ELIADE, Ioan  P.

ELIADE, Ioan  P. (născut 25 iulie 1827, Brașov – mort după 1890), profesor de pedagogie, revizor şcolar, autor de manuale. Fără a cunoaşte amănunte despre perioada studiilor sale, ştim că s-a stabilit la Ploieşti, unde, prin lucrările sale, va aduce o contribuţie însemnată la dezvoltarea pedagogiei româneşti. Aici a fost institutor şi revizor şcolar, iar până în noiembrie 1868 director al Şcolii normale din Ploieşti. Ioan P. Eliade fusese de altfel iniţiatorul şi primul director al acestei şcoli. Dintre lucrările sale se distinge Elemente de pedagogie şi metodologia teoretică şi practică pentru uzul institutorilor şi învăţătorilor primari, pentru elevii şcoalelor normale şi pentru toţi câţi sunt chemaţi a conduce educaţiunea junimei. Această lucrare se remarcă prin claritate în expunerea principiilor didactice şi argumentează cu căldură rolul învăţătorului, fiind premiată de Ministerul instrucţiunii publice. S-a numărat printre animatorii revistei ploieştene Şcoala română, apărută între 31 ianuarie 1882-30 aprilie 1885 şi 30 ianuarie 1890-martie 1891, fiind şi unul dintre redactorii ei şi director timp de două săptămâni (30 ianuarie-15 februarie 1890).

OperaCultura viilor în România şi vinificaţiunea, Ploieşti, 1867, 115 p., ediția a II-a, 1874; Elemente de pedagogia şi metodologia teoretică şi practică, Pentru uzul institutorilor şi învăţătorilor primari, pentru elevii şcolilor normale şi pentru toţi câţi sunt chemaţi a conduce educaţiunea junimei, București, 1868, 3 f. + VII + 384 p.; ed. II, București, 1871, 349 p.; ed. III, Ploieşti, 1874, 312 p., ed. IV, Ploieşti, 1882, 324 p.; ed. V, Ploieşti, 1891, 420 p.;; Şcoala primaria şi conducătorulu (!) ei pentru uzul institutorilor şi învăţătorilor primari, alu revizorilor şi sub-revizorilor, alu comitetelor şcolare etc., București, 1872, XII + 127 p.; Desemn pentru şcoalele primare de fete, București, 1873, 87 p., cu il. ; ed. II, București, 1875, 94 p. cu il.; Noţiuni de Aritmetică pentru uzul claselor primare de ambe-sexe, Ploieşti, 1876, 136 p.; ed. II, Ploieşti, 1876, 126 p.; ed. a III-a revăzută şi completată, Ploieşti, 1879, [136 p.]; ed. a VII-a revăzută şi completată, Ploieşti, 1885, 143 p.; Istoria universală a Pedagogiei, prelucrată după Jules Paroz, Ploieşti, 1880, 339 p.; Manualul bunelor cuviinţe şi al manierelor plăcute sau Conducătorul junimei în societăţile alese, 1880, 118 p.; Elemente de ştiinţe naturale şi fizice, prelucrată după Paul Bert, Ploieşti, 1886, 155 p., cu il.
Referinţe: Diaconovici, Enciclopedia, vol. II, p. 278; Candrea, Adamescu, Dicţionarul enciclopedic, p. 1625; Popeangă, V., Şcoala românească, p. 110-111; Ştefan, Mircea, Începuturile Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, București, Ed. Did. şi Ped., 1967, p. 72-73; Gabriel Ștrempel, Bibliografia Românească Modernă (1831-1918), Editura Șiințifică și Enciclopedică, București, p. 229-230.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.