FLEISCHER, Michael

FLEISCHER, Michael (născut 8 iulie 1869, Cincu, județul Brașov – decedat 8 decembrie 1938, Cluj), artist, pedagog. În 1892 a absolvit școala reală evanghelică din Sibiu. A urmat școala de stat de desen și cursuri pedagogice pentru profesori de desen în Budapesta pe care le-a absolvit în iunie 1897. În septembrie același an a devenit profesor de desen, suplinitor, la Gimnaziul evanghelic din Bistrița, devenind profesor titular în martie 1899. Și-a desfășurat aici activitatea până la pensionarea sa la 1 mai 1920. Încă din timpul studiilor budapestane, a expus și a continuat să expună în galerii în timpul profesoratului, pictând subiecte religioase, scene de gen, aspecte din viața țăranilor. Unul dintre tablourile sale, intitulat Die Totenwachen, a fost premiat în 1900. Se pare că a obținut un stipendium pentru studii artistice la München și Paris în 1907. Era preocupat de modele de țesături și motivele costumelor populare săsești pe care le propunea în lecțiile de desen din școlile rurale săsești.

OperaMuster von Leinenstickereien sächsicher Bäuerinnen aus dem Nösner Gal, Beilage zum Programm Gymnasiums Bistritz 1903/1904, Besztere, 1904, 8 p. + 12 il.; Speziallehrplan für den modernen Freihandzeichenunterricht an Bürger-und Mittelschulen, în Schul-und Kirchliche Bote, 44, 1909, p. 88-90, 108-111, 119-122; Vortrag und Lehrplan für das Zeichnen and den evangelischen Volksschulen des Bistritzer evangelisches Kirchenbezirkes A. B., în Schul-und Kirchliche Bote, 46, 1911, p. 268-273, 288-292, 302-308, 317-322.
Referințe: Hermann A. Hienz, Schriftsteller, p. 90-92.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.