FABINI, Hermann

Fabini, Hermann (născut 8 octombrie 1938, Brașov), arhitect şi restaurator. La data nașterii sale, părinții săi locuiau la Bușteni. În 1944 familia s-a mutat la Sighișoara pentru ca în 1948 să revină la Bușteni. Între 1952-1955 a făcut Liceul mixt german din Brașov și Liceul cu secție germană din Mediaș unde și-a dat bacalaureatul. A urmat cursurile Institutului de arhitectură Ion Mincu din București. Lucrarea sa de diplomă a avut ca temă Sistematizarea orașului Mediaș.  La absolvirea facultăţii este repartizat la Mediaş ca arhitect stagiar, unde a avansat până la poziția de arhitect șef al municipiului, iar din 1968 a intrat în serviciul Bisericii evanghelice din Transilvania. În afară de aceasta, a fost angajat ca restaurator de monumente (1971-1988), conducând temporar această activitate. Printre monumentele restaurate se numără şi vechea Primărie din Sibiu, proiect preluat în 1971. Pe parcursul acestei lucrări şi-a extins aria cercetării la întreaga zonă istorică a oraşului, preocupându-l în special arhitectura gotică civilă. Practica restaurării, la care a participat activ, a constituit temelia elaborării mai multor studii. Între ele se detaşează un studiu de amploare asupra Sibiului gotic, ce va sta la baza tezei sale de doctorat, elaborată între 1972-1978 sub îndrumarea profesorului Gr. Ionescu. A condus şi proiectul restaurării Bisericii Negre din Brașov, acţiune încheiată în octombrie 1999, după 30 de ani de muncă. Biserica cetate din Biertan, cu hramul Sf. Maria, a fost restaurată sub conducerea sa, iar pentru acest proiect Hermann Fabini a fost distins cu medalia Europa Nostra în 1991. În 2012 a înființat Patrimonium Saxonicum, o fundație dedicată conservării și restaurării patrimoniului săsesc din Transilvania. În 2019 a reeditat lucrarea unui călător englez în Transilvania în 1865 despre sași, Charles Boner, editat prima dată de Hermann Roth. Din 2000 este senator în Parlamentul României din partea P.N.L., până în iunie 2004, când și-a dat demisia. În această calitate, a făcut parte din comisia parlamentară pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, a propus 12 inițiative, din care 4 propuneri au fost promulgate legi. În anul 2000 a fost decorat de Președenția României cu Ordinul Național pentru Merit în grad de Cavaler, “pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii”. 

OperamonografiiSibiul gotic, București, Ed. Tehnică, 1982, 200 p. [cu numeroase ilustraţii şi schiţe, volumul se constituie într-o valoroasă lucrare]; ediţie în limba germană, București, Köln, Wien, 1989, 268 p. [a fost recenzată de Machat, Cristoph, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Köln, Wien, 8, 1985, p. 196-198]; Baugeschichtliche Entwicklung von Alt – Hermannstadt im Spiegel historischer Stadtbilder, Sibiu, 1983, 36 p. [a fost recenzată de Friederich Bernward Fahlbusch în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Köln, Wien, 8, 1985, p. 179-182]; Kirchenburgen in Siebenbürgen, Leipzig 1985, Wien 1986, Leipzig 1991; Lizenzausgabe, Wien, Köln, Graz 1986; Die Kirchenburg in Bassen/BaznaDie Kirchenburg in Birthälm/Biertan, Sibiu, Ed. Monumenta, 1996, 18 p.; Die Kirchenburg in Holzmengen/Hosman; Die Kirchenburg in Tartlau/Prejmer/Die Kirchenburg in Wurmloch/Valea Viilor/, Sibiu, Ed. Monumenta, 1996, 18 p.; Die Burg und die evangelische Kirche in Rupea, Sibiu, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Die Kirchenburg in Deutschweisskirch, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Die Kirchenburg in Eibesdorf, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 14 p.; Die Kirchenburg in Frauendorf, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 10 p.; Die Kirchenburg in Grosskopisch, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 14 p.; Die Kirchenburg in Hetzeldorf, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Die Kirchenburg in Honigberg, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Die Kirchenburg in Kirtsch, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 14 p.; Die Kirchenburg in Kleinschelken, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Die Kirchenburg in Meschen, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 14 p.; Die kirchenburg in Wolkendorf, Hermannstadt, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Die Schwarze Kirche in Kronstadt, Sibiu, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Die stadtpfarrkirche in Hermannstadt; Die Stadtpfarrkirche in Mühlbach, Sibiu, Ed. Monumenta, 1997, 18 p.; Atlas der siebenbürgischsächsische Kirchenburgen und Dorfkirchen, vol. I, Sibiu, Monumenta Verlag, 1998, 870 p.; vol. II, Sibiu, Heidelberg, 1999, 392 p., vol III, 2002 [o impresionantă lucrare consacrată monumentelor din Transilvania]; Hermannstadt. Porträt einer Stadt in Siebenbürgen, Hermannstadt, 2000; Sibiu. Portretul unui oraș din Transilvania, Sibiu, 2001; Hermannstadt – Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen, Köln, Wien, Weimar, Böhlau, 2006; Die Kirchenburgen der Siebenbürgen Sachsen, Ed. Monumenta, Sibiu, 2009; Universul cetăților bisericești din Transilvania, Sibiu, Monumenta, 2009, 279 p.; ediția în engleză, 2010, 296 p.; Sakrale Baukunst in siebenbürgisch-sächesischen Städten, Hermannstadt, Heidelberg, Monumenta, AKLS, 2013, 280 p.;
ArticoleStudiu privind restaurarea turnului – locuinţă de la primăria veche din Sibiu, în  Buletin. Monumente istorice, 41, nr. 1, 1972, p. 23, 29; Piaţa Republicii din Sibiu – un studiu de istorie şi urbanism (La plâce de la République de Sibiu – une étude d’histoire et d’urbanisme), în  Buletin. Monumente istorice, 42, nr. 1, 1973, p. 49-52, (fig.); Turnuri de patricieni în Sibiu la sfârşitul evului mediu, în Revista Muzeelor şi Monumentelor. Seria Monumentelor Istorice şi de Artă, 43, nr. 1, 1974, p. 43-53, (fig., pl.); Valorificarea fondului de arhitectură gotică civilă din Sibiu, în Revista Muzeelor şi  Monumentelor. Seria Monumentelor istorice şi de Artă, 44, nr. 2, 1975, p. 40-41, (fig., h.); Casa Schuller din Mediaş, în Revista muzeelor şi monumentelor, nr. 1, 1976; Andreas Lapicida – ein siebenbürgischer Steinmetz und Baumeister der Spätgotik, în Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, XXXI, Viena, 1977; Denkmalpflege an siebenbürgischen Kirchenburgen, în Forschungen…, Sibiu, 20, nr. 1, 1978, p. 101-108, (fig.); Die europäische Dimension Hermannstadts (Sibiuim Mittelalter, în  Forschungen, Sibiu, 23, nr. 1, 1980, p. 76-94; Criterii de apreciere şi posibilităţi de valorificare a arhitecturii din secolul al XIX-lea şi de la începutul secolului al XX-lea în Sibiu, în  Revista muzeelor şi monumentelor. Seria monumentelor istorice şi de artă, București, 49, nr. 2, 1980, p. 43-46; Ein Hermannstädter Portal vom Beginn des 16. Jahrhunderts, în Forschungen, 24, nr. 2, 1981, p. 33-38; Fabini Hermann. Für unsere Schwarze Kirche, [interviu], în  Neuer Weg, 34, nr. 10166, 30 ian. 1982, p. 3; Anregung zu weiteren Forschungen. Reste eine romanischen Portals in Hammersdorf gefunden, în Neuer Weg, nr. 12538, 23 sept. 1989; Das Hermannstädter Alte Rathaus, în Forschungen, 1989, 32, nr. 2, p. 41-59; Gotik in Hermannstadt, București, 1989, 268 p.; Un monument medieval din Sibiu, astăzi dispărut, în Revista monumentelor istorice, nr. 1, 1991, p. 74-77; Patrizische Repräsentationsarchitektur in Hermannstadt ab dem 15. Jahrhundert, în Zeitscrift für siebenbürgische Landeskunde, nr. 39, 2016, p. 19-33;
Articole în colaborareDie Restaurierung der evanghelischen Stadtpfarrkirche in Mediasch, în Forschungen…, Sibiu, 20, nr. 1, 1977, p. 85-102, (fig.), (în colab. cu Mariana Beldie-Dumitrache); Turris Neponis – Zur Geschichte und Baugeschichte der Kirche von Neppendorf (Turnişor), în Forschungen, 30, nr. 1, 1987, p. 65-81, (în colab. cu Hellmut Klima şi Martin Rill); Durch Andersartigkeit zur komplementärität. Für eine Zukunft der Siebenbürger Sachsen in Rumänien, în Neue Literatur, Timişoara, 41, nr. 1-2, 1990, p. 166-173; Restaurarea Bisericii Negre din Brașov, în Revista monumentelor istorice, nr. 2, 1990, p. 75-80;
Volume în colaborareKirchenburgen in Siebenbürgen, Wien, 1986, [recenzie de Cristoph Machat, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Köln, Wien, 10, 1987, p. 191-193], (în colab. cu Alida Fabini); Sibiul vechi, Sibiu, 1983, 2 vol., [Hermann Fabini este autorul primului volum cu titlul Sibiul vechiEvoluţia oraşului oglindită în reprezentări grafice, 34 p.] (în colab. cu Iuliana Fabritius-Dancu); Biserica cetate din Biertan. Raport de restaurare, în  Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 3, nr. 1, 1992, p. 16–20; Sibiu, București, Humanitas, 2006, 224 p.;  Das alte Hermannstadt. Veduten und Stadtpläne aus vier Jahrhunderter, Sibiu, Monumenta, 2007, 98 p. (în colab. cu Otto Czekélius).  
ReferinţeLexikon, p. 120.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.