COPOSESCU, Silviu

COPOSESCU, Silviu (născut 29 septembrie 1948, Brașov/Sibiu?), sociolog, profesor universitar. A urmat Facultatea de Filosofie a Universităţii București (1970-1974). După absolvire, a predat la Liceul Industrial Nr. 1 Sibiu între 1974-1978. În 1978 s-a înscris la doctorat la Universitatea București şi în acelaşi an a devenit asistent universitar la Universitatea Brașov. A încheiat doctoratul în anul 2000. A parcurs treptele ierarhice după cum urmează: lector (1981), conferenţiar (2001), profesor universitar (2003). A fost şef catedra de sociologie şi filosofie (2002-2005), prorector al universităţii, domeniul Relaţii internaţionale şi naţionale (2005-2008), prodecan la Facultatea de Drept şi Sociologie (2008-2010), decan al Facultăţii de Sociologie şi Comunicare (din 2010). Specializat în antropologie culturală, coordonator al programului de Asistenţă socială, s-a implicat în editarea Buletinului Universităţii Transilvania, seria ştiinţe sociale şi juridice. Membru fondator Societatea Română de Antropologie, membru şi vicepreşedinte al Asociaţiei române de Sociologie (2005-2009).

OperaAntropologie culturală, Brașov, Univ. Trans., 2001, 176 p.; Specificul naţional: perspective teoretico-metodologice, Brașov, Infomarket, 2002, 190 p.; Politici sociale: repere conceptuale şi tematice, Brașov, Univ. Trans., 2014, CD-ROM; coordonator – Modele de educaţie în asistenţă socială, Brașov, Univ. Trans., 2002, 308 p.; Orientările de valoare şi specificul naţional: studii de antropologie socioculturală, Brașov, Univ. Trans., 2004, 166 p. (coordonare împreună cu Claudiu Coman).
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.