COPOSESCU, Liliana Rodica

COPOSESCU, Liliana Rodica (1953-2014), lingvistă, profesor universitar. Născută la Sibiu, a făcut şcoala în oraşul natal şi a urmat Facultatea de Filologie, Engleză-Franceză, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj între 1973-1977. A predat limba engleză între 1977-1996 în învăţământul preuniversitar, în şcoli din Brașov şi Sibiu. În 1993 a urmat un program de perfecţionare în Marea Britanie, la Bell College, Saffron Walden. Din 1996 a lucrat la Universitatea Transilvania Brașov, unde a fost preparator (1996-1998), lector (1998-2004). În 1999 a condus şcoala de limbă engleză Prosper Transilvania fondată de Consiliul Britanic şi Universitatea Transilvania, şef al catedrei de limba engleză a Facultăţii de litere Brașov (2000-2002), cancelar al facultăţii din 2002. Între 1997-2001 a făcut studii doctorale la Universitatea Lancaster din Marea Britanie şi în 2002 a susţinut doctoratul cu teza The construction of meaning în the interaction between native speakers of English and Romanians. Specializată în analiza de discurs, metode de cercetare în lingvistică aplicată, limbaje specializate, comunicare interculturală, a organizat evenimente ştiinţifice, printre care workshopuri şi conferinţe de studii americane şi britanice şi a fost primul conducător de doctorat în domeniul limbii engleze la Facultatea de Litere Brașov. A fost o profesoară apreciată de mediul universitar pentru probitatea ştiinţifică, eleganţa pedagogică şi discreţie.

OperaMetodica predării limbii engleze: ghid pentru studenţi, Brașov, Univ. Trans., 1999, 85 p. (în colab. cu Gabriela Cuzen); Cercetare şi creativitate. Studii critice de anglistică, germanistică şi romanistică…, Brașov, Univ. Trans., 2001, 365 p. (coordonator); The Construction of Meaning în the Interaction between native Speakers of English and Romanians, Brașov, Univ. Trans., 2003, 280 p.; Issues of Pragmatics, Brașov, Univ. Trans., 2004, 164 p.; Introduction to Discourse Analysis, Brașov, Univ. Trans., 2005, 104 p.; Studii socio-lingvistice, Brașov, Univ. Trans., 2006, 109 p. (în colab. cu Liliana Alic, Gabriela Cuzen, Carmen Elisabeta Puchianu); Institutional Talk and Intercultural Communication in Multinational Companies: Corpus of spoken Interactions in English, Brașov, Univ. Trans., 2008, 200 p. (în colab. cu Gabriela Chefneux); Intercultural Communication in Multinational Companies, editor Liliana Coposescu, Brașov, Univ. Trans., 2009, 150 p.; Activity Types and social Interaction, Brașov, Univ. Trans., 2010, 140 p.; The Construction of Meaning in Intercultural Communication, Lambert Acdemic Publishing, 2012, 244 p.; Migration, Multilingualism and Schooling in Southern Europe, edited by Sandro Caruana, Liliana Coposescu and Stefania Scaglione, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 450 p.
ReferinţeA mai murit un profesor al Facultăţii de Litere Braşov, în Transilvania Expres, an 20, nr. 6335, 21 iun. 2014, p. 2; Facultatea de Litere, din nou în doliu, în Bună Ziua Brașov, an 19, nr. 5729, 23 iun. 2014, p. 4.
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.