FALKA, Sámuel

FALKA Sámuel (născut 4 mai 1766, Făgăraş – mort 20 ianuarie 1826, Buda), tipograf, culegător de litere, gravor în cupru. S-a născut într-o familie nobilă. A făcut școala la Odorheiul Secuiesc și la Sibiu. Aici a început să studieze desenul unde l-a avut ca maestru de desen pe pictorul Franz Neuhauser. În 1791 a călătorit la Viena cu sprijinul baronului Samuel Teleki. La Viena a urmat Academia de arte plastice, a învățat arta gravurii în monetăria imperială și din 1791 a lucrat pe post de culegător de litere. Aici a deprins tehnica „stereotipiei”, devenind pe parcurs primul maestru maghiar al stereotipiei din tipografiile din Ungaria. Aceasta presupune crearea unei matriţe după literele matcă, matriţă care uşura multiplicarea tipăriturilor. Pentru munca sa a primit un premiu din partea Academiei în 1795. A realizat literele pentru catalogul tipărit al bibliotecii batonului Samuel Teleki. Din 1798 a lucrat la tipografia Universității din Buda, în calitate de creator de litere matcă și supraveghetor al secţiei unde se făceau acestea. Aici, Falka Sámuel se afirmă ca unul dintre cei mai mari creatori de litere, cărora le dă o linie clasică, deosebit de frumoasă, ce putea concura cu literele create în alte ţări. Până la 1830 literele pe care le-a creat au fost folosite pentru tipărirea celor mai valoroase ediţii ale Tipografiei Universității din Buda. Este artistul care a gravat în cupru portretele contelui László Teleki, generalului Suvorov, învățaților Daniel Cornides și Joseph Eder. S-a implicat în activitatea și a fost unul dintre corespondenții asociației culturale maghiare Erdélyi Muzeum.

Referinţe: Szinnyei, Magyar, vol. III, p. 102, [citează Bécsi M. Merkurius, 1793, II, 49; M. Kurir, 1898, II, 128; Ungarische Miscellen, I, 1805, p. 72]; Magyar Életrajzi Lexikon, vol. I, A-K, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1967, p. 460 [citează Kelényi B. Ottó, A stereotypia első magyar mestere,  în Magyar Bibliofil Szemle, nr.1, 1925; Iványi Béla, Gárdonyi Albert, Czakó Elemér, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577-1927, Budapesta, 1927; Szentkúty Pál, Regi hazai nyomdák mintakönyvei, Budapesta, 1940]; Végh Oszkár, Nyomdászat Magyarországon: fejezetek a magyarországi nyomdászat 500 éves történetéből, 1976.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.