FISCHER, Emil

FISCHER, Emil (născut 16 martie 1855, Brașov – mort 7 decembrie 1921, București), medic, cercetător ştiinţific. După absolvirea gimnaziului Honterus din Brașov (1873), urmează studii superioare de medicină la Heidelberg (un an) şi Viena. Obligat să le întrerupă pentru mai bine de jumătate de an din cauza sănătăţii precare, le va relua în 1876 la Graz, unde încă din studenţie va deveni asistent de anatomie patologică. Aici va lua titlul de doctor în medicină (1880), fiind imediat recrutat de profesorul Kraft Erwin. În anul următor (1881) pleacă la Viena, unde devine asistent la clinica de ochi, dar nu va rămâne mult timp aici, reîntorcându-se la Graz unde, ca asistent, va lucra la clinica de ochi. În 1882 îşi va perfecţiona pregătirea de specialitate la profesorul Wecker şi Landolf din Paris. În 1883 s-a stabilit la București, unde va rămâne până la sfârşitul vieţii. În 1887 îl întâlnim la Spitalul Ştirbei din Buftea, a cărui conducere o preia din 1889 până în 1896, când va deveni medic al Palatului Ştirbei din București. Dornic de cunoaştere, a făcut numeroase excursii, în Sudul Franţei, Algeria, Tunisia, Sicilia şi întreaga Italie (1894). Aceste călătorii vor fi continuate în 1898 în Nordul Italiei şi Tirol, iar în anul următor a vizitat Veneţia, Florenţa şi Roma. Va reveni de mai multe ori în mai multe oraşe pentru care a simţit o atracţie deosebită. Astfel, la Constantinopol va reveni de 4 ori, iar la Veneţia de 7 ori. În 1903 a vizitat Siria, Palestina şi Egipt, iar în 1905, Atena, Delfi, Olimpia şi Corfu. În 1899 va expune o seamă de proiecte ştiinţifice, iar în 1904 a contribuit la întemeierea Societății pentru studiul poporului german (Deutschen Volksbildungsverein) cu sediul în București. Ca reprezentant al acesteia a ţinut mai multe conferinţe în diferite oraşe din Germania, la Viena, dar şi în 22 de oraşe transilvănene. Aceste conferinţe tratau realităţi din România şi din Transilvania, atât despre ţară cât şi despre oameni. La Brașov şi București va susţine conferinţe despre artă şi despre diferite aspecte ale cunoaşterii. A avut o prolifică activitate ştiinţifică şi publicistică, semnând articole în numeroase periodice din Austria, România şi Transilvania, inclusiv Brașov. Prin întreaga sa activitate a contribuit la cercetarea etnografică şi lingvistică a românilor, a originii acestora, precum şi a legăturilor economice şi culturale avute cu saşii.

OperaReise-Erinnerungen an Konstantinopol und Brussa. 25. Mai–8. Iuni 1887, București, 1887, 148 p.; Vortrag gehalten im kleinen Saale der Liedertafel am 29./10. X/ XI, 1898 über die Geschichte der evangel. Gemeinde in Buk., București, 1898, 52 p.; Glauben und Wissen, Bamberg, [1901], 4 f. + 232 p.; Die Gebirgs-und Bergnamenin Siebenbürgen, București [Hermannstadt], [1904], 14 [16] p.; Die Herkunft der Rumänen. Eine historisch-linguistische-ethnographische Studie. Mit 1 Karte und 4 Lichttdruck-Tafeln, Bamberg, 1904, [4] + 303 p.; Aus Alt-Bukarest. Kultur historische Skizzen mit besonderer Berücksichtigung der Kulturarbeit des Deutschthum’s in Rumänien, București, 1906, 166 p.; Die Geschichte des rumänischer Volkes im Rahmen seiner Staatenbildungen von N. Iorga, [München, 1906], extras din Mitteilungen der Orientalgesellschaft in München, mai, 1906; Die deutschen Ritter und die „terra prodnicorum”, Gotha, [1907], articol publicat în Sonderabdruck von Deutsche Erde. Zeitschrift für Deutschkunde, [1907, Heft 4], p. 122-129; Zur Herkunftsfrage. Melanchton u. Georg Torquatus über d. Siebenbürger Sachsen, în Korrespondenzblatt, 1907, p. 80; Deutsche Aerzte und Apotheker in Rumänien, București, 1908, 24 p.; Deutsche Fusstapfen in Rumänien, [Gotha, 1908], articol apărut în Deutsche Erde, Gotha, Jahrgang 1908, Heft 3, p. 91-96; Die Haar und Kleidertracht vorgeschichtlicher Karpathen-und Balkanvölkerschaften, Braunschweig, 1908, 15 p. + 2 f. pl., articol apărut în Archiv für Anthropologie, Neue Folge, Band VII, Heft 1; Mir und Zadruga bei den Rumänen, Braunschweig, articol apărut în rev. Globus, Illustrierte Zeitschrift für Länder-und Völker–Kunde, Band XCIV, nr. 16, 22 oct. 1908, p. 252-256; Paparudă und Scaloian, [Braunschweig, 1908], articol apărut în Globus, Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völker –Kunde, XCIII, nr. 1, 2 ian. 1908, p. 13-16; Über den Ursprung der rumänischen Bojarenfamilien, s. l., [1908], articol apărut în Zeitschrift für Ethnologie, Heft 3, 1908, p. 343-361; Das vorsächsische Burzenland, [Hermannstadt, 1908], 6 p., articol apărut în Korrespondenzalblatt des Vereins, f. sieben. Landeskunde, XXXI Jahrg., nr. 5-6, 1908, 6 p.; Was wissen wir vom Burzenland vor d. deutschen Rittern?, articol apărut în Karpatenrundschau, Jg. 2, 1908/1909, p. 681 – 684; Die Fischerei in der untern Donau, s. 1., [1909], 5 f. nenumerotate; Die Gründung der rumänischer Fürstentümer und – die Deutschen, S. l., [1909], 7 p.; Die Herkunft der Rumänen nach ihrer Sprache beurteilt, [Braunschweig, 1909], 6 p., articol apărut în Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für AnthropologieEthnologie und Urgeschichte, nr. 1-2, ian./febr. 1909; Die kumanische Sprache, [Hermannstadt, 1909], 10 p., extras; Die Küche des rumänischen Bauern, Braunschweig, 1909, articol apărut în Archiv für Antropologie, Neue Folge, Band VIII, Heft 4, p. 246-248; Das älteste Deutschtum in d. Walachei u. in d. Moldau, articol apărut în Bukarester Tageblatt, 1910, nr. 278; Die Aera Schulze, Bamberg, [1910], 128 p.; Die Geschlechtskrankheiten, deren Wesen, Verbreitung und Verhütung Vortrag gehalten im Verein der Hochschüller zu Hermannstadt, Hermannstadt, 1910, 23 p.; Der Handel Kronstadts mit d. Schwarzen Meer, articol apărut în Karp. Tg., 4, 1910 / 1911, p. 545-546; Sind die Rumänen ein Balkanvolk?, Leipzig, [1910], articol apărut în Zeitschrift Orientalisches Archiv. Illustrierte Zeitschrift für Kunst, Kulturgeschichte und Völkerkunde der Länder des Ostens, p. 70-73; Die thrakische Grundlage im Rumänischen, [Berlin, 1910?], 8 p., articol apărut în Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, Heft 2, 1910, p. 311-315; Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien, Hermannstadt, 1911, XVII + 398 p.; Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien und Siebenbürgen, [f.l., tip., f.a.], 30 p.; Kulturhistorische Erzählungen aus dem Siebenbürgischen Sachsenlande, București, 1911, 147 p.; Wie sah es im Burzenlande vor d. deutschen Rittern aus?, articol apărut în Der Sächsische Hausfreund, (Kalender Kronstadt), 1911, p. 137-141; Kronstadts Handelsverbindungen mit d. Schwarzen Meer, articol apărut în Buk. Tagbl., 1911, nr. 99; Antwort auf R. Honigberger’s Zur Steuer der Wahrheit, în Der Kronerin, aug. 1912, [Brașov, 1912], 16 p.; Kronstadts Handelsverbindungen mit d. Schwarzen Meer, articol apărut în Korrespondenzblatt, 1912, p. 113-117; Welchem Volk haben die minoischen Kreter angehört?, [Braunschweig, 1912], articol apărut în Korrespondenz – Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XLIII, Jahrgang, nr. 4, apr. 1912, p. 25 – 28; Die Schwaben in der Dobrudscha, S. l., [1913], extras din Von den Heide, 1, 2, 3; Sind die heutigen Albanesen die Nachkommen der alten  Illyierier?, [Braunschweig, 1913], articol apărut în Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie-Ethnologie und Urgeschichte, XLIV. Jahrgang, nr. 2-3, febr./märz 1913; Idem, s. l., [1913], articol apărut în Zeitschrift für Ethnologie, Heft 1, 1913, p. 103-107; Sprachliche und dingliche Parallelen aus dem alten Thrakergebiet, Wien, 1913, articol apărut în AnthroposRevue Internationale d’Enthnologie et de Linguistque, VIII, 1913, p. 775-778; Die europäische Alpen – oder Hirtensprache, Braunschweig, 1914, articol apărut în Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XLV. Jahrg., nr. 8-12, aug.-dec. 1914, p. 56-60; Das Flechten und Weben der Kinder in Avdela (Epirus), Wien, [1914], 3 p., articol apărut în V/VI Heft des XX. Jahrganges der Zeitschrift für österr. VolkskundeDie Küche der Albanesen, Braunschweig, [1914], articol apărut în Korrespondenz – Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XLV, Jahrg., nr. 6, Jun. 1914, p. 38-40; Die Pelasger, [Berlin], 1914, articol apărut în Zeitschrift für Ethnologie, Heft 1, 1914, p. 49 – 57; Sprachliche Parallelen aus dem ehemaligen Verbreitungsgebiet “thrakischer” Völkerschaften, Braunschweig, [1914], 3 p., articol apărut în Korrespondenz – Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XLV. Jahrg., nr. 1-2, ian.-febr. 1914; Die Thrako-Illyrier und die Arimier, [Hermannstadt, 1914], 11 p., articol apărut în Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Hermannstadt, 1914, Heft 8-9; Wer sind die Albanesen und Rumänen?, Braunschweig, [1914], articol apărut în Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XLV. Jahrg., nr. 3, mart. 1914, p. 13-19; Der Anteil des Slavischen in Rumänischen,Braunschweig, [1915], articol apărut în Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XLVI. Jahrg., nr. 9-12, sepentru-dec. 1915, p. 56-62; Das alte Burzenland und seine Besiedelung. I. Das alte Burzenland, Kronstadt, [1914], 12 p.; Idem, II, Die Besiedelung des Burzenlandes, [Kronstadt, 1915], 11 p., articol apărut în Sächsische Hausfreund, Kronstadt, 1915; Die literarische und künstlerische Entwicklung Rumäniens durch den Einfluss der deutschen Kultur, s. l., [1915], 6 p.; Der Slawische Anteil im Rumänischen, Köln, 1915, 8 p., extras din Kölnische Zeitung, 1915, nov. 15/28 dec., 8 p.; Neues von der Langer-Aw. (Câmpulung), [Hermannstadt, 1916], 4 p., articol apărut în Korrespondenzblatt des Vereines für  Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt, 1916, nr. 1-3; Wer waren die minoischen Kreter?, [Braunschweig, 1916], articol apărut în Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, XLVII, Jahrg., nr. 1-3, ian.-mart, 1916, p. 5-9; Kronstadts ehemalige Handelsverbindungen mit d. Schwarzen Meer, articol apărut în Bukarester Gemeindeblatt, 1921, p. 85 – 86; Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumänien und Siebenbürgen, s. 1, s. a., 30 p.
Referinţe: Gusbeth, Eduard, Das Sanitätspersonal in und aus dem Kronstädter  Komitate in den Jahren von 1901-1910, Brașov, 1910, p. 12-14; Mironescu, Theodor Gh., Privire retrospectivă asupra trecutului nostru paralel cu al vecinilor, Iaşi, 1911, 70 p.; Chipuri şi momente din istoria educaţiei sanitare, p. 247; EIR, p. 143; Lexikon, p. 127.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.