ERLICZ, Ivan

ERLICZ, Ivan (născut 1912, ? – mort 1997, Brașov), inginer, profesor universitar. A absolvit Universitatea tehnică Stuttgart, 1938. După absolvire, a lucrat la firma Ganz din Budapesta, ca inginer mecanic şi proiectant de transmisii. În 1941 s-a angajat la Întreprinderea de maşini şi automobile Arad, reprezentanţa firmei Ford din România. În perioada 1949-1965 a fost reprezentantul Ministerului agriculturii la Fabrica de tractoare Brașov. Începând din 1952 a predat în cadrul Catedrei de automobile şi tractoare a Institutului politehnic Brașov, unde s-a transferat definitiv în 1965 şi a activat până la pensionarea din 1977. A predat disciplinele Fabricarea şi repararea autovehiculelor şi tractoarelor şi Exploatarea şi întreţinerea tehnică a autovehiculelor. În 1971 a obţinut titlul de doctor inginer în specialitatea autovehicule şi tractoare, cu teza Studiul influenţei parametrilor de precizie asupra calităţii şi comportării autovehiculelor în exploatare, sub îndrumarea profesorului universitar doctor Marin Untaru. A scris şi coordonat mai multe manuale universitare despre fabricarea şi repararea autovehiculelor, printre primele din domeniu.

OperaTehnologia reparării utilajului agricol, Brașov, Institutul politehnic, 1970, 335 p. (în colab. cu G., Brătucu); Îndrumar pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie a pieselor de automobile şi tractoare, Brașov, Universitatea Brașov, 1974, 114 p.; Tehnologia reparării automobilelor, Brașov, Universitatea Brașov, 1974, 374 p. (în colab. cu I. Soare, Fr. Tănase, Gh. Brătucu).
ReferinţeFacultatea de inginerie mecanică: 1949-2019: monografie, coord. de profesor universitar doctor Ioan Călin Roşa, Brașov, Universitatea Transilvania, 2019, p. 63 (text de Radu, Gheorghe Alexandru, Momente din istoria învăţământului superior automobilistic la Brașov).
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.