CRĂCIUN, Ovidiu Mihai

CRĂCIUN, Ovidiu Mihai (născut 1945, Teiuş, județul Alba – mort 2017, Brașov), inginer, profesor universitar. În anul 1968 absolvea Facultatea de mecanică Brașov, specializarea Automobile şi tractoare. Rămânea în universitate, la catedra de termotehnică şi mecanica fluidelor, unde a funcţionat până la pensionarea sa în 2010. A predat Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice. Doctorat în 1999 sub îndrumarea profesorului emerit Victor Hoffmann. Preocupat de cercetarea problemelor privind gazele evacuate în atmosferă, a scris şi publicat articole în aceste domenii. Autor, individual şi în colaborare, de cursuri şi manuale universitare, îndrumare şi culegeri de probleme. Profesor devotat, a îndrumat generaţii de absolvenţi.

OperaCurs general de maşini, Brașov, Univ. Brașov, 1980 (în colab. cu V. Benche, M. Mureşan, N. Şerbănoiu); Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice – îndrumar de laborator, Brașov, Univ. Brașov, 1980, alte ediţii 1995, 2003 (în colab. cu Adrian Postelnicu, Victor Benche, Mircea Ivănoiu, Virgil-Barbu Ungureanu ş.a.); Mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice – culegere de probleme, Brașov, Univ. Brașov, 1989 (în colab. cu V. Benche ş.a.); Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Brașov, Univ. Trans., 2000, 122 p.; Elemente de mecanica fluidelor şi unele aplicaţii practice, Brașov, Univ. Trans., 2009, 213 p. (în colab. cu Radu Ţârulescu); Maşini şi aparate fluidice, Brașov, Univ. Trans., 2012, 340 p. (în colab. cu Virgil-Barbu Ungureanu, Radu Ţărulescu).
ReferinţeFacultatea de inginerie mecanică: 1949-2019: monografie, coord. de prof. univ. dr. Ioan Călin Roşa, Brașov, Univ. Trans., 2019, p. 82 ( text de Radu, Gheorghe Alexandru, Momente din istoria învăţământului superior automobilistic la Brașov).
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.