COMAN, Alina

COMAN, Alina (născută 1973?, Sibiu), sociolog, cadru universitar. A urmat psihologia la universitatea din oraşul natal şi cursuri postuniversitare la Cluj, unde a absolvit ca şefă de promoţie. În timpul studiilor postuniversitare, a fost profesor într-o şcoală specială din Sibiu, unde a lucrat cu copii cu deficienţe. S-a mutat la Brașov prin căsătorie şi a lucrat ca preparator la Catedra de psihologie, pedagogie şi metodică de la Universitatea Transilvania Brașov. În 2001 a dat examen şi s-a mutat la Catedra de sociologie şi filosofie. În 2002 a devenit lector universitar şi din acelaşi an predă Studii de gen, în echipă cu Jill Massino, atunci bursieră Fullbright la Universitatea Brașov din partea Universității Indiana, SUA. În 2003 a susţinut teza de doctorat cu tema Stereotipuri de gen în discursul publicitar. A reprezentat universitatea braşoveană în parteneriatul finanţat prin fonduri Phare, care a desfăşurat în 2002 programul pentru Centrul pentru persoane fără adăpost, fiind membră în Consiliul Director al programului. De asemenea a reprezentat universitatea în discuţiile pentru înfiinţarea Centrului pentru consiliere şi prevenire antidrog. Azi este conferențiar universitar la Departamentul de științe sociale și ale comunicării, Facultatea de sociologie și comunicare a Universității Transilvania Brașov. Interes de cercetare în studii de gen, sociologia educației, comunicare interpersonală și de grup, publicitate.

OperaMoartea profesorului – Aspecte ale politicii universitare în societatea informațională, în Astra, s. n., nr. 6, iun. 1999, p. 15-17; Dinamica efectelor perverse ale mass media, în Astra s. n., nr. 9, sept. 1999, p. 12-14; Despre condiția profesorului, în Astra, s. n., nr. 1, ian. 2000, p. 20-21; Consumul cultural, în Astra, s. n., nr. 1, ian. 2000, p. 27-29 (în colab. cu Claudiu Coman); Tipologia cititorului de carte de cultură, în Astra, s. n., nr. 7, iul. 2000, p. 16-18;  Stereotipuri de gen în discursul publicitar. O incursiune în patriarhatul mediatic, București, Ed. Economică, 2005; A broader perspective of gender socialization across four social institutions, în Bulletin of the Transilvania University of Brașov, vol. 9 (58), nr. 2, 2016, p. 65-72; Designing personal grief rituals: an analysis of symbolic objects and actions, în Death Studies, 40, 9, 2016, p. 558-569 (în colaborare cu Corina Sas); Tehnici de comunicare. Proceduri și mecanisme psihosociale, București, Ed. C. H. Beck, 2016; Gen, educație și curriculum ascuns. O analiză longitudinală pe abecedarele româneșt, în 100 de ani de învățământ. Perspectivele educației în următorii 100 de ani în România, București, Ed. Hamangiu, 2017, p. 96-118.
Referinţe: Bulzan, Olivia, La cei 31 ani de ani, lector universitar dr. Alina Coman se consideră o femeie împlinită, în Transilvania Expres, an 11, nr. 3238, 15 apr. 2004, p. 5.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.