CRISTEA, Mircea

CRISTEA, Mircea (1926-1963), profesor universitar inginer. A absolvit ca şef de promoţie Liceul Andrei Şaguna Brașov în 1950. În timpul liceului, un rol important în formarea sa l-a avut matematicianul Matei Antonescu, stabilit în anii ’30 la Brașov unde conducea cercul de matematică al liceului. A studiat Electrotehnica la Politehnica din Timişoara, profesor fiindu-i, scurt timp, academicianul Remus Răduleţ. La absolvirea studiilor superioare, a fost repartizat la Electroprecizia Săcele. În 1957 s-a transferat la Institutul politehnic Brașov, la catedra de electrotehnică din cadrul Facultăţii de Mecanică, pe care a organizat-o cu seriozitate şi implicare. A muncit pentru elaborarea cursurilor şi înfiinţarea laboratoarelor de specialitate, la 31 de ani fiind titularul disciplinelor Electrotehnică şi Echipament electric pentru automobile. În 1960 a devenit conferenţiar, iar în 1962 a publicat primul tratat despre echipamentul electric pentru automobile din România. Treptat s-a organizat o secţie nouă de electromecanică. În aprilie 1963 a devenit prorector al Institutului politehnic Brașov, dar viaţa şi cariera i-au fost scurtate la 30 aprilie 1963 din cauza unui accident. Era un pasionat meloman şi cititor de filosofie (L. Blaga, H. Bergsson) şi de poezie. A conceput, proiectat şi realizat produse electrotehnice – magnetou pentru sistemul de aprindere a motoarelor cu ardere internă cu un cilindru demaror cu indus deplasabil (6 CP, 24 V), dinam (300 W, 24 V), sistem de aprindere cu bobina de inducţie pentru autocamioane, motoare electrice universale pentru maşini de găurit, servomotoare pentru ascensoare, aparate electrice pentru industria minieră. A iniţiat cercetări pentru măsurarea termică a bujiilor, pentru compensarea termică a vitezometrelor cu inducţie, pentru angrenarea demarorului cu indus deplasabil şi a releului regulator cu tranzistoare.

OperaEchipament electric pentru automobile, București, Editura Didactică şi Pedagogică, 1962, 336 p. cu tabele.
Referinţe: Cazacu. Dimitrie D., Eminenţi universitari braşoveni…., Brașov, Univ. Trans., 2008, p. 31-36; Matlac, Ion, Abăităncei, Dan, [Scrisoare cu detalii biografice despre Mircea Cristea] în Eminenţi universitari braşoveni..., p. 37-38.
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.