DEMETER, Andrei

DEMETER, Andrei (1927-2004, Brașov), medic. În perioada 1948-1962 a fost asistent şi lector la catedra de fiziologie din cadrul UMF Târgu-Mureş. În 1962 s-a mutat la București, la aceeaşi catedră de la Institutul de cultură şi educaţie fizică. Aici a devenit profesor universitar şi a ajuns să conducă catedra. A făcut parte din Centrul de cercetare pe probleme de sport, din comisiile de cercetare medicală sportivă la nivel naţional, din personalul medical al echipei româneşti participantă la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976). A fost secretar general al Federaţiei internaţionale a medicilor sportivi (FIMS). Din 1978 a activat la cabinetul de medicină sportivă de la Spitalul Mârzescu Brașov. După 1989 a reluat activitatea didactică şi a predat fiziologie la Facultatea de medicină şi Facultatea de educaţie fizică şi sport a Universității Transilvania Brașov şi la Facultatea de educaţie fizică şi sport a Universității George Bariţiu Bv.

OperaFiziologia contracţiilor izometrice şi izotonice, [București], Ed. UCFS, 1967, 192 p.; Fiziologie – manual pentru specialişti în domeniul culturii fizice, București, Ed. Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, 1967, 455 p.; Cibernetica în sport, sub redacţia conf. dr. Andrei Demeter, [București], [Ed. Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport], 1968, 168 p.; Fiziologia aclimatizării sportivilor la altitudine, București, Ed. Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, 1968, 412 p. (în colab. cu V. Neştianu); Fiziologie generală – manuale pentru studenţii Institutului de educaţie fizică şi sport, ediţia a 2-a revizuită, București, 1969 (în colab. cu Fl. C. Ulmeanu, Obraşu etc.); Anatomia şi fiziologia sistemului nervos (cu aplicaţie în educaţia fizică), București, 1970 (în colab. cu Clement C. Baciu); Fiziologia educaţiei fizice şi sportului, București, Stadion, 1970, 282 p.; Fiziologia sporturilor, București, Stadion, 1972, 356 p.; Bazele fiziologice ale educaţiei fizice şcolare, București, Stadion, 1974, 208 p.; Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului, București, Sport-Turism, 1979, 391 p. (în colab. cu Maria Ghircoiaşu, E. Avramoff, Theodora Răceanu);  Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor fizice, București, Sport-Turism, 1981, 168 p.; Bazele fiziologice şi biochimice ale formării deprinderilor motrice, București, Sport-Turism, 1982, 136 p.; Femeia şi sportul, București, Sport-Turism, 1984, 168 p.; Practica medicinii sportive, București, 1989 (în colab. cu Ioan Drăgan, C. Alexandrescu, Georgeta Băjenaru); Sport şi sănătate, București, Sport-Turism, 1990, 127 p. (în colab. cu Ioan Drăgan); Primul ajutor medical în educaţie fizică şi sport, Brașov, Omnia Uni S.A.S.T, 1996, 186 p.
Referințe: Rogozea, Liliana, Personalităţi ale medicinei româneşti, Brașov, Univ. Trans., 2006, p. 39-40.