FENESCHER, Paul

FENESCHER, Paul (născut în a doua jumătate a secolului al XVI-lea – mort prima jumătate a secolului al XVII-lea), cronicar. Datele despre biografia sa sunt foarte sumare, iar acestea se regăsesc în însemnările sale de cronică. Cunoaştem doar data căsătoriei sale în 21 august 1611 şi data ultimei sale însemnări, 1612. Cronica sa a fost scrisă pe foile de la începutul unei cărţi de Martin Luther. Aceasta cuprinde întâmplări petrecute timp de doi ani, 1611-1612. Lucrarea sa cuprinde scurte însemnări referitoare la istoria braşoveană. Printre datele de istorie generală este menţionată victoria lui Radu Şerban asupra lui Gábriel Báthori, precizându-se şi numărul oştenilor pe care îi aveau aceştia. Sunt şi unele datări greşite, cum e cea a luptei lui Radu Şerban, plasată la 20 iunie 1611, în timp ce alţi cronicari o plasează în ziua de 9 iulie. O altă ştire importantă se referă la moartea judelui oraşului, Michael Weiss, autorul, contemporan al evenimentelor locale, relatând cu multă precizie o serie de întâmplări, cărora le indică uneori şi ora la care au avut loc. E posibil ca Paul Fenescher să fi făcut parte din oştirea lui M. Weiss, care a luat parte la lupta de la Feldioara. Poate că nu sunt întâmplătoare elogiul pe care-l aduce lui M. Weiss şi admiraţia cronicarului faţă de întreaga sa viaţă. Originalul cronicii sale poate fi datat la începutul secolului al XVII-lea, textul fiind scris în limba germană cu litere neogotice.

Referinţe: Gross, Julius, Chronik des Paulus Fenescher [1611-1612], în Quellen, 1909, vol. V, p. 635-636, cu o notă introductivă, p. CVII-CVIII; Crăciun, Repertoriu, p. 243; Ilie Moruș, Cărturari Brașoveni (Sec. XV-XX). Ghid biobibliografic, Brașov, p. 86.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.