FĂTU, Dumitru

FĂTU, Dumitru (născut 26 decembrie 1938, sat Crihalma, comuna Comăna, județul Brașov – mort 8 martie 2003, București), chimist, profesor universitar. A absolvit Facultatea de chimie a Universității București, specialitatea radiochimie, în 1964. A fost reţinut preparator la Catedra de chimie fizică, disciplina cinetica reacţiilor heterogene cu participarea fazelor solide. S-a specializat în domeniul cineticii heterogene şi catalitice, izoterme şi neizoterme. În 1972 a susţinut o strălucită teză de doctorat Contribuţii la studiul cinetic al descompunerii termice a unor complecşi solizi în condiţii neizoterme. Şi-a desăvârşit pregătirea profesională printr-un stagiu în laboratorul profesorului Guy Pannetier de la Universitatea Paris VI între 1971-1972. A parcurs toate treptele ierarhiei didactice, prin concurs, ajungând în 1993 profesor universitar. A elaborat cursuri generale, speciale şi manuale universitare, în care a îmbinat nivelul teoretic cu accesibilitatea, a îndrumat şi realizat lucrări practice de laborator, a fost implicat în proiecte şi granturi de cercetare. A redactat articole, studii şi cărţi de specialitate, singur şi în colaborare. A fost distins cu premiul pentru cercetare ştiinţifică al Ministerului Învăţământului în 1968 şi Premiul „Gheorghe Spacu” al Academiei Române în 1976. Datorită profesionalismului său, Dumitru Fătu a fost ales vicepreşedintele Comisiei de analiză termică şi calorimetrie a Academiei Române şi a fost cooptat între referenţii revistei Thin Solid Films.  

OperaIntroducere în cinetica neizotermă, București, EAR, 1983 (în colab. cu E. I. Segal); Cataliză şi catalizatori. Principii şi aplicaţii în tehnologia organică, vol. 1, Timişoara, Facla, 1986, vol. 2, 1989 (în colab. cu E. I. Segal, Cornelia Idiţoiu, N. Doca);
Referințe: Segal, Eugen, Necrolog: profesor doctor Dumitru Fătu, în Anuarul Universităţii Bucureşti, seria Chimie, 2003, disponibil online la http://gw-chimie.math.unibuc.ro/anunivch/2003/AUBCh2003XII12obituary.pdf, accesat la 21.05.2021;Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 104.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.