DRĂGAN, Daniel (Daniil)

DRĂGAN, Daniel (Daniil) (născut 20 decembrie 1935, Glodeni, județul Dâmboviţa – decedat 25 martie 2016, Brașov), scriitor, publicist, editor. Urmează cursurile şcolii primare din satul natal, continuându-le pe rând la Colegiul Naţional Militar Nicolae Filipescu, Mănăstirea Dealu-Predeal (1946-1948), la Şcoala elementară numărul 2, Târgovişte (1948-1949) şi Liceul Ienăchiţă Văcărescu, din acelaşi oraş (1949-1952). Şi-a luat bacalaureatul la Liceul Andrei Şaguna din Brașov (1973). Între 1953-1955 frecventează cursurile Şcolii de Literatură şi Critică Literară M. Eminescu a Uniunii Scriitorilor şi ale Facultății de Ziaristică din București din cadrul Academiei Şt. Gheorghiu (1973-1978). În perioada studiilor liceale practică diverse meserii: zidar, mecanic, laborant, muncitor necalificat, colaborator literar la ziarele: Chemarea, Uzina, Ogorul (Târgovişte) şi Drum Nou (Brașov). Între 1955-1957 este redactor la ziarul Drum Nou din Brașov, 1957-1960 muncitor necalificat la Uzina Tractorul Brașov, 1960-1966, redactor la ziarul Drum Nou, Brașov, pentru ca între 1966-1968 să ajungă secretar general de redacţie la revista Astra,Brașov. Îşi continuă activitatea ca redactor-şef la revista Astra, Brașov (1980-1990), director editor la revista de literatură Coresi (1990-1991). În anul 1991 întemeiază Editura Arania, al cărei director a fost până în 2008, iar în 1996 fonda Fundația culturală cu același nume. După 1989, desfăşoară o susţinută activitate pentru afirmarea editurilor particulare, devenind între 1991-1995, preşedinte al Societății Patronilor de Edituri din România (SPER), iar din 1995 preşedinte de onoare al aceleiaşi societăţi. Debutează, cu versuri, în iunie 1951, publicate în ziarul Chemarea din Târgovişte. Colaborează şi la: Tînărul ScriitorGazeta literarăViaţa RomâneascăAstraAteneuRomânia literarăAnii de ucenicieTribunaContemporanulLuceafărulSteauaOrizontArgeşCronicaConvorbiri LiterareRamuri ş.a. Pentru volumul Mărgele roşii primeşte Premiul pentru proză al Asociației Scriitorilor din Brașov. Despre acest volum N. Steinhardt nota în 1984: În cinci pagini de carte se cuprinde un tablou mai virulent decât ar fi fost un întreg dur roman social. Un referat incisiv, conspectat, implozat, pustiitor, Mărgelele roşii declanşează în total un asemenea impact de violenţă, eşec şi durere, ca de lovituri ce nimeresc drept între ochi, dar iuţi, îndemânatice, date cu dezinvoltură, în treacăt, ca de reporter profesionist, pasă-mi-te amuzat şi grăbit al sesizării temeiurilor unei lumi întunecoase, contradictorii, tragice”. Scriind despre romanul Tare ca piatra, L. Ulici consideră că acesta surprinde „aportul dintre generaţii cu tot ce implică el, de la strategia existenţială şi tactica împlinirii ei la developarea surselor de conflict ale unui modus vivendi bazat pe o indiferenţă cordială ori, din contră, pe o insinuare mai mult sau mai puţin agresivă a unui termen al raportului în intimitatea celuilalt. Prozatorul pune problema într-o materie epică de limpede provenienţă istorică, una din generaţii purtând marca anilor cincizeci, cealaltă pe a anilor şaptezeci (…). Spre deosebire de romanele sale mai vechi (…) în care predominantă era viziunea reportericească (…) acum face şi dovada conştiinţei estetice”. În 1989, L. Ulici îi apreciază astfel romanul Ursa Mare: Nicăieri n-a pus până acum Drăgan Daniel mai multă imaginaţie, grijă pentru scriitură şi atenţie artistică decât în Ursa Mare, roman realist şi roman alegoric, într-o sugestivă interferenţă de planuri”. Activitatea sa braşoveană este legată de destinul revistei AstraBraşovul literar şi artistic, serie nouă (1979-1981) şi Coresi. Este membru al Uniunii Scriitorilor. La împlinirea vârstei de 65 de ani Uniunea Scriitorilor, Filiala Brașov, Astra, despărţământul Brașov şi Biblioteca George Bariţiu au organizat la 18 decembrie 2000 un Concert de iarnă. Ultimele sale două cărţi au ca temă centrală America descoperită, jurnalul fiind şi un loc al dezvăluirilor autobiografice. Se observă o deschidere spre alteritate, jurnalul fiind un interesant document şi pentru biografi. Autor al mai multor poeme dramatice şi librete de operă, între care Trandafirii Doftanei (1961) şi Idolul sfărâmat (1968). Membru al Societății Scriitorilor Târgovișteni și al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA). A fost distins de trei ori cu premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov (1984, 2002, 2004), și cu Premiul Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor, filiala Brașov, în 2006. În 2015 i s-a acordat titlul de Cetățean de onoare al Brașovului.

OperaDoi ori doi, (roman), București, Cartea Rom., 1978, 232 p.; Oceanul, (roman), București, Cartea Rom., 1980, 280 p.; Podul, (roman), București, Cartea Rom., 1982, 320 p.; Ugol naklona, versiune prescurtată a romanului Podul în lb. rusă, Bibl. rumânskaia, 1983; Mărgele roşii, (povestiri), București, Cartea Rom., 1984, 159 p.; Ursa mică, (roman), Cluj, Dacia, 1985, 175 p.; Tare ca piatra, (roman), București, Cartea Rom., 1986, 316 p.; Ursa Mare, (roman), Cluj-Napoca, Dacia, 1988, 184 p.; Presimţire, (roman), București, Cartea Rom., 1989, 328 p.; Cherry din Dover, (Cherry de Dover), povestire, ediţie bilingvă, trad. din limba franceză de Romaniţa Rusu şi Jean Francais  Matei, această ed. reproduce textul din antologia de proză universală Tigrul monden alcătuită de Viorica Mircea şi prefaţată de M. Sorescu, apărută în 1990 la Ed. Astra, Brașov, Brașov, Ed. Arania, 1992, 86 p.; Cherry Doverböl, povestire, ediţie bilingvă, traducere în lb. maghiară de Eva Lendvay, Brașov, Ed. Arania, 1992, 86 p.; Zgubilici şi Scândurica, Kuschelkopf und Frauchen, povestire, ediţie bilingvă, traducere în lb. germană de Reimar-Alfred Ungar, Brașov, Arania, 1992, 76 p.; Hohote mari auzind, (versuri), Brașov, Arania, 1995; Dincolo de Arania, (roman), Brașov, Ed. Arania, 1996; Stăpânii lumii, roman, Brașov, Ed. Arania, 1999, 176 p., ediția a 2-a, 2003, 146 p.; Clipa de Apoi, discurs mistic, Brașov, Ed. Arania, 2000, 86 p., ediția a 2-a, cu o prefață de Niadi Cernica, 2003, 94 p.; Continentul Whitman. Poeme fără frontiere, Brașov, Arania, 2002, 88 p.; Firele de iarbă ale Americii, Brașov, Arania, 2002, 144 p.; Părintele Thom, Brașov, Arania, 2002, 200 p., ediția a 2-a, 2003, 222 p.; Revelion cu Paloma Blanca – o piesă în mai multe părți, cu o prefață de Dumitru Radu Popescu, Brașov, Arania, 2003, 79 p.; Caravana, prefață de Mona Mamulea, Brașov, Arania, 2004, 253 p., ediția a 2-a, 2006, 256 p.;  Drum spre Arania, Brașov, Arania, 2004, 106 p., ediție engleză, On the way to Arania, translate in English by Magda Bantaș, 2004, 106 p., ediție germană,  Weg nach Arania, Aus dem Rumänische von Liana Corciu ediție îngrijită de Elena Butum-Fragă, 2006, 128 p.; Ciuma boilor, (roman), Brașov, Arania, 2005, 96 p.; Ultima tinerețe a Mariei Suru, Brașov, Arania, 2005, 102 p.; Diavolul, aproapele nostru, Brașov, Arania, 2006, 176 p.; Apel la memorie, Brașov, Arania, 2007, 184 p.; Umbra Marelui Protector, București, Minerva, 2008, 272 p.; Fantoma – schițe, nuvele, povestiri, prefața Adrian Lesenciuc, Brașov, Arania, 2009, 256 p.;  Zodia interogației, interviuri, Brașov, Arania, 2009; Perimetru magic – versuri și versete, prefață de Mona Mamulea, Niadi Cernica, M. N. Rusu…, Brașov, Arania, 2010, 178 p.; Subreta – un altfel de roman, Brașov, Arania, 2010, 248 p.; Bidermeier, Târgoviște, Biblioteca, 2011, 226 p.; Mehmed – poveste orientală, Târgoviște, Biblioteca, 2011, 100 p.; Statuie cu lacrimi, Brașov, Arania?, 2013 ; Visul poetului unic Neum, Brașov, Arania, 2013; Exodul – poem epic, Sf. Gheorghe, Eurocarpatica, 2014, 98 p.; Ținutul logofanilor, cu prefață de Adrian Dinu Racheru, Târgoviște, Biblioteca, 2015, 415 p. (antologie ce cuprinde 3 romane, Ciuma boilorDiavolul, aproapele nostruUmbra Marelui Protector).
Referinţe: Rusu, M. N., în Amfiteatru, nr. 10, 1960; Liceul E. Văcărescu, monografie 1874-1974, Târgovişte, 1974, p. 116; Bogdan, Lucia, în Munca, nr. 8482, 9 mart. 1979, p. 5; Copilu Cheatră, V., în Orizont, nr. 19, 11 mai 1979, p. 4; Itu, I., în Drum Nou, nr. 10599, 18 feb. 1979, p. 2; Lerca, H., în Scînteia tineretului, nr. 9224, 19 ian. 1979, p. 2; Manu, Emil, în Astra, nr. 1, mart. 1979, p. 14; Moraru, Cornel, în Rom. Liberă, nr. 19748, 18 mai 1979, p. 2; Piru, Al., în Luceafărul, nr. 17, 28 apr.1979, p. 2; Tănăsescu, Melania, în Contemporanul, nr.6, 9 feb. 1979, p. 10; Tömösi Endre, în Brassoi Lapok, nr. 5, 3 feb. 1979, p. 4-5; Ulici, Laurenţiu, în România lit., nr. 12, 22 mart. 1979, p. 9; Ungheanu, Mihai, în Drum Nou, nr. 10629, 25 mart. 1979, p. 1, 2; Groşan, Ion, în Rom. Lit., nr. 25, 1980; Iorgulescu, Mircea, Noul roman al lui Daniel Drăgan, în Drum Nou, 37, 11 mai 1980, p. 2; Idem, în Scânteia, 8 iul. 1980; Mihăescu, Valentin F., Un roman al uzinei, în Luceafărul, nr. 24, 14 iun. 1980, p. 6; Popa, Marian, în Rom. Liberă, 20 iun. 1980; Rusu, Dicţionarul, în Brașovul Literar și Artistic, III, 1980, p. 66; Tömösi Endre, [Daniel Drăgan], în Brassoi Lapok, 12, nr. 21, 26 mai 1980, p. 5; Crişan, Constantin, [Daniel Drăgan], în Luceafărul, nr. 29, 23 iul. 1983, p. 2; Brumaru, A.I., [Daniel Drăgan], în Astra, 19, nr. 9, sept. 1984, p. 10; Chifu, Vasile, [Daniel Drăgan], în Steaua, 35, nr. 10, oct. 1984, p. 57-58; Idem, [Daniel Drăgan], în Vatra, 14, nr. 1, ian. 1984, p. 6; Ghermanschi, Anatol, [Daniel Drăgan], în Convorbiri literare, 1990, nr. 7, iul. 1984, p. 13; Moraru, C., [Daniel Drăgan], în Familia, 20, nr. 6, iun. 1984, p. 13; Idem, [Daniel Drăgan], în Rom. lit., 17, nr. 50, 13 dec. 1984, p. 11; Rădulescu, Ermil, [Daniel Drăgan], în Drum Nou, 41, nr. 12234, 30 mai 1984, p. 2; Steinhardt,N., în Familia, nr. 6, 1984; Szávai Gezá, [Daniel Drăgan], în A. Hét, 15, nr. 32, 2 aug. 1984, p. 6-7; Tömösi Endre, [Daniel Drăgan], în Brassoi Lapok, 16, nr. 20, 18 mai 1984, p. 5; Tuchilă, Costin, [Daniel Drăgan] în Contemporanul, nr. 40, 28 sept. 1984, p. 13; Băran, Corneliu, [Daniel Drăgan], în Rom. lit., nr. 48, 28 nov. 1985, p. 10; Dinulescu, Ioana, [Daniel Drăgan], în Ramuri, nr. 6, 15 iun. 1985, p. 12; Dumitraşcu, I., Sentimentul timpului, în Tomis, nr. 1, ian. 1985, p. 7; Moraru, Cornel, [Daniel Drăgan], în Astra, nr. 12, dec. 1985, p. 10; Rachieru, Adrian Dinu, [Daniel Drăgan], în Orizont, nr. 48, 29 nov. 1985, p. 2; Rădulescu, Ermil, [Daniel Drăgan], în Drum Nou, nr. 12643, 25 sept. 1985, p. 2; Taşcu, V., [Daniel Drăgan], în Tribuna, nr. 39, 26 sept. 1985, p. 5; Rachieru, Adrian Dinu, [Daniel Drăgan] în Orizont, nr. 48, 29 nov. 1985, p. 2; nr. 43, 1988; Ţarălungă, Ecaterina, Daniel Drăgan, Ursa Mică, în Transilvania, dec. 1985, p. 41; Bărbulescu, Simion, Daniel Drăgan, Tare ca piatra, în Rom. lit., 20 nov. 1986, p. 9; Dinulescu, Ioana, Daniel Drăgan, Ursa mică, în Ramuri, sept. 1986, p. 9; Filipescu, Dorel, Daniel Drăgan, Ursa mică, în Luceafărul, nr. 1, 4 ian. 1986, p. 7; Rădulescu, Ermil, Daniel Drăgan, Tare ca piatra, în Drum Nou, 1 nov. 1986, p. 2; Taşcu, V., [Daniel Drăgan] în Brașovul literar şi artistic, 1986, p. 51, (cu fişă bibliografică); Ulici, L., Generaţii în oglindă, în Contemporanul, 19 dec. 1986, p. 13; Bărbulescu, Simion, Daniel Drăgan, Ursa mică, în Astra, nr. 1, ian. 1987, p. 7; Petraş, Irina, Daniel Drăgan, Tare ca piatra, în Vatra, nr. 2, feb. 1987, p. 4; Scarlat, Gr., Daniel DrăganTare ca piatra, în Steaua, nr. 4, apr. 1987, p. 52; Diaconescu, Mihail, în Argeş, nr. 12, 1988; Ghilimescu, Şt. Ion, în Ramuri, nr. 9, 1988;  Miu, C-tin, Daniel Drăgan, Ursa mare, în Transilvania, nr. 9, 1988, p. 55; Rachieru, A. D., Un roman ecologic, în Contemporanul, nr. 46, 11 nov. 1988, p. 11; Rădulescu, E., [Daniel Drăgan], în Drum Nou, 31 iul. 1988, p. 2; Silvestru, Valentin, Plăcerea lecturii – deocamdată, în România literară, nr. 39, 22 sept. 1988, p. 16; Ulici, Laurenţiu, Drumul spre imaginar, în România literară, nr. 19, 11 mai 1989, p. 11; Diaconescu, Mihai, [Daniel Drăgan], în Argeş, nr. 12, dec. 1989, p. 9; [Daniel Drăgan], în România literară, nr. 42, 23-29 dec. 1992, p. 19; Rădulescu, E., Note de lectură, în Gazeta de Transilvania, 11 aug. 1992, p. 2; Vrânceanu, Al., [Daniel Drăgan], în România literară, nr. 36, 11-17 nov. 1992, p. 9; Brumaru, A. I., Poezia lui Daniel Drăgan, în Gazeta de Transilvania, nr. 1598, 27-28 mai 1995, p. 1; Drotleff, D., [Grosses Gelächter hörend], în Karpatenrundschau, 16 mart. 1995, p. 4; [Daniel Drăgan], în Transilvania Expres, 25 apr. 1995, p. 3; Ghermanschi, A., în Luceafărul, nr. 49, 1995; Ulici, L., în Lit. rom. contemporană, București, Ed. Eminescu, 1995; [Daniel Drăgan], în Transilvania Expres, nr. 817, 13 mai 1996, p. 3; Ţion, Al., Tentaţia de a trece dincolo de…., în Transilvania Expres, 19 aug. 1996, p. 3; Ghilimescu, Șt. Ion, Tropismele romanului fantastic, în Figuri ale romanului, Târgoviște, Domino, 1997, p. 83-86; Petrescu, Victor, Ghilimescu, Şt., Moştenirea Văcăreştilor, Târgovişte, 1998, p. 44, 46; Petrescu, Victor, Serghie, Paraschiva, Dicţionar de literatură al județului Dâmboviţa, 1508-1998, Târgovişte, 1999, p. 85-86; Bărbulescu, Simion, O sinteză epică, în Luceafărul, nr. 5, 12 febr. 2003, p. 8; Pavel, Cristina, Ziaristica, bat-o vina!, în Tomis, nr. 11, nov. 2005, p. 44; Urian, Tudorel, Destine în derivă, în România literară, nr. 38, 26 sept. 2008, p. 14; Tudor, Laurențiu-Ciprian, Adevărul are coaja tare – convorbiri cu scriitorul Daniel Drăgan, Brașov, Arania, 2009, 172 p.; Petrescu, Victor, Daniel Drăgan. 75 de trepte, Târgoviște, Biblioteca, 2010, 64 p.; [In memoriam Daniel Drăgan], în Astra. Supliment: Literatură, arte, idei, anul 7, nr. 1-2, (2016), p. 2-3; Şindrilaru, Florin, Daniel Drăgan, Ce nu e vis e micniună, în Chiriaşii secundei. Poeţi braşoveni, vol. I, Sibiu, Ed. Agnos, 2020, p. 159-173.

Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.