COMAN, Vasile

COMAN, Vasile (născut 25 decembrie 1912, comuna Deal, județul Alba – mort 10 iulie 1992, Oradea), episcop. Şi-a făcut studiile la Liceul Aurel Vlaicu din Orăştie (1923-1930) şi le-a continuat la Academia Teologică Andreiană din Sibiu (1930-1934). A luat examenul de licenţă la Facultatea de teologie din Cernăuţi în 1934. Între 1934-1935 a urmat un an de studiu la Facultatea de Ştiinţe naturale a Universității din Cluj. A frecventat şi Seminarul Pedagogic Universitar din Cluj, cu examen de capacitate pentru religie la Iași (1937). În 1947 şi-a luat doctoratul la Facultatea de teologie din București. Între 1936-1937 a fost preot la Şirnea, județul Brașov, apoi profesor de religie la Liceul Andrei Şaguna din Brașov (1937-1942), după care a ajuns preot paroh la biserica Sfânta Adormire din Brașov-Cetate (1942-1970). Între 1957-1970 a fost protopop al Brașovului, la care se adaugă funcţia de protopop-stavrofor (1960) şi cea de membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Sibiului. Rămas văduv, la 13 decembrie 1970 a fost ales episcop al Oradei. Tuns în monahism la mănăstirea din Sâmbăta de Sus (21 decembrie) şi hirotonisit la 27 decembrie, a fost înscăunat la 10 ianuarie 1971. În această funcţie s-a preocupat de refacerea unor biserici, de valorificarea patrimoniului şi de tipărirea unor lucrări cu caracter istoric. A scris articole, recenzii, cronici în revistele teologice, cărora li se adaugă două volume de predici. A făcut parte din câteva delegaţii sinodale care au vizitat alte biserici din Grecia şi Etiopia (1971), Ierusalim (1975), Arhiepiscopia misionară ortodoxă română din America (1976 şi 1978). A reprezentat biserica la diferite întruniri peste hotare, în Ungaria, Austria şi Germania. În calitate de membru în Comisia Ortodoxă pentru dialog cu luteranii, a participat la diferite sesiuni ale acesteia, desfăşurate în Germania, Islanda, Suedia şi Cipru. A devenit şi preşedintele Comisiei române pentru dialogul cu biserica luterană din Germania şi a ţinut mai multe conferinţe la fundaţia „Pro Oriente” din Viena. Facultatea de Teologie Ortodoxă și o stradă din Oradea îi poartă numele. Există o asociație cu numele său în Brașov, cu scop caritabil.

OperaRaportul dintre rugăciunile pentru morţi şi purgatoriu, în Revista Teologică, xxix, nr. 10-11, 1939, p. 426-441; Creaţie, evoluţie…, în Omagiu Î. P. S. Nicolae Bălan…; Adevărul ortodox şi greşeala sectară despre Sfânta Tradiţie, Sibiu, 1941, 60 p.; Hristos şi tineretul, meditaţii religioase ţinute …, Brașov, 1943, 59 p. (în colab); Religie şi Caracter. Contribuţii la cunoaşterea şi predarea religiei în epoca adolescenţei, Brașov, 1944, 128 p.; reeditare la Oradea, 1992, 120 p.; Exorciştii în Dreptul bisericesc, Brașov, 1945, 39 p.; Hristos în familie. Cuvântări pentru întărirea vieţii creştine în familie, Brașov, 1945, 150 p.; Cartea în slujba păstoririi creştine, Sibiu, 1947, 68 p.; Mitropolitul I. Meţianu. La 50 de ani de la moarte, în Mitropolia Ardealului, XI, nr. 1-3, 1966, p. 23-37; Însemnătatea culturală şi religioasă a tipăriturilor coresiene, în MMS, 46, nr. 10-12, 1970, p. 638-645; Rugăciunile pentru autorităţile statului în cultul creştin, în MB, XX, nr. 10-12, 1970, p. 659-681; XXIII, nr. 7-9, 1973, p. 393-414; XXIX, nr. 7-9, 1979, p. 441-460;  XXX, nr. 4 -6, 1980, p. 225-238; xxx, nr. 7-9, 1980, p. 425-439; Pentru o preoţie slujitoare, în Mitropolia Ardealului, XVI, nr. 9-10, 1971, p. 651-663; Răspândirea cărţilor de cult de la Rîmnic în parohiile din Ţara Bârsei, în MO, XXIII, nr. 9-10, 1971, p. 627-633; Caracterul tradiţiei în Ortodoxie, în Mitropolia Ardealului, XVII, nr. 9-10, 1972, p. 708-714; Slujirea învăţătorească a bisericii în zilele noastre, în Mitropolia Ardealului, XIX, nr. 7-9, 1974, p. 390-403; Episcopul Roman Ciorogariu, luptător pentru libertatea şi dreptatea poporului român din Trans., în Mitropolia Ardealului, XXI, nr. 7-9, 1976, p. 628-636; Însemnătatea Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor, în MO, XXIII, nr. 3-4, 1976, p. 175-185; Roman Ciorogariu (1982-1936), ctitorul reînfiinţării episcopieiOradea, în Îndrumător bisericesc al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj, 1978, p. 50 – 56; Sfîntul Vasile cel Mare, păstor de suflete, în MB, XXIX, nr. 4-6, 1979, p. 264-274; Însemnătatea Scripturii şi Tradiţiei în cultul Bisericii ortodoxe, în Ortodoxia, XXXII, nr. 4, 1980, p. 582-600; Roman Ciorogariu, martor şi cronicar al Unirii de la 1 decembrie 1918Arad, în vol Trepte vechi şi noi de istorie, cultură şi viaţă bisericească în eparhia Oradei, Oradea, 1980, p. 411-414; Locul şi rostul preotului în parohie. Câteva îndrumări pastorale pentru timpul de acum, în Mitropolia Ardealului, XXVI, nr. 7-9, 1981, p. 479-491; Lucrarea Sfântului Duh în Liturghie, în Mitropolia Ardealului, XXVI, nr. 4-6, 1981, p. 257-277; Prezenţa bisericii în lume, în Mitropolia Ardealului, XXVII, nr. 1-3, 1982, p. 90-103; Un portret mai puţin cunoscut al lui Horea, în Familia, 1984, 20, nr. 9, p. 7;  Mântuirea în Isus Hristos prin Biserică, în Ortodoxia, XXXVII, nr. 2, 1985, p. 345-366; Toţi s-au gândit la Unirea cea mare, în Magazin Istoric, 20, nr. 12, 1986, p. 12-14; Rugăciunile pentru autoritățile statului în cultul creștin, Cluj, Ed. Renașterea, 2012, 126 p.;  Volume de prediciCuvânt de învăţătură către credincioşi cu ocazia instalării, Oradea, 1971, 9 p.; Pastorală la Învierea Domnului, Oradea, 1971, 7 p.; 1974, 7 p.; 1975, 10 p.; 1976, 10 p.; 1977, 11 p.; 1978, 11 p.; 1980, 10 p.; Pastorală la Naşterea Domnului, Oradea, 1971, 10 p.; 1973, 7 p.; 1974, 10 p.; 1975, 11 p.; 1976, 10 p.; 1979, 10 p.; Cuvânt de învăţătură, Oradea, 1972, 2 p.; Cuvântări liturghice, ed. I, Oradea, 1975; ed. a II-a, 1976, 272 p.; Slujind lui Dumnezeu,slujim oamenilor(Cuvântări la duminici şi sărbătorile anului, ocazionale şi îndrumări creştine), Oradea, 1980, 711 p.; În apărarea unităţii credinţei străbune. Studii şi cuvântări cu caracter misionar liturgic, 1989, 310 p.; Studii şi articole strânse în volumScrieri de teologie liturgică şi pastorală, Oradea, 1983, 556 p.; Cuvinte pentru suflet. Studii şi articole cu caracter pastoral – misionar, Oradea, 1985, 380 p.; Oradea, 1987, 420 p.; Slujim lui Dumnezeu, Slujim oamenilor – Predici, Editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; Glasul credinței: cuvântări apologetice pentru întărirea credinței în Dumnezeu, cuvântări rostite în biserica „Sfânta Adormire” din Brașov-Cetate în anul 1948, Sibiu, Andreiana, 2011, 84 p.; Trepte vechi şi noi de istorie, cultură şi viaţă bisericească în eparhia Oradei. Mărturii-evocări, Oradea, 1980, 478 p. (redactor).   
ReferinţeMitropolia Ardealului, XVI, nr. 1-2, 1971, p. 27-109; Negroiu, Ioan, Zece ani de realizări în Eparhia Oradiei, în Mitropolia Ardealului, xxvi, nr. 1-3, 1981, p. 8-14; [Vasile Coman], în Vestitorul, nr. 76, 15-31 iul. 1992, p. 2; In memoriam Vasile Coman (episcop al Oradei, fost protopop al Bv. timp de trei decenii), în Mesager, 14 iul. 1992, p. 2; Legea Românească, III, s. n., 1992, 12 p., (nr. special cu ocazia morţii); Păcurariu, Dicţionarul, p. 110-111 (cu biobiliografie); Rusu, Dorel Octavian, Un duh nemuritor. Episcopul Vasile Coman al Oradiei, în Buna Vestire, Beiuş, 1996, 4, nr. 7-8, p. 10-11, 19; Gombos, Stelian, Glasul credinței cuvântări apologetice pentru întărirea credinței în Dumnezeu – recenzie, 27 iul. 2012, disponibilă online pe https://www.crestinortodox.ro/religie/recenzie-glasul-credintei-cuvantari-apologetice-credinta-dumnezeu-126014.html, accesat 15 mai 2020; Ardelean, Petru, Slujind lui Dumnezeu și oamenilor. Episcopul Vasile Coman al Oradiei, în Crisia, XLV, 2015, p. 183-195. 
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.