CORVUS (RAAB) de Corona, Andreas

CORVUS (RAAB) de Corona, Andreas (născut secolul XV, Brașov – mort probabil după 1535), tipograf. Se cunosc puţine informaţii despre viaţa şi activitatea sa. Îi întâlnim numele în prezentarea cărţii Expositio evangelia(o?)rum de Albertus de Padua, apărută la Veneţia în 1474, unde sunt menţionaţi şi tipografii Adam de Rotweil şi Andreas de Corona. Numele său apare şi în lucrarea Breviarium Olomucense, alături de Martinus Burciensis de Szeidino* şi de Conradus Stahel de Blaubeuren. Când regele Ungariei, Matia Corvin, a înfiinţat tipografia din oraşul Brno (în germană Brünn, localitate aflată astăzi în Cehia) au fost chemaţi şi meşteri străini, veneţieni, precum şi transilvănenii Andreas Corvus de Corona şi Martinus Burciensis. Cea dintâi publicaţie a acestei tipografii a fost Agenda Secundum chorumOlomucensem, apărută în 1486. În aceeaşi tipografie, în 1488, apare Chronica Hungarorum a lui Johannes de Thurocz (Turöczi(y)), bogat împodobită cu gravuri în lemn, probabil opera lui Andreas Corvus de Corona. Cât timp a trăit Matia Corvin (mort 1490), tipografia din Brno nu indica în tipărituri şi numele tipografilor, aşa explicîndu-se poate şi absenţa lor din descrierea incunabulelor. În 1496 tipograful braşovean s-a reîntors la Veneţia, iar în documentele publicate în Archivio Veneto din 1882 şi 1887 se află şi următoarea menţiune: „Andreas olim Sigismundi Corui inxisor literarum stampe” (Andreas fiul răposatului Sigismundus Corvus, gravor de litere şi xilogravor). În 1498 s-a reîntors la Veneţia şi Conradus Stahel, care a obţinut privilegiul de a tipări, iar cărţile scoase de el au fost ornate de prietenul său Andreas Corvus de Corona.

Referinţe: Reimesch, Friederich, Burzenländer Sagen und Ortgeschichten, Brașov 1933, p. 48; Fitz József, A magyar nyomdászat könyvkiadás és könyvkereskedelem története, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1959, p. 141-144, 147-151, 156 şi 163; Binder, P., Incunabule păstrate în bibliotecile documentare din sud-estul Transilvaniei, în SCB, XII, 1972, p. 171-172, 179-180; C.B. p. 68-69 (cu bibliografie); Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur, tomus primus, A-E, Budapestini, MCMXC [1990], p. 648, poziţia 1135 [este menţionat un Andreas Corvus de Corona, care e posibil să fie acelaşi cu tipograful braşovean, ce ar mai fi putut să trăiască pe la 1535].
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.