DAMIAN, Simion

DAMIAN, Simion (născut 1851, Zlatna, județul Hunedoara – decedat 24 aprilie 1907), avocat. Este fiul preotului protopop greco-catolic Gh. Damian, ales deputat în Parlamentul de la Budapesta în 1904. A făcut studiile la liceul romano-catolic din Alba Iulia, iar pe cele juridice la Academia de drept din Sibiu, cea mai înaltă instituţie de învăţământ juridic din Transilvania acelor vremuri. Şi-a făcut stagiul la Abrud, apoi obţinând dreptul de liberă practică, s-a stabilit ca avocat la Brașov, unde în 1881 se va căsători cu Zoe Ciurcu, fiica marelui comerciant braşovean. Cunoaşterea perfectă a limbii maghiare, însuşită la liceul din Alba Iulia, i-a permis să ţină excelente pledoarii în limba de atunci a justiţiei. Meritele sale îl fac să fie ales printre apărătorii acuzaţilor în procesul Memorandului din 1894 în faţa Curţii cu juri din Cluj. Între timp fusese ales membru al Comitetului de Conducere al celui mai înalt organism politic român din Transilvania, Partidul Naţional Român. Când tatăl său a fost ales deputat în 1904, exponentul programului partidului naţional-român, fiului său i-a revenit misiunea de a pleda în faţa Comisiunii de verificare a Camerei ca apărător. Abia încheiat acest proces, va fi nevoit să-l apere, de astă dată în faţa Curţii cu juri din Târgu Mureş, pe Aurel Mureşianu*, merituosul ziarist, director şi proprietar al Gazetei de Transilvania, acuzat de agitaţie naţională prin presă. Pentru toate aceste merite, a fost ales decan al baroului din Brașov, care avea atunci majoritate maghiară şi care cuprindea avocaţii din judeţele Brașov, Făgăraş, Trei Scaune. Alegerea sa a fost motivată şi de calităţile sale de om ponderat şi obiectiv, căruia îi erau străine impulsivitatea şi agresivitatea. A mai fost membru ales al celui mai înalt corp administrativ al bisericii române ortodoxe din Transilvania, Congresul Naţional bisericesc din Sibiu. A fost şi preşedintele „delegaţiunilor” şi al „Eforiei Şcolare” a Şcolilor centrale româno-ortodoxe din Brașov, corporaţiuni prin care se făcea administraţia locală a şcolilor în cadrul bisericii, sub tutela Consistoriului din Sibiu. S-a implicat în activitatea Casinei române din Brașov. A fost membru al acesteia din 1877 până la moarte, cenzor 1881-1882, vicepreşedinte al Casinei 1903-1905 şi în două rânduri preşedinte, 1896 şi 1905-1907. În biroul său de avocatură şi-au făcut practica avocaţi valoroşi din Brașov, dr. Ioan Garoiu şi dr. C. Moga. A legat prietenii strânse cu personalităţi ale Brașovului din vremea sa, directorul liceului A. Şaguna, Virgil Oniţiu*, protopopii Vasile Voina şi Vasile Saftu*, compozitorul Gh. Dima*.

Referinţe: Moga, C-tin, Simion Damian, fost decan al Baroului Brașov  în 1905-1907, în Gazeta juridică a Transilvaniei, nr. 11, 1 iun. 1943, p. 193-195 (cu portret); Colan, I., Casina română, p. XLIV, 114 (cu portret).
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.