CURTU, Ioan

CURTU, Ioan (născut 5 iulie 1942, comuna Racoviţa, județul Timiş – mort decembrie 2016, Brașov), inginer, profesor universitar doctor. Între 1949-1956, a fost elevul Liceului de băieţi din Lugoj. Din 1956 a studiat la Liceul de băieţi Coriolan Brediceanu, secţia reală, pe care-l absolvă în 1960, cu diplomă de merit. Între 1960-1966, a studiat la Facultatea de Industrializarea Lemnului din cadrul Institutului Politehnic Brașov, pe care, de asemenea, o absolvă cu diplomă de merit. În 1966, prin repartiţie guvernamentală, obţine postul de şef de laborator (preparator) în cadrul Catedrei de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor (Institutul Politehnic Brașov), funcţie pe care o va deţine până în 1969. În acelaşi an, prin concurs, va deveni asistent universitar la aceeaşi catedră, iar din 1972, şef de lucrări. Tot prin concurs va obţine postul de conferenţiar la disciplina Rezistenţa Materialelor (1977-1990). Din 1990 va funcţiona ca profesor universitar la catedra de Rezistenţa Materialelor şi Vibraţii din cadrul Universității Transilvania Brașov. Sub îndrumarea profesorului dr. ing. A. Radu, îşi va finaliza teza de doctorat, cu titlul Contribuţii la optimizarea batiurilor maşinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului, obţinând titlul de doctor inginer (1972). A fost membru în Consiliul Facultății de Mecanică şi al Senatului universitar (1969-2004), secretar ştiinţific al Senatului universitar (1974-1981), şef de catedră (1986-2008), președinte al Consiliului de onoare al Senatului universitar (1993-2004),  conducător de doctorat în specialitatea Rezistenţa materialelor, elasticitate şi plasticitate și coordonator al departamentului Doctorat (2005-2012) al Universității Transilvania Brașov. A predat de-a lungul anilor: Rezistenţa materialelor, specializările Industria lemnului, TCM, Electromecanică; Mecanică şi Rezistenţa Materialelor, specializările Industria lemnului, Utilaj pentru Industria lemnului, TCM, automobile; Reologia Lemnului, specializarea Proiectarea Mobilei, Tehnologia prelucrării lemnului. A scris 13 cărţi: monografii, culegeri de probleme având ca tematică: rezistenţa materialelor, teoria elasticităţii, rezistenţa şi elasticitatea lemnului şi a produselor pe bază de lemn; dinamica unor instalaţii şi utilaje de prelucrat lemnul; materiale compozite, în special lemnul ca material compozit natural, ortotrop; produse stratificate; metode experimentale de analiză a tensiunilor şi deformaţiilor; studiul tensometriei aplicate la lemn ş.a. Unele dintre aceste lucrări au caracter de pionierat în sectorul forestier. Aria preocupărilor cuprinde aspecte de bază ale ştiinţei despre lemn. A publicat 24 cărţi și 17 manuale (cursuri universitare, culegeri de probleme, memoratoare), având ca tematică rezistenţa materialelor, mecanica şi rezistenţa materialelor, reologia lemnului, mularea lemnului etc. A scris peste 400 de lucrări ştiinţifice publicate în periodice (articole, studii). De asemenea, a încheiat 70 de contracte de cercetare ştiinţifică cu diverse instituţii. A condus peste 50 de lucrări ştiinţifice studenţeşti, studenţii săi obţinând menţiuni şi premii la nivel de universitate şi două premii la nivel naţional. În 1990, primeşte Premiul Traian Săvulescu al Academiei Române pentru cartea Produse mulate din lemn publicată la Editura Tehnică, București. În 1993, obţine Diploma şi medalia jubiliară „100 de ani de la moartea lui Castigliano” acordate de Senatul Politehnicii din Torino-Italia. A efectuat stagii de documentare în RFG, Cehoslovacia, Italia, Austria, a conferenţiat la universități din străinătate, iar lucrările sale s-au bucurat de aprecieri elogioase în literatura de specialitate română şi străină. Posedă 8 certificate de inventator şi unul de inovator, aplicate şi realizate efectiv la Regionala CFR Brașov şi în laboratorul de încercare a lemnului, societăţi comerciale. A făcut parte din Colegiul de redacţie al revistei Industria Lemnului, (1972-1990), din comitete de redacţie ale unor buletine ştiinţifice (Buletinul Univ. din BrașovBuletinul Ştiinţific ş.a.) și al revistei Proligno (indexată EBSCO). A fost membru al societăţilor inginereşti Asociația română de Tensometrie (ARTENS), Asociația generală a inginerilor din România (AGIR), SIAC şi membru fondator al Societății române de mecanică și tehnică aplicată (SRMTA). Ca urmare a activității lui, a primit titlul de Profesor Emerit al Universității Transilvania Brașov și Doctor Honoris Causa al mai multor universități: Academia Tehnică Militară din București (2008), Universitatea Dunărea de Jos Galați (2011), Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași (2011), Universitatea Petru Maior Târgu Mureș (2014). Ca răsplată a meritelor sale științifice, în 2007 a devenit membru al Academiei de științe tehnice din România, iar din 2010 membru al academiei de științele naturii din Federația Rusă. A obţinut: Brevetul de invenţie pentru Instalaţia pentru cântărirea din mers a vagoanelor de cale ferată (în colab. cu I. Deutsch, V. Olariu, A. Talpoşi, Fl. Sperchez); Brevetul de invenţie pentru Captatorul Electrotensometric (în colab. cu A. Păsărariu, Şt. Alexandru, Fl. Sperchez, A. Lox); Brevetul de invenţie pentru Presa pentru produse mulate multistratificate (în colab. cu A. Păsărariu, Şt. Alexandru, Fl. Sperchez, V. Maiorescu, A. Lox); Brevetul de invenţie pentru Maşina de încercări la oboseală (în colab. cu A. Păsărariu, Şt. Alexandru); Brevetul de invenţie pentru Metoda de Instalaţie pentru încercarea rezistenţei la oboseală a îmbinărilor din lemn (în colab. cu T. Gheorghişan, V. Năstase,); Brevetul de invenţie pentru Procedeul pentru prevenirea crăpării la capete a lemnului debitat (în colab. cu I. Vergu, V. Rugină,); Certificatul de inovator pentru Metoda şi instalaţia pentru încercarea la oboseală a îmbinărilor în lemn (în colab. cu T. Gheorghişan, V. Năstase, P. Pescăruş).

OperaVolume: Tehnologia prelucrării lemnului, vol. I, București, Ed. Tehn., 1982, 540 p. (în colab. cu I. Rîmbu); Tehnologia prelucrării lemnului, vol. II, București, Ed. Tehn., 1979, 508 p., (în colab. cu I. Rîmbu); Culegere de probleme de rezistenţa materialelor, ed.  I, București, EDP, 1979, 634 p., (în colab. cu I. Deutsch, I. Goia); Curbarea şi mularea lemnului, București, Ed. Tehn., 1979, 438 p., (în colab. cu M. Petrican, Al. Mitişor); Aplicaţii ale tensometriei în ind. lemnului, București, Ed. Tehn., 1980, 472 p., (în colab. cu M. Petrican,); Calcule de rezistenţă în ind. lemnului, București, Ed. Tehn., 1981, 352 p.; Probleme de mecanică aplicată în industria forestieră, București, Ed. Ceres, 1981, 667 p., (în colab. cu P. Sima); Culegere de probleme de rezistenţa materialelor, ed. a II-a, București, EDP, 1982, 650 p., (în colab. cu I. Deutsch, I. Goia); Dinamica maşinilor unelte pentru prelucrarea lemnului, București, Ed. Tehn., 1982, 289 p., (în colab. cu A. Radu); Mecanica lemnului şi materialelor pe bază de lemn, București, Ed. Tehn., 1984, 398 p., (în colab. cu N. Ghelmeziu); Produse mulate în lemn, București, Ed. Tehn., 1987, 420 p., (în colab. cu M. Petrican, Al. Mitişor); Îmbinări în lemn (structură, tehnologie, fiabilitate), București, Ed. Tehn., 1988, 468 p.; Elemente de construcţii şi case prefabricate în lemn, București, Ed. Tehn., 1990, 406 p., (în colab. cu N. Cotta, Ad. Şerbu); Mularea lemnului. Moulding of Wood. Formen des Holzes. Moulage du bois, Brașov, Univ. Trans., 1996, 127 p. (în colab. cu Al. Mitișor, Marius Barbu); Mecanica și rezistența materialelor, Brașov, Infomarket, 2000, vol 1, 192 p., vol 2, 224 p. (în colab. cu Angela Repanovici); Teoria elasticității corpurilor izotrope și anizotrope, Brașov, Univ, Trans., 2000, 304 p. (în colab. cu V. Ciofoaia); Metode experimentale în dinamica structurilor mecanice, Brașov, Univ. Trans., 2000, vol. 1,  262 p., vol. 2, 147 p. (în colab. cu I. Száva, Dana Luca Motoc, V. Ciofoaia, C. S. Biț, Al. V. Popa); Vibrații mecanice, Brașov, Univ. Trans., 2007, 217 p. (în colab. cu I. Száva, V. Ciofoaia); Mecanica și rezistența materialelor compozite, Brașov, Univ. Trans., 2009, 264 p. (în colab. cu Camelia Cerbu); Micromecanica materialelor compozite. Modele teoretice, Brașov, Univ. Trans., 2009, 206 p. (în colab. cu Dana Luca Motoc); Dinamica structurii chitarei clasice, Brașov, Univ. Trans., 2012, 212 p. (în colab. cu Mariana Domnica Stanciu); Compozite lignocelulozice. Aplicații în industria automobilelor, Brașov, Univ. Trans., 2014, CD-Rom (în colab. cu Mariana Domnica Stanciu, Ovidiu Mihai Terciu);
Culegeri şi cursuri universitareCulegere de probleme de rezistenţa materialelor, vol. I, 1968, litografiată la Inst. Politehnic Brașov, 1968, 333 p., (în colab. cu I. Deutsch, I. Goia, T. Neamţu, Fl. Sperchez, Al. Grădinaru); Culegere de probleme de rezistenţa materialelor, vol. II, 1969, litografiată la Inst. Politehnic Brașov, 1969, 549 p., (în colab. cu I. Deutsch, I. Goia, T. Neamţu, Fl. Sperchez, Al. Grădinaru); Probleme de rezistenţa materialelor, reprografia Univ. Brașov, 1972, 404 p., (în colab. cu I. Deutsch, I. Goia, T. Neamţu, Fl. Sperchez, Al. Grădinaru, M. Goncear); Mecanica şi rezistenţa materialelor în prelegeri pentru subingineri. Curs xerografiat, Univ. din Brașov, 1974, 361 p., (în colab. cu I. Deutsch, L. Benche,); Mecanica şi rezistenţa materialelor în probleme pentru subingineri, xerografiat, Univ. din Brașov, 1974, 329 p., (în colab. cu L. Benche); Rezistenţa materialelor (curs), vol. I, reprografia Univ. din Brașov, 1976, 304 p.; Rezistenţa materialelor (curs), vol. II, reprografia Univ. din Brașov, 1977, 211 p.; Rezistenţa materialelor. Culegere de probleme, ed. a II-a, reprografia Univ. din Brașov, 1977, 390 p., (în colab. cu I. Deustch, I. Goia); Mecanica şi rezistenţa materialelor pentru subingineri (curs), reprografia Univ. din Brașov, 1979, 439 p.; Rezistenţa materialelor pentru subingineri, reprografia Univ. din Brașov, 1980, 327 p. (în colab. cu T. Neamţu); Reologia lemnului (curs), reprografia Univ. Trans. Brașov, 1983, 180 p. (în colab. cu C. Roşca); Memorator de Rezistenţa materialelor, reprografia Univ. Trans. din Brașov, 1985, 210 p., (în colab. cu C. Roşca, R. Crişan); Mularea lemnului (curs), reprografia Univ. Trans. din Brașov, 1986, 136 p. (în colab. cu Al. Mitişor, C. Barbu); Mecanica şi rezistenţa materialelor. Culegere de probleme, reprografia Univ. din Brașov, 1987, 399 p. (în colab. cu Ad. Şerbu); Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii, curs, vol. I, 1987, 182 p., (în colab. cu R. Crişan,); Rezistenţa materialelor, vol. I, 1988, 275 p., vol. II, 1989, reprografia Univ. din Brașov, 268 p. (în colab. cu Fl. Sperchez); Memorator de Rezistenţa materialelor, reprografia Univ. din Brașov, 1989, 390 p.; Rezistenţa materialelor, (curs universitar), reprografia Univ. din Brașov, 1990, 338 p.; 2288 probleme de Rezistenţa materialelor, (culegere de probleme), reprografia Univ. Trans. Brașov, 1991, 140 p., (în colab. cu C. Roşca); Rezistența materialelor și teoria elasticității. Curs și aplicații, partea 1, Brașov, Univ. Trans., 1997, 182 p. (în colab. cu Romulus L. Crișan);  Rezistența materialelor și teoria elasticității. Curs și aplicații, partea 2, Brașov, Univ. Trans., 1998, 258 p. (în colab. cu Romulus L. Crișan, Cornel S. Biț); Rezistența materialelor și teoria elasticității. Curs și aplicații, partea 3, Brașov, Univ. Trans., 2000, 244 p., partea 4, 2001, 236 p. (în colab. cu Cornel. Biț); Rezistența materialelor. Probleme. Festigkeitslehre,  Brașov, Informarket, vol. 1, 2001, 604 p., vol 2, 2002, 556 p., vol. 3, 564 p. (în colab. cu Vasile Ciofoaia, Peter Kuchard); Reologie. Suport de curs, partea 1, Brașov, Univ. Trans., 2013, partea 2-3, 2015, CD-Rom (în colab. cu Mariana Domnica Stanciu)
ArticoleCercetări asupra tensiunilor produse la aşchiere în dintele de freză, în Ind. Lemnului, nr. 6, 1968, p. 249-259, (în colab. cu I. Deutsch, I. Goia); Rezistenţa furnirelor de fag utilizate în fabricarea placajelor, în Ind. Lemnului, nr. 7, 1968, p. 291-297; Cercetări asupra tensiunilor ce se produc într-un scaun, în Ind. Lemnului, nr. 2, 1969, p. 52- 59 (în colab. cu H. Fleischer, Fl. Sperchez); Adalék a faforgács osztáalyozásához használt mükődési paramétereinek tanulmányozásához, în Faipar, Faipar műszaki folyóírata, XX, ian. – febr. 1970, p. 25-30; Aspecte privind turaţiile critice la ferăstraie circulare, în Ind. Lemnului, 20, nr. 2, 1970, p. 49-55 (în colab. cu A. Şerbu,); Cercetări privind constantele elastice ale plăcilor din aşchii şi fibre de lemn produse în ţara noastră, în Ind. Lemnului, nr. 3, 1970, p. 92-98 (în colab. cu H. Fleischer,); Beitrage zur Berechnung der beim Sinschnitt von Buchenrundholz auf Blockbansagen ausgelaten Holzinnenspanunnung, în Die Holzbearbeitung, nr. 7, 1971, p. 44-48, R.F.G., (în colab. cu Gh. Filipescu, V. Dogaru, H. Fleischer); Studiu privind cinematica gaterului orizontal, în Ind. Lemnului, 22, nr. 8, 1971, p. 303–307 (în colab. cu H. Fleischer,); Űber die Anwendungsmöoglichkeit der Nomographie zum Berechen der Arbeitsvorgange beim Bohren von Holz, în Die Holztechnologie, 12, 1971, H. 3, p. 165-172, R.D.G., (în colab. cu A. Radu); Aspecte privind dinamica maşinilor unelte pentru Ind. Lemnului, în Ind. Lemnului, 23, nr. 8, 1972, (în colab. cu A. Radu); Cercetări experimentale privind rigiditatea statică a unui batiu de ferăstrău panglică, în Ind. Lemnului, 23, nr. 6, 1972, p. 229-232; Cercetări experimentale privind tensiunile statice şi dinamice la un batiu de ferăstrău panglică, în Ind. Lemnului, 23, nr. 7, 1972; Festigkeitsberechnung von zusamengesetzten Holzelementen (I), în Die Holzbearbeitung, 19, 1972, H. 1, p. 29-32, R.F.G., (în colab. cu N. Paraschiv, H. Fleischer); Festigkeitsberechnung von zusammengesetzen Holzelementen (II), în Die Holzbearbeitung, 19, 1972, H. 2, p. 80-86, R.F.G., (în colab. cu N. Paraschiv, H. Fleischer); Aspecte ale calculului deformaţiilor grinzilor compuse realizate din lemn pe bază de lemn, în Ind. Lemnului, 24, 11, 1973, p. 362-367; Cercetări experimentale privind vibraţiile unui batiu de ferăstrău panglică, în Ind. Lemnului, 24, nr. 6, iun. 1973, p. 210 – 213; Cercetări privind rigiditatea statică a unui ferăstrău panglică, în Buletinul ştiinţific al Univ. Brașov, vol. XIV, 1973, p. 183-213; Amortizarea şocurilor şi vibraţiilor la un batiu de ferăstrău panglică, în Ind. Lemnului, 25, nr. 8, aug. 1974, p. 265–272; Cercetări privind calculul la încovoiere a unor piese pe bază de lemn cu structura neomogenă continuă, în Ind. Lemnului, 26, nr. 4, oct. – dec. 1975, p. 162-168; Contribuţii la studiul influenţei vibraţiilor asupra preciziei de prelucrare la frezarea lemnului, în Ind. Lemnului, 27, nr. 3, iul. – sept. 1976 (în colab. cu A. Radu, Fl. Sperchez); Űber die Festigkeit verleimtes Holz Kunststoff-Verbindungen, în Die Holzbearbeitung, Teil I şi II, nr. 7, p. 42-46, nr. 8-9, p. 54-58, AGT – Verlag, Stuttgart, R.F.G. – BRD, 1976, (în colab. cu N. Paraschiv, H. Fleischer); Vibraţiile maselor maşinii de îndreptat, în Ind. Lemnului, 28, nr. 2, 1977, p. 54-60 (în colab. cu A. Radu); Caracteristicile de fiabilitate ale rachetelor de tenis determinate prin încercări mecanice, în Ind. Lemnului, nr. 1, 1979, p. 51-58 (în colab. cu N. Cotta); Cercetări privind parametrii regimurilor de încleiere cu adezivi vinilici, în Ind. Lemnului, nr. 1, 1979, p. 8-16 (în colab. cu D. Mihai); Studiul corelaţiei dintre forma produselor mulate din aşchii din lemn şi principiile funcţionale ale matriţelor, în Ind. Lemnului, 30, nr. 3, 1979, p. 154-159 (în colab. cu I. Fleşer); Rigiditatea – criteriu de apreciere a îmbinărilor din structura mobilierului, în Ind. Lemnului, nr. 4, 1982, p. 198-209; Besonderheiten bei der Anwendung von Dehnungsmesstreifen an Holz, în vol. II al Simpozionului de tensometrie, Timişoara, 1983, p. 109-114, (în colab. cu Fl. Sperchez); Corelaţia forme – deformaţii în grinzile susţinerilor miniere din lemn, în Ind. Lemnului, 34, nr. 4, 1983, p. 191-195 (în colab. cu I. Dorca); Elasticity of solid Wood, în Ind. Lemnului, 34, nr. 4, 1983, p. 107-185 (în colab. cu P. Sima); Researches Concerning anisotropy of Elastic and Resistance Properties of Glass Fibres Lamined for Ski’s Manufakturing, în vol. I al Simpozionului de tensometrie, Timişoara, 1983, p. 217-222 (în colab. cu D. Mihai); Studies on the Values and Distribution of Stresses in the Ski’s Strukture, în vol. II al Simpozionului de tensometrie, Timişoara, 1983, p. 115-120; Cercetări experimentale privind tensiunile din capetele de frezat lemnul, în Ind. Lemnului, 35, nr. 2, 1984, p. 54-61 (în colab. cu I. Cimpoia); Stand pentru încercat maşinile de frezat lemnul. Testing stand for Wood milling machine, în Ind. Lemnului, 35, nr. 1, 1984, p. 2-5 (în colab. cu I. Cimpoia); Research on the influence of the tanin addition upon the properties of phenolformaldehide adhesives, în VII-Sympozium zbornik referatov Strazsk, mai 1985, Zvolen RSC, Bul. şt., p. 149-159 (în colab. cu D. Mihai); Research on the use of lignin of cellolignin acuid hydrolysis as an additive in Ureea-formelehyde adesives amployed in plawood manufacture, în VII-Simpozium zbornik referatov Strazsk, mai 1985, Zvolen, 1985, RSC Bul. Şt., p. 90-99 (în colab. cu Al. Mitişor); Research on the utilisation in playwood manufacture on the coagulated sediment obtained as wart in folder yeast plants, în VII-Sympozium zbornik referatov Strazsk, mai 1985, Zvolen RSC, Bul. şt., p. 101-110 (în colab. cu V. Petrovic,); Structuri sandwich pentru mobilier de greutate redusă, în Ind. Lemnului, 36, nr. 1, 1985, p. 29-33; Cercetări privind variaţia în funcţie de viteză a coeficientului de frecare dinamică la lemn, în Ind. Lemnului, 37, nr. 3, 1986, p. 139-143; Experimental Studies on the Stresses in the Skiff’s Paddles, în Buletinul simpozionului de tensometrie, vol. III, Brașov, 1986, p. 55-62; Research on State of Stresses and strain in Cutter-heads for wood by FEM and BEM, în Buletinul simpozionului de tensometrie, vol. IV, Brașov, 1986, p. 231-236; Cercetări privind mărimea tensiunilor din structura de rezistenţă a scaunelor (I-Program de calcul. Tensiuni datorate forţelor de exploatare), în Ind. Lemnului, 38, nr. 3, 1987, p. 124-132; Cercetări privind mărimea tensiunilor din structura de rezistenţă a scaunelor (II-Variaţia încărcării şi tensiunilor cu înclinarea şezutului şi spătarului), în Ind. Lemnului, 38, nr. 4, 1987, p. 183-185 [cu o planşă cu desene]; Cercetări privind ornamentarea unor produse din lemn prin presare, în Ind. Lemnului, 38, nr. 2, 1987, p. 83-87 (în colab. cu D. Mihai); Cercetări privind rigiditatea îmbinărilor demontabile, în Ind. Lemnului, 38, nr. 1, 1987, p. 36-40; Cercetări privind plăcile sandwich cu miez de tip fagure de hârtie, în Ind. Lemnului, 39, nr. 2, 1988, p. 79-86 (în colab. cu V. Năstase); Cercetări privind tensiunile şi deformaţiile din scările folosite la stingerea incendiilor, în Ind. Lemnului, 40, nr. 1, 1989, p. 28-34; Studiul pe calculatorul electronic al formei deformate a structurii scaunelor, în Ind. Lemnului, 40, nr. 2, 1989, p. 87-98; Epreuve non-destructive de l’encollage des contreplaques, susţinută şi publicată la al X-lea Sympozium Pokroky vo vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle Zvolen-Slovacia, sept. 1991, p. 58-67 (în colab. cu N. Paraschiv, A. Keresztes); Recherches concernant les tensions de croissance dans la bois de hetre de Roumanie în Proceedings Actes Working Sessions All Divisions 5 Conference “Forest Products”, Franţa, 1992, vol. I, p. 265-266; Two Decades of Finite Element Analysis at the Trans. University of Brașov, Rom., în Finite Element News, nr. 6, 6 dec. 1992, p. 28-29, (în colab. cu M. Munteanu, M. Grovu); Contribution to glued loints endurance limit determination, în Buletinul Univ. Tehnice Zvolen-Slovacia, Secţ. XI, p. 125-132, 1993, XI – Sympozium-Pokroky vo vyrobe a pouziti lepidiel v drevarskom priemysle, (în colab.  cu D. Mitişor, D. Lică, C. Barbu); Contribuţii privind determinarea rezistenţei la oboseală a îmbinărilor încleiate, în Bul. şt. Univ. Trans. Brașov, 1993, p. 105-112, (în colab. cu Al. Mitişor, D. Lică); Forschungen betreffend der optimalen Verleimungsregims der Holzwerkstucke mit Vynilleime, în Buletinul Univ. Tehnice Zvolen-Slovacia, Secţ. XI, p. 213-222, 1993, XI – Sympozium-Pokroky vo vyrobe a pouziti lepidiel v drevarskom priemysle, (în colab. cu D. Mihai, C. Timar); Recherches concernant les caracteristiques de resistance et de rigidite des joints en bois realises a l’aide des adhesifs vinyliques, în Buletinul Univ. Tehnice din Zvolen-Republica Slovacia, secţiunea XI, p. 115-124, 1993, XI – Sympozium-Pokroky vo vyrobe a pouziti lepidiel v drevarskom priemysle, (în colab. cu D. Mihai, Al. Mitişor, C. Roşca); Recherches concernant les contraintes de croissance dans le bois de hetre de Roumanie (premiere partie), în Bul. şt. Univ. Trans. Brașov, Seria B II, Ind. Lemnului, vol. XXXV, 1993, p. 223-230, (în colab. cu P. Pescăruş); Recherches concernant les contraintes de croissance dans le bois de hetre de Roumanie (deuxieme partie), în Bul. şt. Univ. Trans. Brașov, Seria B II, Ind. Lemnului, vol. XXXV, 1993, p. 231 – 240 (în colab. cu Pescăruş, P.); Two decades of finite element analysis at the Trans. University of Brașov, Romania, în Congresul de Elemente finite, Monte Carlo, 1-5 nov. 1993, (în colab. cu Gh. M. Munteanu, M. Grovu); Aspecte ale structurii scaunelor (I-Generarea structurii unui scaun), în rev. Ind. Lemnului şi Mobila, 45, nr. 3, 1994, p. 20-24, (în colab. cu R. Crişan, Al. Popa, C. Roşca); Consideraţii privind calculul de pretensionare a cilindrilor înfăşuraţi, în Bul. ştiinţific al celei de-a XVIII-a Conferinţe de Mecanica Solidelor, vol. II, Constanţa, iun. 1994, p. 47-50, (în colab. cu C. Vasiloaica); Deformaţiile unui cilindru multistrat solicitat de o presiune interioară, în Bul. ştiinţific al Simpozionului Tradiţii şi continuitate în cercetarea ştiinţifică feroviară, vol. II – Cercetări şi încercări prin metode tensonometrice, București, 1 nov. 1994, p. 157-160 (în colab. cu C. Vasiloaica); Determinarea unghiului de împânare la cuplajele de cursă liberă, în Bul. ştiinţific al Simpozionului Tradiţii şi continuitate în cercetarea ştiinţifică feroviară, vol. II – Cercetări şi încercări prin metode tensometrice, București, 1 nov. 1994, p. 165-168, (în colab. cu N. Motronea); Devices for wood joints analysis using holographical interferometry, în Bul. First european Symposium on nondestructive evaluation of Wood, University of Forestry and Wood Science Sopron Hungary, 21-23 sept. 1994, 8 p. (în colab. cu I. Szava, I. Crişan, C. Roşca); Optimizarea structurii scaunelor pe baza criteriilor de rezistenţă, rigiditate şi greutatela a XVIII-a Conferinţă de Mecanica Solidelor, Constanţa, 9-11 iun. 1994, în Bul. ştiinţific, vol. II, p. 65-72 (în colab. cu R. Crişan, Roşca, C., Popa, Al.); Research about the Stress Strain state of Wood Joints, în Bul. First european Symposium on nondestructive evalution of Wood, University of Forestry and Wood Science, Sopron, Hungary, 21-23 sept. 1994, 10 p. (în colab. cu R. Crişan, I. Szava, C. Roşca); Rezistenţa materialelor în condiţiile reformei învăţământului superior tehnic, la A XVIII-a Conferinţă de Mecanica Solidelor, Constanţa, 9-11 iun. 1994, Masa rotundă cu tema Cerinţe actuale şi de perspectivă ale învăţământului mecanic fundamental, 4 p.; Studiul câmpului de tensiuni în semicuplajul de tip stea, al cuplajelor de cursă liberă utilizând fotoelasticitatea, în Bul. ştiinţific al celei de-a XVIII-a Conferinţe de Mecanica Solidelor, vol. II, Constanţa, iun. 1994, p. 73-76 (în colab. cu N. Motronea);  The utilisation in Romania of X-Ray methods for studying the structure and failure of Wood and Wood materials, în Bul. First European Symposium on nondestructive evaluation of Wood, University of Forestry and Wood Science, Sopron, Hungary, 21-23 sept. 1994, 10 p., (în colab. cu L. Enescu, Gh. Peteu, Ad. Enescu); Twenty-five years of using electric resistance tensometry for wood at Trans. University of Brașov, Rom., în Bul. First European Symposion on nondistructive evaluation of Wood, University of Forestry and Wood Science, Sopron, Hungary, 21-23 sept. 1994, 9 p. (în colab. cu Vl. Năstase, Fl. Sperchez, P. Pescăruş, C. Roşca, Ad. Şerbu, R. Crişan); Aplicarea metodei elementulu finit la studiul  rezistenţei şi rigidităţii unor îmbinări în lemn,în Buletinul Simpozionului ştiinţific aniversar 75 de ani de învăţământ superior minier în România, partea a III-a, , Univ. din Petroşani, 13-14 oct. 1995, p. 30-35, (în colab. cu R. Crişan, C. Roşca, Al. Popa); Aspecte privind criteriile de rezistenţă ale lemnului masiv ca material anizotrop ortotrop, în Acta Universitas Cibiniensis, vol. XIII, seria Tehnică C, Mecanică aplicată, Sibiu, 1995, p. 7-12, (în colab. cu R. Crişan, C. Roşca); Aspecte privind optimizarea unor plăci compozite lignocelulozice ranforsate cu straturi de fibre, în Buletinul Simpozionului ştiinţific aniversar 75 de ani de învăţământ superior minier în România, partea a III-a, Univ. din Petroşani, 13-14 oct. 1995, (în colab. cu Al. Popa, M. Barbu, R. Crişan); Aspecte privind valorile factorului de intensitate a tensiunii în cazul ruperii lemnului, în Acta Universitas Cibiniensis, vol. XIII, seria Tehnică C., Mecanică aplicată, Sibiu, 1995, p. 13-18; Cercetări privind expresiile funcţiilor de curgere lentă ale pieselor compozite încovoiate, în Buletinul Simpozionului ştiinţific aniversar 75 de ani de învăţământ superior minier în România, partea a III-a, Univ. din Petroşani, 13-14 oct. 1995, p. 30-35, (în colab. cu Al. Popa, R. Crişan, M.C. Barbu); Cercetări privind influenţa ranforsării cu fibre asupra mărimii şi distribuţiei tensiunilor la materiale compozite stratificate, în Acta Universitas Cibiniensis, vol. XIII, seria Tehnică C., Mecanică aplicată, Sibiu, 1995, p. 69–75, (în colab. cu Al. Popa, R. Crişan, M.C. Barbu); Cercetări privind rezistenţa la oboseală a îmbinărilor de colţ cu cep plat deschis,în A XIX-a Conferinţă de Mecanica Solidelor, Univ. Valachia Târgovişte, vol. III, 1995, p. 394–401, (în colab. cu Al. Mitişor, C. Lăzărescu, D. Lică, C. Roşca, M.C. Barbu); Diagrame de variaţie ale tensiunilor în domeniul elasto-plastic, în Acta Universitas Cibiniensis, vol. XIII, seria Tehnică C., Mecanică aplicată, Sb., 1995, p. 135–140, (în colab. cu C. Vasiloaica); Experimental researches about adhesive type influence on wood joint stiffness, în Proceedings XII Symposium Adhesives in woodworking industry Zvaz slovenskych vedecko-technickych spalocnosti, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, 6-8 sept. 1995, p. 195–200, (în colab. cu C. Roşca, R. Crişan); FEM Teaching and Education at Trans. University Brașov, în Proceedings of the Fifth International Conference on Reability of Finite Element Methods for Engineering Applications, Amsterdam, 1995, (în colab. cu M. Gh. Munteanu); Finite Element Method for State Analyse in the Adhesive Layers of Wood joints, în Proceedings XII Symposium Adhesives in woodworking industry Zvaz slovenskych vedecko-technickych spalocnosti, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, 6-8 sept. 1995, p. 185–194, (în colab. cu R. Crişan, C. Roşca, M. C. Barbu); Finite Element Model for Wood Joints and Glue Line, în Proceedings of the 3-rd International Conference on Boundary and Finite Element, sect. 2.1., Elfin 3, Constanţa, 25-27 mai 1995, p. 51–60, (în colab. cu C. Roşca, R. Crişan); Low weight compozites structures (structure, stiffness, rheological behavior), în Proceedings of the symposium Wood Modification 95, Poznan, 2 – 4 aug. 1995, p. 19 – 29, (în colab. cu C. Roşca, Al. Mitişor, M.C. Barbu, R. Crişan); Memorator de Rezistenţa Materialelor, reprografia Univ. Trans. din Brașov, 1995, 260 p., (în colab. cu C. Roşca, R. Crişan); A Method and an Experimental Plan for Studying the Dynamic Parameters of the Free Solid Sphere in Rolling Motion, în A XIX-a Conferinţă de Mecanica Solidelor, Univ. Valachia, Târgovişte, vol. III, 1995, p. 425 – 428, (în colab. cu I. Roşca, N. Gh. Radu); On the Stress Analysis of Wood Finger Joints, în Proceedings XII Symposium Adhesives in woodworking industry Zvaz slovenskych vedecko-technickych spalocnosti, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, 6 – 8 sept. 1995, p. 219–224, (în colab. cu V. Maiorescu, Gh. M. Munteanu, C. Aldica); Optimizarea structurală a unor plăci compozite ranforsate cu fibre vegetale, în A XIX-a Conferinţă de Mecanica Solidelor, Univ. Valachia, Târgovişte, vol. I, Ştiinţa materialelor, 1995, p. 121–128, (în colab. cu A. Popa, M. Barbu, C. Roşca); Plăci compozite de greutate redusă, în A XIX-a Conferinţă de Mecanica Solidelor, Univ. Valachia, Târgovişte, vol. I, Ştiinţa materialelor, 1995, p. 113–120, (în colab. cu C. Roşca, Al. Mitişor, M. Barbu, R. Crişan); Research about the fatigue strenght of open flat angular plug, în Proceedings XII Symposium Adhesives in woodworking industry Zvaz slovenskych vedecko-technickych spalocnosti, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, 6-8 sept. 1995, p. 201–208, (în colab. cu Al. Mitişor); Research about the Stress-Strain State in Roofs of Churches from Maramuresh, în Proceedings of the 3-rd International Conference on Boundary and Finite Element, sect. 2.1., Elfin 3, Constanţa, 25-27 mai 1995, (în colab. cu R. Crişan, C. Roşca); Research on Heat Propagation in Thin Externally-Heated Disks and Recording of its Effects, în A XIX-a Conferinţă de Mecanica Solidelor, Univ. Valahia Târgovişte, vol. III, 1995, p. 306–313, (în colab. cu N. Gh. Radu, I. Roşca); Some aspects about Displacements and Stress Calculus for the Strength Body of Suburban Trainsîn Proceedings of the 3-rd International Conference on Boundary and Finite Element, (în colab. cu D. Dobre); Structural optimization of composite plates made of lignocelulosic materials, în Proceedings of the symposium Wood Modification 95, Poznan, 2-4 aug. 1995, p. 149–163, (în colab. cu M. Barbu, R. Crişan, C. Roşca); Aspecte privind calculul structurii de rezistenţă pentru rama electrică utilizând un model complex din bare şi plăci, în Proceedings of the Scientific Communications Meeting of Aurel Vlaicu, Third edition, University Arad, 16th – 17th May 1996, vol. 4, p. 62–66, (în colab. cu D. Dobre); Aspects about stress distribution on roof structure of wooden churches from Maramuresh” area (North of Romania) built in the 18th Century, în NDT-Proceedings, 10th International Symposion on Nondestructive Testing of Wood, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, EPFL, Lausanne, 1996, (în colab. cu R. Crişan, M. C. Barbu, D. Tomoioagă, A. L. Curtu); Cercetări privind rezistenţa la oboseală a unor îmbinări în lemn, în Buletinul celui de al VII-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, cu participare internaţională, vol. III, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, oct. 1996, p. 61–64, (în colab. cu Al. Mitişor, C. Lăzărescu, M.C. Barbu, R. Crişan); Comentarii pe marginea unui sondaj de opinii referitor la pregătirea la rezistenţa materialelor şi utilitatea acestora la disciplinele de specialitate, în Buletinul Consfătuirii naţionale REZMAT-3, Iaşi, Univ. Tehn. Gh. Asachi, 25-27 apr. 1996, p. 1-9; Contribution to the optimization of finger joints by means of the new nondestructive methods, în NDT-Proceedings, 10th International Symposion on Nondestructive Testing of Wood, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, EPFL, Lausanne, 1996; Delamination decrease-quality criterion for wood multilayer composites, în Proceedings of the 1996 International Conference on Wood Mechanics, Stuttgart, Germany, 14-16 May 1996, COST 508-Wood Mechanics, FMPA-Otto-Graf-Institut, p. 286–296, (în colab. cu A. C. Popa, M. Barbu, R. Crişan); The Influence of the Air Parameters During the Drying Process of Beech at High Temperature, în Proceedings 5th International IUFRO Wood Drying ConferenceQuality Wood Drying Through Process Modelling and Novel Technologies, Quebec City, Canada, 13-17 aug. 1996, p. 485–492, (în colab. cu I. Marinescu, M. Câmpean); Instalaţie pentru pretensionat cilindrii prin înfăşurare, în Buletinul celui de-al VII-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, cu participare internaţională, vol. I, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, oct. 1996, p. 251–260, (în colab. cu C. Vasiloaica); Investigations on electronic microscopy method application to the study of thermoplastic wood-polimers composite materials, în NDT-Proceedings, 10th International Symposion on Nondestructive Testing of Wood, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, EPFL, Lausanne, 1996, (în colab. cu P. Nothinger, L. Enescu, A. Enescu); Optimizarea unor structuri de acoperişuri din materiale anizotrope, în Buletinul ştiinţific al Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice a Acad. de Aviaţie şi Apărării Antiaeriene Henry Coandă Brașov, Brașov, 21-22 nov. 1996, (în colab. cu Fl. Cioranu, R. Crişan); Rheological Wood properties applied in wood joint adjust, în Proceedings of the 1996 International Conference on Wood Mechanics, Stuttgart, Germany, 14-16 May 1996, COST 508-Wood Mechanics, FMPA-Otto-Graf-Institut, p. 259–269, (în colab. cu C. Lăzărescu, R. Crişan, M. Barbu, A. Popa); Representative Mechanical Tests for Composites Chips Boards Ranforsed with Glass, Carbon and Flax Fibres, în Proceedings of the 13th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Rajeke Teplice, Slovakia, 26-28 sept. 1996, p. 114-115, (în colab. cu M. C. Barbu, R .Crişan); Research concerning stress-train state in oar and paddle of skiff, în NDT-Proceedings, 10th International Symposion on Nondestructive Testing of Wood, Presses Polytechniques et Universitaires, EPFL, Lausanne, 1996, (în colab. cu C. Roşca, P. Iordache, M. Barbu, R. Crişan, L. Curtu); Research regarding the growth stress measurement in beech using ultrasound technique, în NDT-Proceedings, 10th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, EPFL, Lausanne, 1996, (în colab. cu C. Roşca, M. Barbu, R. Crişan); Some Aspects about Displacement and Stress Calculus for the Strenght Body of suburban Train by using Shell and Beam Elements, în Proceedings of the 13th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Rajeke Teplice, Slovakia, 26-28 sept. 1996, p. 118-119, (în colab. cu D. Dobre); Static and dynamic stress distribution on the interiors wooden stairs, în NDT-Proceedings, 10th International Symposion on Nondestructive Testing of Wood, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, EPFL, Lausanne, 1996, (în colab. cu R. Crişan, M. C. Barbu, A. L. Curtu); Static and dynamic stress measurement of Wood chair structures using resistive tensometry, în NDT-Proceedings, 10th International Symposion on Nondestructive Testing of Wood, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, EPFL, Lausanne, 1996, (în colab. cu R. Crişan, M. C. Barbu, L. Curtu); Utilizarea MEF la studiul stărilor de tensiuni din structura scărilor în spirală realizate din materiale ortotrope, în Buletinul celui de-al VII-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, cu participare internaţională, vol. II, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, oct. 1996, p. 159–168, (în colab. cu R. Crişan); Utilizarea MEF şi a interferometriei holografice la studiul stărilor de tensiuni în îmbinările realizate din materiale ortotrope, în Buletinul celui de al VII-lea Simpozion Naţional de Tensometrie, cu participare internaţională, vol. I, Univ. Ştefan cel Mare, Suceava, oct. 1996, p. 201–210, (în colab. cu J. Szava, R. Crişan); Aspecte privind analiza comportării statice a portalului maşinii de frezat FLP 3100 folosind MEF, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor CDM ’97Brașov, 1997, p. 409–412, (în colab. cu M. Negru); Aspecte privind determinarea frecvenţelor proprii ale portalului maşinii de frezat FLP 3100 folosind MEF, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor CDM ’97Brașov, 1997, p. 403–404, (în colab. cu M. Negru); Aspecte privind modelarea portalului maşinii de frezat FLP 3100 folosind metoda elementului finit, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor CDM ’97, Brașov, 1997, p. 405–408, (în colab. cu M. Negru); Aspects of Glue Line Stress-Strain State of Joints, în Zbornik referator, XIII, Symposium-Adhesives in Woodworking Industry, Univ. Tehn. Zvolen, Slovacia, sept. 1997, p. 121-128, (în colab. cu R., Crişan, M. C. Barbu, L. Curtu); Aspects regarding anisotropic multi-layer products optimisation, în Zbornik, vol. 5, Struktura avlastnosti dreva v technologikom vyuziti, International Scientific Conference Forest-Wood Enviroment ’97, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, sept. 1997, p. 209-218, (în colab. cu R. Crişan, M. C. Barbu, N. Gh. Radu, L. Curtu); Aspects regarding wooden chairs optimisation, în Zbornik, vol. 6, Technologia spracovania dreva a vinzite dreva v komplexnom interieri, International Scientific Conference Forest-Wood-Enviroment ’97, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, sept. 1997, p. 157-166, (în colab. cu R. Crişan, C. Lăzărescu); Behaviour at decany of  compound wood-plastic plates, în Zbornik, vol. 6, Technologia spracovania dreva a vinzite dreva v komplexnom interieri, International Scientific Conference Forest-Wood-Enviroment ’97, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, sept. 1997, p. 301, (în colab. cu L. Enescu, G. Baciu, A. Enescu, R. Crişan); Behaviour at mycological attak of compound wood-plastic boards, în Zbornik, vol. 6, Technologia spracovania dreva a vinzite dreva v komplexnom interieri, International Scientific Conference Forest-Wood-Enviroment ’97, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, sept. 1997, p. 149-156, (în colab. cu L. Enescu, G. Baciu, A. Enescu, R. Crişan); Contribuţii la studiul privind comportarea elastomerilor la solicitări dinamice, în Buletinul Conferinţei Naţionale de Dinamica Maşinilor CDM ’97, Brașov, 1997, p. 215– 16, (în colab. cu S. Greşiţă); Gânduri de taină despre doctoratul în rezistenţa materialelor, elasticitate şi plasticitate, în Buletinul metodico-ştiinţific al Consfătuirii naţionale REZMAT-4, Brașov, 29 mai 1997, p. 35-38; Rheological aspects concerning cylindrical and flat wood plug compression, în Zbornik, vol. 6, Technologia spracovania dreva a vinzite dreva v komplexnom interieri, International Scientific Conference Forest-Wood-Enviroment ’97, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, sept. 1997, p. 35-46, (în colab. cu C. Lăzărescu, R. Crişan, M. C. Barbu); Specific tests for wooden joints stiffness measuring, în Proceedings 14th Symposium Danubia-Adria  on solid experimental methods in solid Mechanica, Porec-Croaţia, 2-7 oct. 1997, p. 109–110, (în colab. cu R. Crişan, M. Barbu, N. Gh. Radu, L. Curtu); Specific tests for wooden joints stiffness measuring, în Zbornik, vol. 6, Technologia spracovania dreva a vinzite dreva v komplexnom interieri, International Scientific Conference Forest-Wood-Enviroment ’97, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, sept. 1997, p. 303-304, (în colab. cu R. Crişan, M.C. Barbu); Stability of the thin Disks one to the Temperature and Rotation Stress fields, în Proceedings 14th Symposium Danubia-Adria on solid experimental methods in solid Mechanica, Porec-Croaţia, 2-7 oct. 1997, p. 10–11, (în colab. cu N. Gh. Radu, I. Roşca); Stiffness a Criterion for Wood Joints Evaluation, în Proceedings All Division 5 Conference-Forest Products for sustainable Forestry-IUFRO, Washington State University, 1997, p. 100, (în colab. cu R. Crişan, M. C. Barbu, L. Al. Curtu); Study of glue line stress-strain state, în Zbornik, vol. 6, Technologia spracovania dreva a vinzite dreva v komplexnom interieri, International Scientific Conference Forest-Wood-Enviroment ’97, Univ. Tehn. Zvolen-Slovacia, sept. 1997, p. 303-306, (în colab. cu R. Crişan, M. C. Barbu);
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.