, când misiunea de a continua munca sa de o viață a fost preluată de fiul său, Nicolae Radu Frunteș. Prin ceea ce a realizat, Nicolae Frunteș a demonstrat cu prisosință atașamentul personal față de locul natal, cum creativitatea și respectul pot genera dezvoltare sustenabilă, cum omul poate influența benefic mediul, așa cum, la rândul său, acesta stimulează și modelează personalitatea umană.

Referințehttp://www.muzeulsirnea.ro/, creat în 2018, accesat în 15 febr. 2021; Profesorul care se luptă să readucă la viață satul Șirnea, prima destinație de turism rural din România, interviu în Observatornews.ro, disponibil online la https://observatornews.ro/campanii/profesor-radu-fruntes-satul-sirnea-392106.html, redactat la 11.09.2020, accesat în 15 febr. 2021.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.