COMAN, Mihai

COMAN, Mihai (născut 26 martie 1953, Făgăraș), profesor universitar, publicist, antropolog. A făcut şcoala primară şi Liceul „Radu Negru” la Făgăraș, absolvit în 1972. A urmat Facultatea de litere la Universitatea București, obţinând licenţa în 1976. Între 1976-1983 a predat literatură română şi literatură franceză. În 1985 a obţinut doctoratul în filologie la Universitatea București. Între 1983-1986 a fost redactor, apoi secretar general de redacţie la cotidianul „Scânteia Tineretului”, în perioada 1989-1990 redactor la editura „Ion Creangă” București, iar în 1991 a fost redactor şef al revistei „Zig-Zag”. În anii 1990-1995 a fost conferenţiar la Universitatea București, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării, fondator şi primul decan al acestei facultăţi. Din 1996 este profesor la această facultate, din 1998 expert al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior în domeniul comunicare şi din 1999 primul conducător de doctorate în Ştiinţele comunicării din România. Până în 1989 s-a dedicat cercetătorilor de antropologie culturală consacrate folclorului românesc, publicând studii şi sinteze, reluate şi amplificate după 1989. După 1990 s-a dedicat jurnalismului şi ştiinţelor comunicării, având o bogată activitate academică şi ca interes de cercetare antropologia mass media. Astfel, a predat jurnalism la Universitatea Dortmund, Germania, a colaborat cu universităţi din Franţa, Canada, SUA, a publicat în reviste din străinătate. A tipărit volumul de referinţă Introducere în sistemul mass media, care a ajuns la mai multe ediţii, a coordonat Manualul de jurnalism, lucrare esenţială pentru generaţii de ziarişti şi a început să elaboreze cadrele teoretice şi analitice ale antropologiei mass media în diferite studii. Sinteză a acestor eforturi, în 2003 a publicat la Universitatea Grenoble cartea Pour une anthropologie des medias şi în 2005, împreună cu Eric Rothenbuhler, volumul Media Anthropology, la editura SAGE, devenită lucrare de referinţă pentru noua disciplină, antropologia mass media. În ţară a desfăşurat o bogată activitate profesională, ajungând în 2006 preşedintele comisiei pentru confirmarea titlurilor Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în domeniile ştiinţele politice, ştiinţele comunicării şi media. Membru în asociaţii, societăţi, comitete şi reţele universitare ştiinţifice şi de specialitate: primul preşedinte al Societăţii studenţeşti de folclor (1974), membru al Asociaţiei jurnaliştilor francofoni din 1993, preşedinte al Central and Eastern European Schools of Journalism Network, create la Cracovia, din 1995 şi director al jurnalului ei ştiinţific The Global Network, membru asociat al ORBICOM, reţeaua UNESCO a catedrelor de comunicare din 1995, membru fondator al Journet, reţeaua internaţională de educaţie în jurnalism de pe lângă UNESCO, din 1997, membru al Reseaux din 1997 şi al Hermes din 2005 din Franţa, membru în comitetul Journalism Studies (Londra – Routledge) din 2000, al International Journal of Media and Foreign Affairs SUA din 2007. Pentru ampla sa activitate a fost răsplătit cu titlul de profesor emerit şi Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Constanţa şi Craiova şi i s-a decernat ordinUl Meritul Cultural, în grad de Cavaler, în anul 2009.

OperaIzvoare mitice, București, Cartea românească, 1980, 303 p.; Sora soarelui: schiţe pentru o frescă mitologică, București, Albatros, 1983, 196 p.; Mitos şi epos: studii asupra transformărilor narative, București, Cartea românească, 1985, 236 p.; Mitologie populară românească, vol. 1, Vieţuitoarele pămîntului şi ale apei, București, Minerva, 1986, 234 p., vol. 2, Vieţuitoarele văzduhului1988, 196 p.; Bestiarul mitologic românesc, București, FCR, 1996, 264 p.; Introducere în sistemul mass media, Iași, Polirom, 1999, 240 p., ediţia a 2-a, 2004, 280 p., ediţia a IV-a. 2016; Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, coordonator Mihai Coman, Iași, Polirom, 1997, 230 p., ediţia 1999, vol. 1 – 232 p., vol. 2 – 256 p., ediţia a 2-a revăzută, 2001, vol. 1 – 271 p., vol. 2 – 288 p., ediţia a 3-a, 2009; Mass media în România postcomunistă, Iași, Polirom, 2003, 192 p.; Mass media, mit şi ritual. O perspectivă antropologică, Iași, Polirom, 2003, 308 p.; Pour une anthropologie des medias, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2003; Media Anthropology, London, SAGE, 2005; Introducere în antropologia culturală: mitul şi ritul, Iași, Polirom, 2008, 360 p.; Studii de mitologie, București, Nemira, 2009; Mass media, religie, spaţiu public, Iași, Polirom, 2020, 248 p.
Referinţe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 68-69; Pagina de internet pe site facultăţii http://www.fjsc.unibuc.ro/cadre-didactice/mihai-coman, accesată în 17.05.2021.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.