COSTEA, Florea

COSTEA, Florea (născut 5 iunie 1937, comuna Troianul, județul Teleorman – mort  31 ianuarie 2019, Brașov), arheolog, istoric. În 1952 a absolvit şcoala de 7 clase din comuna natală, apoi a urmat Liceul teoretic din Roşiorii de Vede, pe care l-a terminat în 1955. Se înscrie la Facultatea de Istorie-Filosofie din Cluj, anii studenţiei fiind marcaţi de trista experienţă a persecuţiilor politice ce au urmat revoluţiei maghiare. În urma participării la demonstraţiile studenţeşti din ianuarie 1959 de la Cluj, este exmatriculat din facultate (1959-1960) şi trimis la muncă forţată pe şantierul Fabricii de zahăr de la Luduş. Încheie studiile superioare în 1962, cu specialitatea Istorie Veche şi Arheologie, susţinându-şi licenţa cu o disertaţie despre Civilizaţia dacică în sud-estul Transilvaniei. Printre profesori i-a avut pe Constantin Daicoviciu și David Prodan. După absolvire, timp de un an este profesor suplinitor în localitatea natală. Din 8 mai 1962 și-a desfășurat activitatea la Muzeul Regional Brașov, acum Muzeul Județean de Istorie, unde ocupă treptat funcţiile de îndrumător, muzeograf, muzeograf principal, şef de secţie, director şi cercetător. La 5 noiembrie 1979 obţine titlul de doctor în istorie la Universitatea din Cluj. Și-a legat numele de acest muzeu, pe care l-a slujit peste 45 de ani. După 1990, a fost timp de aproape 2 ani, directorul muzeului. La 8 februarie 1995, în urma unui concurs, devine cercetător ştiinţific principal I. S-a pensionat în 2001, dar a lucrat cu contracte temporare până în 2009 și ca voluntar până în 2013. A participat la campanii de săpături arheologice și a avut responsabilitatea cercetărilor arheologice din judeţ. A făcut săpături arheologice la Brașov, Pietrele lui Solomon, Valea Cetății, Comana, Crizbav, Făgăraș, Feldioara, Racoș-Augustin, Tipia Ormenișului, Rupea etc. Dintre descoperirile arheologice importante, trebuie menționat ansamblul fortificațiilor dacice de la Augustin – Ormeniș, cunoscute și sub denumirea de cetățile dacice de la Racoș. Alături de arheologul și profesorul Ioan Glodariu, de la Universitatea Cluj, Florea Costea a săpat 35 de ani la Augustin – Ormeniș, un complex  de civilizație dacică. După 1989, a scos două repertorii arheologice ale județului Brașov. Şi prin strădaniile sale două culturi din epoca bronzului şi începutul epocii fierului au intrat în literatura mondială de specialitate cu nume braşovene: Dealul Melcilor (Schneckenberg) şi Noua. Este membru fondator sau asociat al mai multor institute (Cluj-Napoca), precum şi al unor societăţi de cercetare arheologică din ţară şi străinătate (Heidelberg). Nu s-a limitat doar la specializarea sa, ci a întreprins săpături și la cetatea Râșnov și la Șinca, la ansamblul monahal. Într-un interviu mărturisea că singura luptă o poartă cu „timpul şi cu mine însumi: amândoi trecem prea repede şi numai unul este repetabil”. În 2004 Președenția României i-a acordat ordinul Meritul cultural, alături de C. Băjenaru, Vasile Oltean și Florentin Olteanu. La împlinirea a 80 de ani, a fost editat un volum omagial de studii, iar în memoria sa în vara lui 2019 au fost organizate mai multe evenimente la Racoș.

OperaVolumeArme din colecţia Muzeului regional Braşov, Brașov, 1967; Brașov. Album istorico-turistic, Brașov, 1977; Repertoriul arheologic al Judeţului Brașov, vol. I, 1995; vol. II, 1996, Brașov, C2 Design, 2004, 287 p.; Sfârşitul provinciei Dacia, o diminuare sau o creştere a populaţiei? Realităţi sud-est transilvane, Cluj Napoca, 1997; Süd-Ost Siebenbürgen im vorrömischen mehrsystem Daziens, Germania, 1997; Dacii din sud-estul Transilvaniei înaintea și în timpul stăpânirii romane. Contribuții la etnogeneza și continuitatea românilor, Brașov, C2 Design, 2002, 400 p.; Augustin – Tipia Ormenișului, județul Brașov – monografie arheologică, vol. I, Brașov, C2 Design, 2006, 228 p.; Centrul religios pandacic de la Augustin, județul Brașov, ediție bilingvă româno-engleză, Brașov, Univ. Trans., 2007, 128 p., ediția a II-a, traducere în limba engleză Liviu Călin, Luise Dracopol, Brașov, Foton, 2018, 138 p.;
Lucrări predate editurilor sau aflate sub tipar: Biserica Sf. Nicolae din Râşnov. Etape de construire şi stiluri de arhitectură (în mss.); Cultura materială a dacilor din Bazinul Oltului transilvan în La Tene şi în timpul stăpânirii romane,480 p., în două vol. (în mss.); Foaie pentru minte, inimă şi literatură sub redacţia lui Iacob Mureşianu, 66 p. (în mss.); Fortificaţiile dacice de la Racoş în sistemul defensiv al Daciei (în mss.);
Volume în colaborareGhidul Muzeului de Istorie Brașov, 1972, 1983, 39 p.; Comana de Jos. Aşezările de epocă dacică şi prefeudală, Făgăraş, 1980, 133 p. (monografie arheologică realizată împreună cu I. Glodariu şi I. Ciupea); Judeţul Brașov (monografie), Brașov, 1985, (a redactat partea de istorie veche ); Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţieCumidava XXI, coordonatori Florea Costea, Mircea Gherman, Brașov, Muzeul de Istorie Brașov, 1997; Civilizaţie şi continuitate românească în Ţara Bârsei. Din cele mai vechi timpuri până spre amurgul Evului mediu, Brașov, Ed. Orientul Latin, 1999, în colab. cu Fl. Salvan; Academicienii Brașovului (sec. XIX-XX), Arad, Ramira, 2000 (în colab. cu Liviu Mărghitan, Radu Ștefănescu); Cetatea ţărănească a Râşnovului în sistem defensiv medieval al Ţării Bârsei, Brașov, Muzeul Judeţean de Istorie, 2000, 38 p., versiune bilingvă (în colab. cu Dorina Negulici); Racoș – Piatra Detunată, județul Brașov, monografie arheologică, vol. I. Epoca bronzului, Cultura Wietenberg, Brașov, Muzeul Judeţean de Istorie, 2015, 353 p. (în colab. cu Valeriu Sîrbu, Lucica Savu, Angelica Bălos ș.a.);
Articole de popularizareAşezarea dacică de la Şinca Veche, în Drum Nou, nr. 10415, 16 iul. 1978, p. 2; Aşezările daciceşi româneşti de la Comăna de Jos, I-III, în Drum Nou, 37, nr. 10910, 21 feb. 1980, p. 2; nr. 10916, 28 feb. 1980, p. 2; nr. 10928, 13 mai 1980, p. 3; [Cetăţi dacice din perioada lui Burebista, în jud. Braşov], în Brassoi Lapok, 12, nr. 17, 26 apr. 1980, p. 2; Cetăţi dacice din judeţul Braşov în vremea lui Burebista (III), în Drum Nou, 37, nr. 10975, 8 mai 1980, p. 2; Civilizaţia daco-geţilor, Expoziţia arheologică interjudeţeană (sala Capitol-Brașov, 1980), în Drum Nou, 37, nr. 11014, 22 iun. 1980, p. 2; Ocrotirea vestigiilor istoriei, Un act de înalt patriotism, în Drum Nou, 37, nr. 11119, 23 oct. 1980, p. 1, 2; O depunere rituală de vase la Racoşul de Jos, judeţul Braşov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ornamentica olăriei dacice (I), în Astra, s.n.,  nr. 4, apr. 2000, p. 38-41, nr.  5, mai 2000, p. 41-42, nr. 6, iun. 2000, p. 49-87;
StudiiDate despre strângerea censului în satele domeniului Bran în anii 1556-1560, în CMV, II, 1968, p. 97-101; Obiecte metalice descoperite în cetatea de pe Măgura Codlei, în CMV, II, 1968, p. 79-90; Sabia judelui Bv-.ului, în Rev. Muzeelor, I, 1968; Date despre strângerea censului pe domeniul Branului între anii 1561-1575, în CMV, III, 1969, p. 143-152; Aşezarea dacică de la Râşnov, în CMV, IV, 1970, p. 17-48; Săpăturile efectuate de Muzeul Judeţean Bv. în anul 1970, în CMV, IV, 1970, p. 635-642; O nouă descoperire arheologică la Râşnov, în Cumidava, V, 1971, p. 737-743; Sondajul arheologic de la Feldioara-Brașov, în Cumidava, V, 1971, p. 25 – 44; O nouă descoperire arheologică în Ţara Bârsei, aşezarea daco-romană de la Râşnov, în Cumidava, VI, 1973, p. 17-22; Dacii în Ţara Bârsei, în Aluta, VI-VII, 1974-1975, p. 17-25; Prezenţe romane în sud-estul Transilvania, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 277-284; Aşezarea (SĂPĂTURI) daco-romană de la Rîşnov-Blocuri, în Cumidava, VIII, 1975, p. 65-86; Persistenţa elementului autohton în sud-estul Transilvania în timpul stăpânirii romane, în Cumidava, IX/1, 1976, p. 15-23; Aşezarea dacică de la Şinca Veche, jud. Brașov, în Drum Nou, nr. 10415, 16 iul. 1978, p. 2; Cercetări perieghetice în judeţul Brașov1978, în Cumidava, XII/1, 1979-1980, p. 383-391 (în colab. cu Radu Ştefănescu); Noi descoperiri arheologice în Ţara Făgăraşului, în Cumidava, XII/1, 1979-1980, p. 17-22 (în colab. cu Ion Ciupea); Vetre dacice şi urme daco-romane în judeţul Brașov, în Îndrumătorul bisericesc, Sibiu, 1980, p. 100-104; Aşezarea dacică de la Copăcel com. Hîrsenijud. Brașov, în AMP, V, 1981, p. 169-173; Cu privire la imitarea vaselor greceşti şi romane în sud-estul Transilvaniei, în Studii clasice, Cluj, 1981, p. 127-145; Aşezarea dacică de la Copăcel(com Hârseni), jud Brașov, în AMN, XXIV-XXV, 1987-1988, p. 97-118; Cercetările arheologice de la Râşnov-Cetate, campaniile din anii 1970-1980, în Cumidava, XIV, 1989, p. 41-66; Cetatea RîşnovuluiDie Rosenauer Burg. La citadelle de Rîşnov, în Cumidava, XIV, 1989, p. 464-481 (în 1973 apăruse în 15 mii de exemplare, cu titlul de Ghid turistic, cunoscând şi reeditări ulterioare); Săpăturile arheologice de salvare de la Cincşor şi Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988), în Cumidava, XIV, 1989, p. 491-519; Sanctuarul dacic de la Racoş, în Ţara Bârsei, I, s. n., 1991, p. 7-10; Aşezarea dacică de la Copăcel, com. Hârseni, jud. Brașov, raport de săpături pe anul 1983, în Materiale şi cercetări arheologice, partea I, București, EA, 1992, p. 141-143; Fortificaţii dacice din sud-estul Transilvania, în Marisia, XV-XXII, 1985-1992, Târgu Mureş, 1992, p. 55-68; Felix Lesseur, un apărător al luptei românilor din Transilvania pentru libertate şi unitate naţională, în Cumidava, XV-XIX, 1990-1994, p. 113-125; Sondajele arheologice de salvare în Felmer, com. Şoarş, jud. Brașov, în Cumidava, XV-XIX, 1990-1994, p. 316-320; Sud-estul Transilvaniei în timpul stăpânirii romane, în Cumidava, XV-XIX, 1990-1994, p. 36-56; Fortificaţia dacică de la Crizbav, jud. Brașov, în Sargetia, XXV, 1994; Construcţii civile ale dacilor de la Râşnov-Cetate, în AMN, 1995; Fortificaţia dacică de la Brașov – Pietrele lui Solomon (Între Chetri), în Cumidava, XX, 1996, p. 71-86; Foaie pentru minte, inimă şi literatură sub redacţia lui Iacob Mureşianu, în Cumidava, XXI, 1997, p. 73-94; Aşezarea dacică de la Şinca Veche, jud. Brașov, în Cumidava, XXII-XXIV, 1998-2000, p. 7-11; Ein vor kurzem in Racoşul de Jos, Kreis Braşov (Kronstadt) gefundenerkeltischer Gewandnagel, în Cumidava, XXII-XXIV, 1998-2000, p. 3-6; Construcţiile sacre de la Augustin – Tipia Ormenişului şi câteva din posibilele lor interpretări, în Cumidava, vol XXV, 2002, p. 26-41; Bisericile rupestre din Complexul monahal de la Șinca Veche, în Cumidava, vol. XXVIII, 2005, p. 47-91;  Curt Liviu Munthiu (29 aprilie 1928 – 29 noiembrie 2006), în Cumidava, vol. XXIX, 2006, p. 317-320; Un ‘motiv decorativ’ neântâlnit până în prezent pe ceramica dacică, în Cumidava, vol. XXIX, 2006, p. 76-81; Așezarea Petrești de la Hălmeag, comuna Șercaia, județul Brașov, în Cumidava, vol. 30, 2007, p. 11-16; O brăţară din perioada migraţiilor descoperită în cetatea feudală de pe Măgura Codlei, judeţul Braşov, în Cumidava, vol. 30, 2007, p. 41-45;
În colaborareAşezarea dacică de la Şercaia(jud. Brașov), în Cumidava, XIII, 2, 1983, p. 9-42 (în colab. cu I. Glodariu); Un topor de aramă cu braţele în cruce descoperit la Drumul Carului(com. Moeciu, Brașov), în Cumidava, XIV, 1989, p. 5-9 (în colab. cu Stelian Coşuleţ); Sanctuarul circular al cetăţii dacice de la Racoş, în Ephemeris Napocensis, I, Cluj-Napoca, 1991, p. 21-40 (în colab. cu I. Glodariu); Aşezarea daco-romană de la Şercaia-Balus, în Marisia, 23, Târgu Mureş, 1995 (în colab. cu Ioan Ciupea); Cercetările arheologice de la Racoş (Piatra Detunata), Campania 1995 (epoca dacică), în Cumidava, XX, 1996, p. 41-64 (în colab. cu Angelica Bălos); Săpăturile arheologice de la Racoş – ,,Piatra Detunată”, Campania 1995 (Hallstatt), în Cumidava, XX, 1996, p. 27-40 (în colab. cu Angelica Bălos); Sondajul de salvare de la Beclean, jud. Brașov (1987), în Cumidava, XX, 1996, p. 5-16 (în colab. cu Gh. Dragotă, Ioan Frătean); Corrigenda, în Cumidava, vol. XXVI, 2003, p. 23-25 (în colab. cu Angelica Bălos); „O marcă de olar”(?) descoperită în fortificaţia dacică de la Racoş – Piatra Detunată, jud. Braşov, în Cumidava, vol. XXVI, 2003, p. 11-13 (în colab. cu Lucica Scurtu); Daci şi celţi în sud-estul Transilvaniei, în Cumidava, vol. XXIX, 2006, p. 51-75 (în colab. cu Viorica Crișan);  Un topor Schneckenberg descoperit la Râşnov-cetate, în Cumidava, vol. XXIX, 2006, p. 28-33 (în colab. cu Adrian Andrei Rusu).
Referinţe: Drotleff, Dieter, Zeugnisse der Geschichte mit Historiken im Gespräch, Cluj, Dacia, 1988, p. 59-62, 85; [Florea Costea],interviu, în Bună Ziua Brașov, 1 dec. 1998, p. 3; Studia. In honorem Florea Costea, editori Radu Ștefănescu, Ionel Bauman, Lucica Savu, Brașov, C2Design, 2007; Studia In Honorem. Florea Costea la a 80-a aniversare, volum îngrijit de Paul Pavel, Ovidiu Savu, Brașov, Foton, 2019.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.