FILOTEI

FILOTEI (FILIP PÂRŞOI – mirean) (născut 1805, Cernatu – Săcele, județul Brașov – mort 16 august 1860, mănăstirea Ciolanu), episcop, sprijinitor al artelor bisericeşti. Din copilărie s-a simţit atras de viaţa monahală şi trăieşte încă din adolescenţă la mănăstirile Suzana, Cheia şi Sinaia. S-a călugărit la mănăstirea Neamţ şi descoperă studiul teologiei şi al muzicii bisericeşti. A plecat apoi la Muntele Athos la mănăstirea Vatoped, unde învaţă limba greacă, deprinde meşteşugul sculpturii ornamentale în piatră şi îşi completează cunoştinţele în domeniul muzicii psaltice. Revenit în ţară, a stat o perioadă la mănăstirea Sfânta Ecaterina din București, de unde a fost chemat la Buzău de episcopul Chesarie (1826). Aici a devenit arhidiacon şi iconom la Episcopia Buzăului (1833) şi a fost hirotonisit arhimandrit. Ajunge locţiitor de episcop la Buzău (decembrie 1846), iar din septembrie 1850 episcop eparhiot (ales la 14 septembrie 1850, hirotonit 27 octombrie 1850, înscăunat la 5 noiembrie). A păstorit până în 19 iunie 1859, când s-a îmbolnăvit şi a fost nevoit să se retragă. Deşi era un autodidact, a sprijinit activitatea culturală, tipărind peste 25 de cărţi (de slujbă, de învăţătură, de muzică, manuale şcolare). Cea mai importantă este Biblia în 5 volume (1854-1856), revăzută după ediţia de la Blaj. A sprijinit şcolile din Eparhie, reface unele lăcaşuri de închinare şi ctitoreşte el însuşi bisericile din Maxenu-Buzău şi Scorţaru Nou-Brăila. A fost membru în Divanul Ad-hoc din București şi în Adunarea Electivă din 1859, sprijinind  unirea. Preocupat de reeditarea şi sistematizarea lucrărilor de muzică bisericească tradiţională, necesare serviciului de cult, aduce la Buzău între 1851-1853 pe cunoscutul compozitor psalt, Varlaam protosinghelul. Acesta, urmat de Serafim Ieromonahul, reeditează, binecuvântaţi de Filotei, Prohodul Domnului (1853), apoi Anastasimatarul Bisericesc ş.a. Anton Pann îi dedică două din lucrările sale: Noul Doxastar (1853) şi Noul Anastasimatar al Serdarului Dionisie Fotino (1854).

Referinţe: Cireşanu, Badea, Tezaurul liturgic, vol. II, București, Ed. Guttenberg, 1911, p. 531; Ionaşcu, I., Material documentar privind Istoria Seminarului din Buzău 1836-1936, București, 1937; Ionescu, Gh., Viaţa şi activitatea lui Filothei, episcopul Buzăului, 1805-1860, București, 1941, 154 p.; Cocora, Gabriel, O sută de ani de la tipărirea Bibliei de la Buzău, în GB, an XIV, nr. 3-4, 1955, p. 211-216; Idem, Episcopul Filotei al Buzăului luptător pentru Unirea Ţărilor Române, în Biserica Ortodoxă Română, LXXVII, nr. 1, 1959, p. 44-52; Idem, Tipografia şi tipăriturile de la Episcopia Buzăului, în Biserica Ortodoxă Română, LXXVIII, nr. 3-4, 1960, p. 186; Idem, Şcoala de psaltichie de la Buzău, în Biserica Ortodoxă Română, LXXVIII, nr. 9-10, 1960, p. 849-859; Idem, O sută de ani de la moartea episcopului Filotei al Buzăului, în GB, XX, nr. 1-2, 1961, p. 136-156; Idem, Episcopia Buzăului, București, 1972, p. 58-59; Plămădeală, A., Episcopi ai Buzăului în cultura românească, în vol. Spiritualitate şi istorie la Întorsura Carpaţilor, II, Buzău, 1983, p. 63-81 şi în vol. Nume şi fapte în istoria culturii româneşti sec. XVII-XIX la Buzău, București, 1983, p. 29-61; Păcurariu, Istoria; Ionescu, Gh. C., Lexicon, p. 132 (cu bibliografie); Păcurariu, Dicţionarul, p. 170-171 (cu bibliografie).
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.