CRIȘAN, Silviu

CRIȘAN, Silviu (născut 1902 – decedat 1966), inginer, doctor în științe tehnice, profesor universitar. A absolvit cursurile superioare la Dresda, după care a obținut titlul de doctor inginer în specializarea mașini-unelte la Göteborg, Suedia. Un timp a lucrat în Germania și Suedia, revenind în România în 1949, când a fost angajat într-o funcție de conducere la Fabrica de avioane Brașov. În 1954, când această fabrică a trecut la producția de tractoare și s-a transformat în Sovromtractor, s-a transferat la Facultatea de Mecanică a Institutului politehnic Brașov (pe vremea aceea orașul Stalin). Curând a fost numit decan și a coordonat disciplina mașini-unelte în cadrul specializării mașini-unelte și scule. Reales decan, a condus facultatea până în 1957, după care s-a dedicat pregătirii inginerilor pentru industria constructoare de mașini. La înființarea catedrei de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, a fost șef al acesteia și a predat disciplina Mașini-unelte și linii automate. Împreună cu o echipă, a conceput și deschis primul laborator de mașini-unelte așchietoare și a elaborat îndrumare metodice, după modelul german pe care îl cunoștea și pe care l-a adaptat. A publicat în 1959, la Editura Tehnică, primul tratat de profil de mașini-unelte în limba română, urmat de alte lucrări și tratate, dintre care cea din 1963, la Editura Didactică și Pedagogică, în 1963, la care au colaborat specialiști în industria constructoare de mașini din institutul și industria brașoveană. Este autorul unor lucrări științifice publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, în care a arătat o largă cunoaștere a proceselor tehnice și o abordare științifică originală. A condus doctorate în domeniu, contribuind la pregătirea unor specialiști de elită, în cercetare și proiectare. Era preocupat de racordarea cercetării de la noi la noutățile din domeniu, din revistele științifice străine, inclusiv din Uniunea Sovietică. Crezul său de o viață în posibilitatea și necesitatea creării industriei de mașini-unelte ca o condiție a dezvoltării României a dus la crearea școlii românești de mașini-unelte. A fost unul din precursorii și creatorii acestei școli și a contribuit substanțial la învățământul tehnic superior brașovean. Elegant, politicos, deschis, interesat de nou și de cultură, Silviu Crișan a fost nu numai un inginer înzestrat și un profesor devotat, ci o personalitate care a influențat generații de ingineri, motiv pentru care numele său a fost dat unui amfiteatru al politehnicii brașovene.

Opera: Crișan, Silviu, Mașini-unelte, București, Editura Tehnică, 1959, 431 p.; Crișan, Silviu (coautor), Mașini-unelte, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1963, vol. II, 526 p. (cu Ion Băcioiu, Gh. Bîrsan Pipu etc.);
Referințe: Dimirie D. Cazacu, Eminenți universitari brașoveni, p. 39-44;  http://old.unitbv.ro/Portals/45/Colective/ProfSen/Prof%20Crisan.pdf, accesat 12.01.2021.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.