DUMA, Nicolae

DUMA, Nicolae (născut ?, Brașov – mort 31 mai 1784, Brașov), dascăl, traducător şi copist. Fiu al lui Dimitrie Duma* şi fratele lui Radu Duma*, probabil a urmat studiile la şcoala de pe lângă biserica Sf. Nicolae din Şchei. În actele şcolii apare mai întâi în calitatea de dascăl. Astfel, la 4 august 1772 în contractul reînnoit pentru şcoala de pomană dintre Radu Duma şi obştea din Şchei este amintit Necula, fratele primului, ca ajutor de dascăl. Până în 1774 el a funcţionat ca al doilea dascăl, alături de Radu Duma şi Simion Popovici. Conform statisticii învăţătorilor români făcută de Magistrat în 1774, şcoala avea o singură clasă „rudimentum Cathehismus et Aritmetica”, folosea Abecedarul şi Catehismul, avea în total 150 elevi, iar leafa dascălilor era de 100 florini/an primiţi de la biserică, insuficientă pentru trai. La 26 februarie 1777 românii cereau hirotonisirea unor noi preoţi, printre candidaţi figurând şi Nicolae Duma. Nu ştim dacă a ajuns la treapta preoţiei, s-ar părea că nu, întrucât nu întâlnim date despre el în şirul preoţilor şi clericilor de la biserica Sf. Nicolae. În predoslovia Mineiului pe septembrie, la 22 februarie 1779 Radu Duma amintea, după preoţi şi diaconi, „(…)şi cântăreţ dascălul Radu Duma i d. Neculae Duma”. În aceeaşi funcţie îl găsim semnat în rânduiala dascălilor din 12 decembrie 1782. S-a presupus că a activat în învăţământ şi în Ţara Românească, dar în stadiul actual al cercetării nu dispunem de informaţii precise referitoare la acest aspect. Studiul lui C. N. Mateescu din 1921 a pus în lumină lucrările realizate de Nicolae Duma, traduceri şi copii. Aflăm că Nicolae Duma a tălmăcit Esopia prea mândrului Esop şi pildele lui în 1772, Minunile Precistei, după opera monahului atonit Agapie Landos, FiziologulGlumele lui Ierocleos filosoful după o tipăritură veneţiană de sfârşit de secol XVII. Ultimul manuscris conţinea şi texte religioase şi stihuri cu caracter istoric: Istoria Ţării Româneşti din 1769(333 versuri) şi Istoria uciderii lui Iordache Stavrache (270 versuri). Preocupările cărturăreşti conturează mediul cultural al familiei Duma, interesată de scrieri religioase, literare, mai ales istorice, ştiut fiind că un alt frate al lui Nicolae Duma, preotul Gh. Duma poseda un exemplar din cronica lui Gh. Brancovici, iar dascălul Radu a fost un cronicar al evenimentelor locale.

OperaFiziologul tradus de Nicolae Duma, editat de C. N. Mateescu, în Calendarul şi revista Ion Creangă, 1914-1915.
Referinţe: Mateescu, C. N., în Cuvânt românesc, Râmnicu-Vâlcea, II (1921), p. 168 – 175; Muşlea, C., Bis., II, p. 123, 309-310; Acte, doc., p. 27-28.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.