DOBRESCU, Caius

DOBRESCU, Caius (născut 22 ianuarie 1966, Brașov), poet, prozator, eseist, publicist. Este fiul lui Aristide Dobrescu şi al Paulinei Dobrescu (născută Diaconu). Studiile liceale le face la Brașov, la Liceul Andrei Șaguna și apoi la Liceul de Filologie-Istorie Unirea, iar cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia limba şi literatura română – limba şi literatura engleză, pe care a absolvit-o în 1988. În timpul liceului, a frecventat Cercul literar 13 unde a intrat în contact cu Alexandru Muşina*, Gheorghe Crăciun*, Paul Grigore, Angela Nache, Vasile Gogea*, Ioan Pop Barassovia, Claudiu Mitan, Al. Ţion și s-a întâlnit cu Andrei Bodiu*, Marius Oprea*, Simona Popescu*, cu care a format Grupul de la Brașov (cunoscut și ca gruparea mașscriistă) și împreună cu care a debutat în 1991 în volumul colectiv de poezie Pauză de respirație. În studenție a frecventat atât Cenaclul de Luni, cât mai ales cenaclul Universitas coordonat de profesorul Mircea Martin. Între 1990-1991 a beneficiat de bursa Herder la Universitatea din Viena. În 2000 și-a susținut teza de doctorat cu tema Postmodernismul – o privire teoretică din perspectiva unei definiții plurale și deschise a conceptului de cultură burgheză. A lucrat la nou înființata Facultate de Litere a Universității Transilvania Brașov între anii 1992-2008, fiind pe rând asistent (1992), lector (1998) şi conferenţiar (2004), iar din 2008 este profesor universitar la Facultatea de Filologie a Universității București, specialist în teoria literaturii. Între 1998-1999 a fost detaşat la Ministerul Afacerilor Externe, fiind ales consilier. La Brașov a moderat întâlnirile unui cerc interdisciplinar, care se ocupa de modernitate. S-a implicat în organizarea unor evenimente de marcă, colocvii universitare pe teme de actualitate, maratonuri poetice, Serile Facultății de Litere, conferințe. Împreună cu Andrei Bodiu, Gh. Crăciun și Alexandru Mușina, s-a ocupat de editarea revistei brașovene Interval. La Universitatea din București, din 2016, este abilitat pentru coordonare doctorate în domeniul Studii culturale şi afiliat coordonator la Centrul de excelenţă pentru studiul imaginii. Erudit și analist sagace, Caius Dobrescu s-a manifestat plenar în varii domenii: poezie, proză, eseistică, critică și istorie literară, literatură de mister, SF, romane satirice, cu cheie, exersând cu talent egal genuri diferite. Activ în presa scrisă, este unul dintre susținătorii activi ai ideilor liberale și democrației. Scrierile sale pot fi caracterizate, așa cum considera  Ovidiu Coşuleţu eseurile din volumul  Inamicul impersonal, „elegante, savuroase, sclipitoare”, prin densitatea ideilor și bogăția limbajului.

OperaPoezieEfebia, Timișoara, Marineasa, 1994, 96 p.; Spălându-mi ciorapii, Constanța, Pontica, 1994, 44 p.; Deadevă, Pitești, Paralela 45, 1998, 99 p.; Odă liberei întreprinderi, București, Tracus Arte, 2009, 142 p., a cărei traducere în limba germană, Ode an die freie Unternehmung, a primit Premiul orașului Münster pentru poezie europeană;
EseuriModernitatea ultimă, 1998; Semizei și rentieri. Despre identitatea burgheziei moderne, București, Nemira, 2001, 224 p.; Inamicul impersonal, Pitești, Paralela 45, 2001, 274 p.; Un Bertrand Russell de respirație wagneriană, studiu introductiv la Pupa russa de Gheorghe Crăciun, p. 5-15, 2007; Revoluția radială. O critică a conceptului de postmodernism dinspre înțelegerea plurală și deschisă a culturii burgheze, Brașov, Univ. Trans., 2008, 332 p.; Plăcerea de a gândi. Moștenirea intelectuală a criticii literare românești(1960-1989) ca expresie identitară într-un tablou global al culturilor cognitive, București, Muzeul Național al Literaturii Române, 2013, 323 p.;
RomaneBalamuc sau pionierii spațiului, București, Nemira, 1994; Teză de doctorat, Iași, Polirom, 2007, 864 p.; Euromorphotikon, roman în versuri, București, Tracus Arte, 2010, 320 p.; Minoic, Iași, Polirom, 2011, 690 p.; Moarte în ținutul secuilor, București, Crime Scene Publishing, 2017, 184 p.; Praf în ochi, București, Crime Scene Publishing, 2017, 200 p.; Recviem pentru nimeni, București, Crime Scene Publishing, 2018, 240 p.; Cu inima-n dinți, București, Crime Scene Publishing, 2019, 253 p. StudiiMihai Eminescu. Imaginarul spațiului privat. Imaginarul spațiului public, monografie, Brașov, Aula, 2004, 352 p.; Volume colectivePauză de respirație, București, Litera, 1991 (în colab. cu Andrei Bodiu, Simona Popescu, Marius Oprea); Care-i faza cu cititul?, coord. de Liviu Papadima, București, Art, 2010; Modele, concepte și contexte ale istoriei literaturii române contemporane, coordonatori Rodica Ilie, Dan Botezatu, Brașov, Univ. Trans., 2016, 451 p.;
Volume coordonateIstoria literaturii române din perspectivă didactică. Clasa a X-a, vol. 1, Proza, coordonatori Gabriela Dinu, Caius Dobrescu, Nicolae Oprea, Pitești, Paralela 45, 2000, 590 p.; Junii 03 (antologia tinerilor prozatori brașoveni), antologie îngrijită de Andrei Bodiu,. Caius Dobrescu, Alexandru Mușina, Brașov, Revista Interval, 2003, 320 p.; Dea Munera. Reprezentări asupra corupției în modernitatea literară și intelectuală românească, coordonatori Caius Dobrescu, Ovidiu Moceanu, Brașov, Univ. Trans., 2005, 198 p.; Literatură și societate – culegere de studii, coordonatori Caius Dobrescu, Romulus Bucur, Brașov, Univ. Trans., 2006, 310 p.; Literatură și civilizație. Scriitorii români canonici și reforma curriculară, vol. 1-2, coordonatori Caius Dobrescu, Andrei Bodiu, Brașov, Univ. Trans., 2008, 180 p., 226 p.; Repertoar de termeni postmoderni, coordonatori Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Brașov, Univ. Trans., 2009, 225 p.; Liberalismul: Pro și contra. O idee ce refuză să moară, deși nu știe ce o ține în viață, coordonatori Sorin Adam Matei, Caius Dobrescu, Emanuel Copilaș, Iș., Adenium, 2017, 120 p. 
Referinţe: Rotaru, I., O istorie a literaturii române, vol. 3, București, Ed. Minerva, 1987, p. 511 ; Ţicudean, Mircea, [A. Bodiu şi Caius Dobrescu], în Cuvântul, nr. 7, feb. 1992, p. 1; Deciu, Andreea, Practica şi teoria, în Rom. lit., nr. 42, 28 nov. 1994, p. 6; Moceanu, Ovidiu, Din Efebia, în Gazeta de Transilvania, 3-4 dec. 1994, p. 2; Pârvulescu, Ioana, Un romancier promiţător, în Rom. lit., 22-28 feb. 1995, p. 5 (cu foto); [A. Bodiu şiC. Dobrescu], în Vatra, nr. 1-2, 1995, p. 25-27; [Caius Dobrescu], în Bună Ziua Brașov, nr. 188, 19 mart. 1996, p. 1; Comşia, Liviu, [Caius Dobrescu], în Gazeta de Transilvania, 31 mart. 1998, p. 6; Cristea – Enache, Daniel, Imitatio Muşinae, în Adevărul Literar și Artistic, 6 oct. 1998, p. 6; Ştef, Traian, Despre etică, ideologie şi literatură, în Familia, nr. 5, mai 1998, p. 41-43; Ştefănescu, Alex, Un pedagog al Naţiunii, în Rom.lit., 18-24 mart. 1998, p. 3; Grupaj de cronici şi recenzii despre volumul de eseuri Modernitatea ultimă, de Vasile Baghiu, Nicoleta Sălcudeanu, Nicolae Coande şi Iulian Boldea, în Vatra, nr. 11, 1998, p. 21-27; Mincu, Marin, Poezia română actuală, Pontica, 1999, p. 106-114; Coşuleţu, Ovidiu, Tratat urgent despre neruşinare, în Gazeta de Transilvania, 27-28 apr. 2002, p. 5; Cârstea, Svetlana, Nume de cod: „Poetul”, în Observator cultural, nr. 80, 4 sept. 2001, p. 18-19; Șiulea, Ciprian, Noua lectură „politică”, în Adevărul Literar și Artistic, nr. 715, 4 mai 2004, p. 10; Vakulovski, Mihail, Un poet radical deadevă sau despre realitatea lui Caius Dobrescu, în Familia, nr. 3, mart. 2004, p. 28-37; Crețu, Bogdan, Între privat și public: un alt Eminescu?, în Convorbiri literare, nr. 1, ian. 2006, p. 68-70; Borbély, Ștefan, Burghezie și postmodernitate, în Observator cultural, nr. 119, 14 iun. 2007, p. 22-23; Cornea, Andrei, Contra Caium, în Revista 22, nr. 42, 12 oct. 2010, p. 5; Lăcătuș, Adrian, Despre Euromorphotikon. Caius Dobrescu în dialog cu AdrianLăcătuș, în Observator cultural, nr. 292, 11 nov. 2010, p. 16; Soviany, Octavian, Odele capitalului, în Tribuna, nr. 219, 16 oct. 2011, p. 4; Dumitrescu, Laura, „Libertatea presupune să te pronunți asupra unor chestiuni pe care ai ajuns întâi să le cunoști și să le cântărești”, în Observator cultural, nr. 896, 2 nov. 2017, p. 17.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.