ELIADE, P. Pavel

ELIADE, P. Pavel (născut 1822, Brașov – mort 1874, ?), profesor. Se pare că a urmat şcoala primară şi studiile liceale la Brașov, unde îşi începe şi cariera didactică la Şcoala greacă în anul 1843. Apărător al românilor ardeleni oprimaţi atât de grofii maghiari, cât şi de Imperiul Habsburgic., Pavel Eliade se remarcă în acest sens în timpul revoluţiei de la 1848-1849. Ca urmare, este obligat să treacă în România, împreună cu doi dintre fraţii săi, stabilindu-se în Ploieşti. Integrându-se în viaţa oraşului, sesizează cu uşurinţă realităţile vieţii economice, sociale şi culturale. Ca urmare, în anul 1852 înfiinţează aici un pension particular în care predă limba română. Tot acum participă la concursul pentru ocuparea postului de profesor provizoriu de limba greacă la o şcoală publică din oraş şi îl câştigă, obţinând numirea în funcţie. În programa pensionului de băieţi se învăţa limba română, neogreaca, greaca veche, franceza, germana şi, pentru prima dată în Ploieşti, limba latină. Ţinând cont de cerinţele societăţii ploieştene oferă posibilitate elevilor din clasa I-IV să înveţe, pe lângă limba română şi limba franceză, limba greacă şi limba germană. Tot în cadrul pensionului, la cursul elementar predă elevilor limba latină, greacă veche, atribuind deprinderii limbilor clasice un rol deosebit în educaţia copiilor, deşi considera că învăţământul trebuie să contribuie la rezolvarea necesităţilor ridicate de societate. Din acest motiv Pavel Eliade poate fi considerat primul profesor de limbi clasice din Ploieşti. Foarte solicitat atât de ploieşteni, cât şi de locuitorii zonelor învecinate, pensionul său funcţiona cu 11 clase. Deşi a obţinut rezultate notabile, Pavel Eliade se stabileşte pentru 8 ani la Brăila şi înfiinţează aici un pension asemănător celui din Ploieşti. În toată această perioadă a fost profesor şi director la gimnaziul din localitate, la a cărei înfiinţare şi organizare a contribuit. Câştigându-şi în scurt timp un frumos renume în acest oraş, este ales preşedinte al Societăţii pentru învăţătura poporului român, Secţia Brăila, organizaţie cu rol deosebit de important în răspândirea culturii la oraşe şi sate. Datorită rezultatelor obţinute de el în funcţiile deţinute pe de o parte şi datorită lipsei de specialişti pe de altă parte, este ales secretar al Comisiei de comerciu din Brăila. Numeroasele funcţii avute le-a onorat, achitându-se în mod strălucit de sarcinile ce-i reveneau. Dar munca şi responsabilităţile enorme i-au influenţat sănătatea, fiind silit să se întoarcă la Ploieşti, oraşul din care era originară soţia sa. Pensionul deschis de el la 1 august 1863, în cadrul internatului de băieţi, reprezintă un stadiu avansat al învăţământului ploieştean. La Ploieşti Pavel Eliade înfiinţează 2 clase comerciale cu o durată de doi ani. Lui i se datorează şi organizarea unui gimnaziu cu durată de doi ani, accesibil doar elevilor ce absolviseră patru clase primare, gimnaziu în care activitatea se desfăşura după o programă aprobată de Ministerul Instrucţiunii. În acest fel Pavel Eliade a creat la Ploieşti, pe lângă internatul de băieţi, un adevărat grup şcolar. A fost adept convins al teoriei potrivit căreia progresul economic şi cultural necesita organizarea unui învăţământ de calitate. A fost iniţiatorul şi primul director al şcolii normale din Ploieşti. A deţinut postul de director şi profesor al şcolii comerciale din Ploieşti. Mai târziu va preda gratuit limba germană şi contabilitatea menajeră la şcoala secundară de fete, înfiinţată de Societatea penru Învăţătura poporului român, secţia Prahova. După moarte, în 1875 apare lucrarea Comerciul cu operaţiunile lui cu ţinerea registrelor în partide simple şi duple (!) cu diverse aplicaţiuni editată de Ioan P. Eliade.
OperaEnciclopedia Comercială I., Comerciul cu Operaţiunile lui şi Ţinerea Registrelor în Partide Simple şi Duble cu Diverse Aplicaţiuni, Ploieşti, 1875, 288 p.

Referinţe: Antinescu, Zaharia, Discurs funebru, 1875, Manuscris, Muzeul Memorial I. L. Caragiale, Ploieşi; Boncu, Constantin M., Şcoala Prahoveană, sec. X – XIX, București, EDP, 1976, p. 101, 119, 123, 186-189.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.