FRONIUS, Daniel

FRONIUS, Daniel (născut 2 februarie 1672, Cristian, județul Brașov – mort 31 august 1743, ?), teolog şi cronicar. S-a născut ca al treilea fiu al preotului din Cristian, Petrus Fronius. După moartea timpurie a tatălui, de educaţia sa şi a fratelui mai mic se ocupă cel mai mare dintre fraţi, Marcus Fronius, viitorul mare învăţat sas braşovean şi rector al gimnaziului din Brașov, care a împărţit sarcina de tutore cu tatăl lor vitreg, Georg Jeckel. Aceste informaţii le aflăm din Diariumul lui Marcus Fronius. În 13 martie 1692, precum şi la începutul anului 1693, a fost trimis împreună cu fratele său Michael la Miklos Dombay la Blumedorf (azi Belin, județul Covasna), lângă Ţara Bârsei, pentru a învăţa limba maghiară. În martie 1694, Daniel Fronius a plecat la Universitatea din Wittenberg, unde în 1695 va veni şi fratele său mai mic, Michael. Împreună, au plecat în 1697 la Leipzig, unde vor studia dreptul timp de trei ani. La ambele universităţi, aceştia stabilesc relaţii personale cu profesorii care le fuseseră recomandaţi de fratele lor, Marcus. Din scrisorile trimise în această perioadă fratelui său Marcus, păstrate parţial până astăzi, reiese că el era interesat de mişcarea pietistă. Întors la Brașov, funcţionează la gimnaziul german de aici. În 1701 l-a însoţit pe fratele său Marcus într-o călătorie în Ţara Românească, unde a vizitat, printre altele, şi Câmpulung. În 1702 participă la Sinodul de la Alba-Iulia, iar în 1704, ajutat de fratele său, Marcus a obţinut postul de lector la gimnaziul braşovean, unde tot sub îndrumarea acestuia, în 1706, a devenit şi predicator. Atât pregătirea universitară cât şi practica la catedră şi în amvon i-au permis să cerceteze în profunzime domeniul teologic, ajutat de acelaşi frate atât de săritor. A audiat cursurile  de teologie ţinute în timpul verii de fratele său Marcus la Râşnov şi predicile pe care acesta, preot fiind, le-a ţinut la Hălchiu şi Râşnov, deprinzând cu această ocazie fundamentele teologiei mai mult chiar decât i-a oferit pregătirea academică. În 1716 a devenit preot la Bod, în 1733 la Hărman şi a fost ales Decan al Capitlului Ţara Bârsei în 1741. Este autorul unui jurnal alcătuit tot cu ajutorul aceluiaşi frate. Daniel Fronius a fost un om de vastă cultură, care ne-a lăsat o bogată corespondenţă pe lângă opera sa, Diarium 1701-1716. Originalul acestui jurnal contemporan se păstrează în biblioteca liceului Honterus din Brașov, în fondul Trausch, manuscrisul numărul 4. Acesta este scris în limba latină şi foarte puţin în limba germană, cu litere latine şi neogotice, iar textul este complet. Jurnalul cuprinde informaţii locale referitoare la Brașov şi Țara Bârsei. Se găsesc însă ştiri mai generale, referitoare la legăturile braşovenilor cu Ţara Românească, dar şi cu Transilvania. Astfel, ne sunt oferite informaţii despre cumpărarea în Şcheii Braşovului a unei case de către Constantin Brâncoveanu în 1701, prin intermediul unui Golescu. Găsim aici şi ştiri despre închiderea comitelui sas Johannes Sachs de Hartenek la 1703, în cetatea Făgăraşului şi despre trecerea oştilor suedeze conduse de regele Carol al XII-lea prin Transilvania, spre Suedia, la 1714. Împreună cu soţia sa Margarethe, a avut 10 copii, şase băieţi şi patru fete. O stradă din Brașov îi poartă numele.

Referinţe: Gross, Julius, Aus dem Diarium des Daniel Fronius, (1701-1716), în Quellen, vol. VII, Brașov, 1918, p. 392-416, [cu un studiu introductiv a lui Julius Gross, p. LXVIII – CX],  p. 91; Crăciun, Repertoriu, p. 363; Rusu, M. N., Dicţionar, în Brașovul Literar și Artistic, III, 1980, p. 67.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.