COMĂNAR, Gheorghe

COMĂNAR, Gheorghe (născut 7 aprilie 1908, Făgăraș – mort 1980, Cluj), profesor universitar. A urmat şcoala primară, gimnaziul şi Liceul „Radu Negru” la Făgăraș, apoi între 1928-1931 Institutul superior de educaţie fizică București, absolvit cu calificativul „cum laude”, secţia militară. A fost profesor de sport la Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, la şcolile normale din Făgăraș, Sighet, Cluj între 1931-1935, apoi profesor titular la liceele „Titu Maiorescu” din Aiud (1935-1939) şi „Barbu Ştirbey” Câmpina. Între 1940-1944 mobilizat pe frontul de est, după care a revenit în învăţământ, fiind profesor de educaţie fizică la Liceul Nr. 1 Cluj (1945-1946), la Institutul pedagogic de învăţători Cluj (1946-1954, 1958-1960) şi lector, şef catedră educaţie fizică la Universitatea Cluj (1954-1957) şi la Institutul interregional de perfecţionare a cadrelor didactice Cluj (1957-1958). De numele lui se leagă începuturile învăţământului superior de educaţie fizică şi sport la Cluj Napoca. În 1960 a înfiinţat Institutul pedagogic de 3 ani, care trece la Universitatea „Babeş-Bolyai” din 1967. Este decan al facultăţii între 1962-1972. În 1969 a avansat, pe bază de concurs, la gradul de conferenţiar, iar în 1973 s-a pensionat la cerere, pentru limită de vârstă. A publicat lucrări despre rolul educaţiei fizice în reviste de specialitate, a colaborat cu profesorul Iuliu Haţieganu la promovarea sportului în rândurile populaţiei, ca mijloc de întreţinere a sănătăţii, având credinţa că răspândirea acestei idei se putea face atât prin medici, cât şi prin învăţătorii şi educatorii chiar de la sate. Pentru munca sa a fost răsplătit în 1960 cu Diploma de onoare a UCFS, regiunea Cluj, iar în 1962 cu Diploma de onoare a Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport.

Referinţe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 66-67; Şofron, Demostene, Semicentenarul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, în Paletsritica mileniului III – Civilizaţie şi sport, vol. I, nr. 4, oct. – dec. 2010, p. 388.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.