FĂGĂRĂŞANU, Ioan Aurel I.

FĂGĂRĂŞANU, Ioan Aurel I. (născut 21 martie 1929, comuna Voila, județul Brașov), inginer, profesor universitar. A absolvit Institutul politehnic București, Facultatea de mecanică în 1951. A parcurs treptele profesionale la Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, de la asistent la profesor şi a fost şeful Catedrei de Termotehnică şi Maşini termice. Doctor inginer în 1970. A publicat articole ştiinţifice în reviste de specialitate şi conduce doctorate în specialitatea Termoenergetică din 1992.

OperaTermotehnică, București, EDP, 1969; Termotehnică şi maşini termice, Ploieşti, I.P.G., 1982.
Referințe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 97.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.