COFARU, Corneliu

COFARU, Corneliu (născut 12 aprilie 1950, Comarnic, județul Prahova), inginer, profesor universitar. Între 1957-1961 a făcut studiile la Şcoala Primară Gura Beliei, în Breaza, apoi a urmat gimnaziul şi studiile liceale la liceul Aurel Vlaicu din Breaza (1961-1969). Din anul 1970 devine studentul Facultăţii de Mecanică a Universităţii Transilvania din Brașov, la secţia Automobile şi Tractoare. În 1976 a fost admis la Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice, în specialitatea Relaţii economice internaţionale, pe care a absolvit-o în anul 1980. A urmat apoi cursurile postuniversitare ale Institutului Politehnic Bucureşti, în specialitatea Motoare cu ardere internă (1988-1989), iar în anul 1991, în cadrul Universităţii Transilvania, obţine diploma de doctor inginer cu teza intitulată Studiul optimizării proceselor de supraalimentare a motoarelor Diesel de mică şi medie putere. Între 1975-1979 a lucrat ca inginer la Întreprinderea de Comerţ Exterior Autoexport-import, perioadă în care a derulat operaţiuni de export autocamioane şi autospeciale pe pieţe din Europa de Vest, întocmind oferte tehnice şi comerciale, purtând tratative şi încheind contracte comerciale. Din 1979 şi până în prezent lucrează la Universitatea Transilvania, Facultatea de Mecanică, Catedra de Autovehicule şi Motoare. A ocupat succesiv posturile de asistent (1979-1984), şef de lucrări (1984-1992), conferenţiar (1992-1997) şi profesor (din 1997). În toţi aceşti ani a primit şi dreptul de a conduce activităţi de doctorat. Pe parcursul activităţii sale didactice a predat la specializarea Autovehicule Rutiere, disciplinele Motoare pentru autovehicule, Fabricarea şi repararea pieselor autovehiculelor, Materiale compozite şi la specializarea Autovehiculul şi Mediul înconjurător, disciplinele Poluarea chimică şi sonoră de către autovehicule, Achiziţia de date şi managementul traficului rutier. În prezent predă cursurile Economicitatea şi reducerea noxelor la autovehicule şi Controlul şi atenuarea poluării chimice şi sonore la autovehicule. A publicat un număr impresionant de lucrări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, colaborând şi la editarea de manuale şi îndrumare. A fost secretar știinţific şi adjunct al șefului de catedră, iar din iunie 1999 a activat ca șef de catedră. Din 1996 a derulat organizatoric şi financiar proiectul TEMPUS CONEET S_JEP 11563-96, proiect în care Catedra de Autovehicule şi Motoare a fost implicată major, iar apoi, începând cu noiembrie 1999, a fost participant în calitate de contractor la derularea proiectului Tempus EuRoCEP IB_JEP 14395-99. În activitatea de cercetare a participat la rezolvarea unui mare număr de contracte de cercetare ştiinţifică, temele acestor contracte axându-se în principal pe următoarele direcţii: studiul şi cercetarea schimbului de gaze la motoarele de autovehicule, aplicarea fenomenelor dinamice la curgerea gazelor pentru îmbunătăţirea umplerii motoarelor, optimizarea proceselor de supraalimentare a motoarelor, dezvoltarea de noi motoare pentru autovehicule româneşti, cercetări cu privire la formarea amestecului şi arderii în motoarele Diesel, cercetări privind limitarea şi reducerea noxelor la motoarele pentru autovehicule. A participat ca profesor formator la modulul Autovehiculul şi mediul înconjurător şi a contribuit, în calitate de consilier de formare continuă, la organizarea modulelor de cursuri pilot. De asemenea, pe parcursul perioadei în care a lucrat în cadrul Universităţii Transilvania, s-a ocupat de activităţi de dotare şi amenajare ale Laboratorului de Motoare, activităţi ştiinţifice cu studenţii, activităţi de coordonare şi control şi totodată a fost directorul a două contracte de cercetare, încheiate între Universitatea Transilvania şi CNCSU. În perioada 1997-1998 a beneficiat de două burse de mobilitate la Universitatea din Gent (Belgia), pentru perfecţionare în predarea cursurilor postuniversitare.

Opera: Volume: Motoare pentru autovehicule, Univ. din Brașov, vol. I, 1981, (în colab. cu D. Abăităncei, Fr. Tănase, Gh. Radu şi A. Chiru); Motoare, Univ. din Brașov, vol. I, 1981, (în colab. cu Gh. Bobescu, Gh. Radu şi A. Chiru); Motoare, Univ. din Brașov, vol. II, 1983, (în colab. cu Gh. Bobescu, Gh. Radu şi A. Chiru); Fabricarea şi repararea autovehiculelor, Univ. din Brașov, 1987, (în colab. cu D. Abăităncei, I. Soare, Fr. Tănase, R. Rădulescu, A. Chiru şi N. Ţurea); Tehnici speciale pentru reducerea consumului de combustibil şi limitarea noxelor la autovehicule, Univ. din Brașov, 1989, (în colab. cu Gh. Bobescu, Gh. Radu, A. Chiru, N. N. Ispas Ţurea, I. Preda); Motoare pentru automobile şi tractoare, Chişinău, Ed. Tehnică, vol. I, 1997, (în colab. cu Gh. Bobescu, Gh. Alex. Radu, A. Chiru, V. Ene, V. Amariei şi I. Guber); Motoare pentru automobile şi tractoare, Chişinău, Ed. Tehnică, vol. II, 1998, (în colab. cu Gh. Bobescu, Gh. Alex. Radu, A. Chiru, V. Ene, V. Amariei şi I. Guber); Motoare pentru Automobile şi tractoare, vol. III, Chişinău, Ed. Tehnică Info, Republica Moldova, 2000, (în colab. cu Gh. Bobescu, A. Chiru, Gh. Radu Alex., H. Abăităncei ş.a.); Proiectarea motoarelor pentru autovehicule, Univ. Trans. Brașov, 1997 (prim autor ş.a.); Managementul traficului rutier, Ed. Univ. Trans. Brașov, 1998, (în colab. cu Gh. Pereş, D. Florea şi A. Şoica); Autovehiculul şi mediul, Ed. Univ. Trans. Brașov, 1999 (în colab. N. Ispas, A. Chiru, C. Scafaru, D. Florea); Materiale compozite, vol. I, Ed. Univ. Trans., 1999, (în colab. A. Chiru, H. R. Anca, P. Kuchar, D. Florea); Legislația și ingineria mediului în transportul rutier, Brașov, Univ. Trans., 2002, 416 p.; Materials – Energy Sustainable Development, Brașov, Univ. Trans., 2002, 122 p. (în colab. cu E. Helerea, L. Dumitrescu, D. Perniu, V. Sandu); Dicționar englez-român, român-englez: autovehicule, Brașov Univ. Trans., 2003, 398 p. (în colab. cu Mihaela Popescu); Metode de colectare a datelor de trafic rutier pentru evaluarea influențelor asupra mediului, Brașov, Univ. Trans., 2011, 145 p. (în colab. cu T. Trușcă, D. Florea, a. Chiru); Autovehiculul și poluarea mediului, Brașov, Univ. Trans., 2015, 1 CD;
Studii: Autovehiculul şi mediul, în Ingineria mecanică şi electrică a autovehiculelor – Culegere de lucrări, Ed. Univ. Trans. Brașov, 1998, p. 57-61); Proiectul CONEET şi problematica învăţământului superior, în Ingineria mecanică şi electrică a autovehiculelor – Culegere de lucrări, Ed. Univ. Trans.Brașov, 1998, p. 277-283 (în colab. cu E. Helerea);
Articole: Motoarele Diesel cu injecţie directă – prezent şi perspective în motorizarea autovehiculelor, în Buletinul celei de-a XV-a Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice a Cadrelor Didactice, vol. III. Maşini termice şi instalaţii navale, Constanţa, 6-7 nov. 1977, p. 127-135 (în colab. cu N. Ispas); Aplicarea supraalimentării acustice la motorul 810-99 varianta Diesel, în Lucrările celei de-a III-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 28-29 nov. 1980, p. 27-32 (în colab. cu T. Nagy, Gh. Radu, D. Abăităncei, Gh. Bobescu şi D. Telescu); Forţarea motoarelor prin comprimare prin modificarea raportului S/D, în Lucrările celei de-a III-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 28-29 nov. 1980, p. 85-90 (în colab. cu A. Chiru, M. Mureşan şi Gh. Ciolan); Stabilirea soluţiei energetice pentru motorul 810-99 varianta Diesel, în Lucrările celei de-a III-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 28-29 nov. 1980, vol. I, p. 11-17 (în colab. cu T. Nagy, D. Telescu şi Gh. Radu); Analiza experimentală a procesului de schimb de gaze din motorul 797-05, în Buletinul Sesiunii Ştiinţifice „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea automobilelor”, I.S. Piteşti, 4-5 dec. 1981, vol. I, p. 161-168 (în colab. A. Chiru, T. Nagy, Gh. Radu, C. Sălăjan şi M. Dogariu); Analiza unor factori de forţare a motoarelor Diesel cu injecţie directă pentru autovehicule în vederea îmbunătăţirii indicilor de putere şi economicitate, în Sesiunea de Comunicări ICPTT, Bucureşti, 23-25 apr. 1981, p. 345-350 (în colab. cu A. Chiru şi M. Abăităncei); Posibilităţi de îmbunătăţire a performanţelor unor agregate energetice pentru autovehicule, în Buletinul Sesiunii Ştiinţifice „Creativitate în construcţia, fabricarea şi exploatarea automobilelor”, I.S. Piteşti, 4-5 dec. 1981, vol. III, p. 169-184 (în colab. cu A. Chiru şi D. Abăităncei); L‘analyse de la puissance equivalente de la boucle de pompage du diagrame indiqué au moteur à allumage par compression à injection directe, în Lucrările celei de-a IV-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 19-20 nov. 1982, p. 37-42 (în colab. cu T. Nagy, A. Chiru, Gh. Radu, C. Sălăjan şi M. Dogariu); L’influence de type de remplissage sur la période de retardissement à l’autoallumage aux moteurs à allumage, par compresion, în Lucrările celei de-a IV-a Conferinţe CONAT, Univ. din Brașov, 19-20 nov. 1982, p. 43-50 (în colab. cu T. Nagy, Gh. Radu, A. Chiru şi C. Sălăjan); Recherches expérimentales concernant l’influence du procédé de remplissage à Diesel à injection directe sur les paramètres dynamiquse du cycle de fonctionement, în Lucrările celei de-a IV-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 19-20 nov. 1982, p. 51-58 (în colab. T. Nagy, Gh. Radu, A. Chiru, C. Sălăjan ş.a.); Came uşor asimetrice pentru motorul de automobil, în Buletinul Universităţii din Brașov, seria A, vol. XXIII 1981, p. 87-92, în MIRA Automobile Abstracts Anglia, dec. 1983, p. 31, poz. 115 (în colab. cu Gh. Radu şi A. Chiru); Cercetări privind aplicarea supraalimentării combinate la un m.a.c. cu injecţie directă de 6 cilindri, în Buletinul Ştiinţific al „Simpozionului de termotehnică şi maşini termice”. I.P. „Traian Vuia”, Timişoara, 4-5 noiembrie 1983, p. IV. 75 – IV.79 (în colab.); A Study of Variation on Possibilities of improving the maximum performance of direct injection type Diesel engine, în Buletinul Universităţii din Brașov, seria A, vol. XXV, 1983, p. 71-87 (în colab. cu Gh. Bobescu, A. Chiru şi Gh. Lazăr); Cercetări asupra unei instalaţii de gazeificare în vederea utilizării pe autovehicule, în Buletinul ESFA ’84, I.P. Bucureşti, vol. I, p. 222-238 (în colab. cu Fr. Tănase, N. Ispas şi N. Mugea); Cercetări experimentale în vederea stabilirii căilor de ridicare a economicităţii motoarelor de autocamion fabricate în RSR, în Buletinul ESFA ’84, I.P. Bucureşti, 30-31 martie 1984, p. 1-14 (în colab. cu T. Nagy, Gh. Radu şi A. Chiru); Dispozitiv electronic pentru standul de măsurare a forţei tangenţiale în segmenţiîn Buletinul ESFA ’84, I.P. Bucureşti, vol. III, p. 115-119 (în colab. cu V. Olteanu); Étude théorique et expérimental concernant la transformation d’un m.a.c. en m.a.c. avec application au moteur 810—99, în Buletinul Universităţii din Brașov, sera A, vol. XXVI, 1984, p. 67-80, în Buletinul UTAC – Franţa, dec. 1985, nr. 482, p. 466, poz. 3365 (în colab. cu T. Nagy, D. Telescu, M. Stănescu şi A. Chiru); Influenţa formei colectoare de admisie asupra pierderilor prin pompaj la m.a.c. cu injecţie directă, în Buletinul ESFA ’84, I.P. Bucureşti, vol. I, p. 176-185 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru ş.a.); Stand pentru măsurarea forţei tangenţiale la segmenţi, în Buletinul ESFA ’84, I.P. Bucureşti, vol. III, p. 119-127 (în colab. cu I. Olteanu şi C. Păun); Analysis of the Influence of Waves in the Inlet Piping on combustion Processes in a Direct Injection Compression Ignition Engin, în Buletinul Universităţii din Brașov, seria A, vol. XXVI, 1984, p. 81-90, în Automobile Abstracts, nr. 4 apr. 1986, p. 91, poz. 551 (în colab. cu A. Chiru şi Gh. Bobescu); Cercetări privind acordarea colectorului de admisie la un m.a.c. cu şase cilindri în linie cu luarea în considerare a fenomenelor dinamice, I.P. Iaşi, 22-23 nov. 1985, p. 35-40 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru şi H. Abăităncei); Étude concernant les particularités constructives des collecteurs d’admission pour les moteurs en V de grand puissance pour voiture automobiles, în Lucrările celei de-a V-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 21-22 nov. 1985, p. 25-32 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru şi H. Abăităncei); Interdependenţa oscilaţiilor presiunilor din ramurile colectorului de admisie ale unui m.a.c. policilindric, în Simpozionul „Autoturismul la intersecţia cu anul 2000”, I.A. Timişoara, 5-6 apr. 1985, p. 43-50 (în colab. cu D. Abăităncei şi A. Chiru); L’amélioration des performances des certains moteurs d’autovehicules par l’amplii des ascillations de pression dans collecteurs d’admission, în Buletinul Universităţii din Brașov, seria A, vol. XXXVII, 1985, p. 87-100, în Automobile Abstracts, nr. 9, 1986, p. 44. poz. 245 (în colab. cu D. Abăităncei, Gh. Radu, T. Nagy, Gh. Bobescu, A. Chiru); Aspecte privind influenţa parametrilor constructivi ai sistemului de admisie asupra arderii într-un m.a.c. cu injecţie directă supraalimentat, în Buletinul Ştiinţific ESFA ’87, I.P. Bucureşti, 23-24 oct. 1987, p. 104-118 (în colab.); Cercetări privind influenţa supraalimentării acustice asupra performanţelor unui m.a.c. V 12 pentru autovehicule, în Buletinul ESFA ’87, I.P. Bucureşti, 23-24 oct. 1987, vol. I, p. 87-96 (în colab. cu D. Abăităncei, T. Nagy, A. Chiru, Gh. Radu ş.a.); Recherches concernant l’influence du forcement par suralimentation acoustique sur les qualités économiques d’un moteur à allumage par compression à injection directe, în Lucrările celei de-a V-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 21-22 nov. 1985, p. M55-M59, în MIRA Automobile Abstracts, apr. 1987, p. 7, poz. 26 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu); Studii şi cercetări privind aplicarea supraalimentării combinate la un m.a.c. de mare putere pentru autovehicule, în Buletinul ESFA ’87, I.P. Bucureşti, 23-24 oct. 1987, vol. I, p. 96-104 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru, Gh. Radu ş.a.); Aspecte privind funcţionarea comună a unui m.a.c. cu injecţie directă cu diverse turbosuflante, în Buletinul Ştiinţific al Simpozionului Naţional. I.P. „Cluj Napoca”, 17-18 nov. 1988, p. 331-338 (în colab.); Boite de distribution avec differential interaxial pour voiture tout terrain 4×4, în Buletinul CONAT ’88, vol. I , p. 105-110 (în colab. cu C. Sălăjan, N. Ispas şi I. Preda); Cercetări privind supraalimentarea acustică şi combinată a unor motoare termice, I.P. „Traian Vuia” Timişoara, 4-5 nov. 1988, vol. I, p. IV15-IV22 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru ş.a.); Consideraţii privind aprecierea instalaţiei de răcire a aerului de supraalimentare cu schimbătoare de căldură aer-aer şi apă-aer pentru motoare de autovehicule, în Lucrările Sesiunii Jubiliare de Comunicări Ştiinţifice, I.P. Iaşi, nov. 1988, vol. III, p. 178-181 (în colab. cu D. Abăităncei, Gh. Radu, A. Chiru şi H. Abăităncei); Contribution à l’étude de l’influnce d’élément géometrique de collecteur d’admission sur la caractéristique extérieur d’une m.a.c. à injection directe, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. M9-M18, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab. cu D. Abăităncei); Eficienţa răcirii intermediare a aerului de admisie la un m.a.c. de mare putere pentru autovehicule, în Construcţia de maşini, nr. 9, Bucureşti, 1988, p 511-515, în Referativniyi Zurnal 39, Dvigateli vnut rernege Syeranija, 1989, nr. 3, poz. 3. 39. 222 (în colab. cu D. Abăităncei, Gh. Radu, A. Chiru ş.a.); Influenţa fenomenelor dinamice din colectoare în condiţiile supraalimentării naturale asupra diagramei de pompaj la motorul 797-05, în Lucrările celei  de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. 73-78 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chirum ş.a.); L’influence de la suralimentation combiné sur les performances des moteurs à allumage par compression des vehicules automobiles, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. M51-M61, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab.); L’influence de régime du nombre de tours du moteurs et de la pression de l’air dans les cylindres à la fin du processus d’échanges des gaz sur la formation du mélange et sur la combustion, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, vol. I, p. M111-M120, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab. cu A. Chiru); Investigation into Influence of Mixed Supercharging on the Indicated Parameters in Direct Injection Six-cylinder Compression Ignition Engine, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. M95-M102, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab.); Recherches concernant l’influence des phénomènes d’and a du collecteur d’admission sur l’indication de remplisage et de formation de mélanges, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. M19-M28, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K  (în colab. cu D. Abăităncei); Recherches concernant l’influence de la configuration du conduit d’admission et de forme de chapelle de raport du régime de nombre de tours du tourbillon, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. M41-M50, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab. cu A. Chiru ş.a.); Techniques modernes d’investigation des processus dans les moteurs et de traitment des donées, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. M369-M390, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab. cu A. Chiru); Aspecte privind influenţa creşterii raportului cursă/alezaj asupra parametrilor funcţionali la un m.a.c. de şase cilindrii supraalimentaţi, în Buletinul celei de-a IV-a Consfătuiri Naţionale „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, I.S. Piteşti, 3-4 nov. 1989, p. 131-135 (în colab. Gh. Bobescu, A. Chiru, N. Ispas, D. Claponi şi G. Andrieş); Cercetări privind influenţa modificării raportului cursă/alezaj asupra performanţelor unui m.a.c. supraalimentat combinat cu 6 cilindri şi injecţie directă, în Buletinul celei de a IV-a Consfătuiri Naţionale „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, I.S. Piteşti, 3-4 nov. 1989, p. 137-144 (în colab. D. Abăităncei, A. Chiru, N. Ispas, D. Claponi şi G. Andrieş); L’influence de quelques facteurs constructifs sur l’efficacité du processus d’échange des gas, în Buletinul Universităţii Trans. Brașov, seria A, vol. XXXI – part. II, 1989, p. 111-120 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru şi H. Abăităncei); On the influence of Inlet Valve Screen on Airflowand Motion in Superchanged Six-Cylinder Compression Ignition Engine, în Buletinul Univ. din Brașov, seria A, vol. XXX, 1989, p. 91-102, în Automobile Abstract, apr. 1989, p. 43, poz. 151; Some Aspects Concernig the Influence of Constructive Characteristics of Injection of the Effective Parameters of a Compression Ignition Superchanged Engine, în Buletinul ştiinţific al Univ. din Brașov, seria A, vol. XXX, 1989, p. 145-152, în MIRA Automobile Abstracts, apr. 1991, p. 333, poz. 91: 04: 173; Études et recherches concernant l’influence de la suralimentation combines sur le fonctionement du turbocompreseur d’un moteur Diesel a injection directe,în Buletinul Universităţii Trans. Brașov, seria A, vol. XXXII, 1990, p. 81-88 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Études et recherches concernant l’optimisation de la mise en accord du turbocompresseur à un Diesel à injection directe en vue de l’amélioration du remplissage, în Buletinul Univ. Trans. Brașov, seria A, vol. XXXII, 1990, p. 89-98 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Influence of Energy Level of Waste Gases on the Operating Parameters of the Turbocharger, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p- M253-M261, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigoteli vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab.); Some Aspects Concerning Starting of the Turbocharged Direct Injection Compression Ignition Engines, în Lucrările celei de-a VI-a Conferinţe CONAT, Universitatea din Brașov, 25-26 nov. 1988, p. 263-268, în Referativnyi Zurnal 39 Dvigateli Vnutrennega Sgoranja, nr. 6, 1990, p. 3, poz. 6.39 11K (în colab. cu I. Preda, A. Chiru, Gh. Bobescu, N. Ispas, N. Ţurea şi I. Radomir); Aspecte privind cercetarea procesului de ardere la un m.a.c. turbosupraalimentat cu ajutorul calculatorului electronic, în Buletinul celei de-a XXI-a Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 23-25 mai 1991, p. 83-88 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Cercetări privind corelarea raportului cursă-alezaj în camera de ardere la un m.a.c. turbosupraalimentat, în Buletinul ESFA ’91, I.P. Bucureşti, vol. I, p. 212-223 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi C. Sălăjan); Cercetări privind formarea amestecului aer – combustibil şi arderea la motoarele cu aprindere prin comprimare supraalimentate combinat, în Buletinul ESFA ’91, I.P. Bucureşti, vol. I, p. 164-175 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu, N. Ispas şi C. Sălăjan); Cercetări privind influenţa adaosului de oxigen asupra proceselor ce se desfăşoară în cilindrii unui motor cu aprindere prin comprimare turbosupraalimentat, în Buletinul ESFA ’91, I.P. Bucureşti, vol. I, p. 196-203 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu, N. Ispas şi C. Sălăjan); Influenţa configuraţiei supapei de admisie asupra raportului de vârtej din camera de ardere a unui motor cu aprindere prin comprimare, în RIA, nr. 4, 1991, p. 21-27 (în colab. cu A. Chiru); Studii şi cercetări experimentale privind influenţa unor elemente geometrice ale colectorului de admisie asupra umplerii şi performanţelor unui m.a.c. cu injecţie directă,în Buletinul ESFA ’91, I.P. Bucureşti, vol. I, p. 185-195 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru, Gh. Radu, N. Ispas, I. Preda, N. Ţurea, H. Abăităncei, M. Dogariu, D. Claponi  şi C. Haşegan); Studii şi cercetări privind îmbunătăţirea proceselor de schimbare a gazelor la un motor Diesel supraalimentat pentru autocamion, în Buletinul ESFA ’91, I.P. Bucureşti, vol. I, p. 176-185 (în colab. cu D. Abăităncei, A. Chiru şi D. Claponi); Studiul optimizării proceselor de supraalimentare a motoarelor de mică şi medie putere, Universitatea din Brașov [Rezumatul tezei de doctorat], 1991; Supraalimentarea motoarelor Diesel – o soluţie pentru creşterea economicităţii acestora, în Buletinul EASA ’91, Bucureşti, vol. II, p. 417-424 (în colab. cu A. Chiru şi Gh. Radu); Tehnici moderne de înregistrare şi prelucrare a datelor experimentale la încercarea motoarelor cu ardere internă, în Buletinul celei de-a  XII Sesiuni Ştiinţifice. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa 23-25 mai 1991, p. 39-94 (în colab. cu A. Chiru, I. Preda şi M. Dogariu); Aspecte privind influenţa caracteristicilor constructive ale colectorului de admisie asupra fenomenelor dinamice din acestea, în Buletinul celei de-a V-a Consfătuiri Naţionale „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, Universitatea din Piteşti, 20-21 nov. 1992, p. 17-23 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Cercetări privind influenţa adaosului de oxigen asupra parametrilor indicaţi şi efectivi la un m.a.c. turbosupraalimentat, în Buletinul celei de-a V-a Consfătuiri Naţionale „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, Universitatea din Piteşti, 20-21 nov. 1992, p. 79-84 (în colab. cu Gh. Bobescu şi A. Chiru); Cercetări privind influenţa corelării mişcării aerului cu caracteristicile jeturilor de combustibil asupra formării amestecului şi arderii amestecului aer-combustibil în m.a.c. turbosupraalimentat, în Buletinul celei de-a V-a Consfătuiri Naţionale „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, Universitatea din Piteşti, 20-21 nov. 1992, p. 85-94 (în colab. cu Gh. Bobescu şi A. Chiru); Cercetări privind procesul de schimb gaze la m.a.c. turbosupraalimentat, în Buletinul celei de-a V Consfătuiri Naţionale „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, Universitatea din Piteşti, 20-21 nov. 1992, p. 71-78 (în colab. cu A. Chiru şi Gh. Bobescu); Impact of constructive properties of air admission channels on direct injection Diesel engine performance, Fisita 92 – London „Automotive Technology Serving Society”, Total Vehicle Dynamies, vol. 2, p. 197-205, în Automobile Abstracts, oct. 1992, p. 56, poz. 219 (în colab. cu A. Chiru şi R. Moucha);  Recherches concernant l’influence des caractéristiques contructives de l’equipement d’injection sur les paramètres de fonctionement du turbocompresseur a un MAC suralimenté, în Bulletin of Trans. Univ. of Brașov, Series A, vol. XXXIV, 1992, p. 155-162 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Recherches concernant l’influence de l’equipement d’injection sur la combustion dans la moteur à allumage par compression suralimenté, în Bulletin of Trans. Univ. of Brașov, Series A, vol. XXXIV, 1992, p. 163-172 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Aplicarea procedeului de formare a amestecului şi de ardere în volum la un motor Diesel de autocamion, în Buletinul CONAT ’93, Universitatea Trans. Brașov, vol. I, p. 305-314 (în colab. cu D. Abăităncei, Gh. Bobescu, A. Chiru, N. Ispas, N. Albu, C. Haşegan, V. Munteanu şi N. Neamţu); Les aspects concernant le refrodissement de l’air admis dans les moteurs Diesel suralimentés, în Bulletin of Trans. Univ. of Brașov, Series A, vol. XXXV, 1993, 93-98 (în colab. cu A. Chiru şi H. Anca); Cercetări experimentale privind evaluarea calităţilor schimbătoarelor de căldură utilizate la motoarele Diesel turbosupraalimentate de autocamioane, în Buletinul celei de-a XII-a Conferinţe Naţionale de Automobile şi Tractoare CONAT ’93, 18-20 martie 1993, Universitatea Trans.Brașov, p. 315-321 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu, O. Nadra, M. Teacă şi M. Năstăsoiu); Cercetări experimentale privind influenţa modificării cursei pistonului asupra proceselor şi parametrilor funcţionali la un m.a.c. turbosupraalimentat pentru funcţionare în condiţii grele, în Buletinul CONAT ’93, Universitatea Trans. Brașov, p. 333-342 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu, N. Ispas, H.R. Anca); Consideraţii asupra estimării legii de injecţie, în Buletinul CONAT ’93, Universitatea Trans. Brașov, vol. I, p. 289-295 (în colab. cu Ispas N.); Elaborarea unui model de desfăşurare a procesului de ardere la un m.a.c. cu aspiraţie naturală şi supraalimentat pe baza diagramei indicate, în Buletinul CONAT, Universitatea Trans. Brașov, vol. I, p. 95-113 (în colab. cu T. Nagy, O. Nandra, M. Teacă); Evaluating the Influence of Exhaust Manifold Characteristics on Use of Gas Energy at the Turbine of a Turbocharger Diesel Engine, în RIA, nr. 1, 1993, p. 21-23 (în colab. cu A. Chiru); Research on Influence of Acoustic Supercharge on the Mixture and Combustion with Diesel engine, în A IV-a Conferinţă Internaţională EAEC Strasbourg, vol. II, p. 95-113, în MIRA Automobile Abstracts, aug 1993, p. 51, poz. 199 (în colab. cu A. Chiru, M. Ciobanu, D. Leuciuc, G. Costache, H.R. Anca); Studii privind direcţiile de optimizare a parametrilor funcţionali şi ecologici ai motorului Diesel supraalimentat, în Buletinul CONAT ’93, Universitatea Trans. Brașov, p. 323-332 (în colab. A. Chiru, Gh. Bobescu, H.R. Anca şi M. Năstăsoiu); Utilizarea supraalimentării combinate la motorul Diesel cu injecţie directă pentru îmbunătăţirea calităţilor de tracţiune şi de economicitate, în Buletinul CONAT ’93, Universitatea Trans. Brașov, p. 343-350 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi M. Năstăsoiu); Acordarea răcitorului de aer cu un motor Diesel supraalimentat, în A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 43-49 (în colab. cu N. Ispas); Cercetări privind îmbunătăţirea parametrilor energetici la motorul Diesel supraalimentat, în A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 25-30 (în colab. cu N. Ispas, Gh. Bobescu, A. Chiru şi I. Szava); Cercetări privind optimizarea proceselor termogazodimanice din motoarele Diesel cu injecţie directă supraalimentată, în Buletinul Inst. Politehnic Chişinău, Republica Moldova, 1994, p. 114-115 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Condiţii impuse capacului de lagăr palier din punct de vedere dinamic, în A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 241-245 (în colab. cu I. Szava, Gh. Bobescu, F. Sperchez, G. Ţâră, E. Cosma, R. Crişan); Despre influenţa reciprocă chiulasă-garnitură, în A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 119-125 (în colab. cu Gh. Bobescu, I. Szava, F. Sperchez, G. Ţâră, E. Cosma, R. Vasu, şi R. Crăşan); Normele de poluare – cerinţe de bază în proiectarea şi cercetarea motoarelor cu ardere internă forţate, în A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 135-141 (în colab. cu N. Ispas şi Gh. Bobescu); Optimizarea stării tensionat deformate a cămăşilor de cilindru de autovehicule rutiere, în A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 229-235 (în colab. cu F. Sperchez, I. Szava, Gh. Bobescu, E. Cosma, G. Ţâră, R. Vasu şi R. Crişan); Studii şi cercetări privind îmbunătăţirea proceselor de schimb de gaze la motoarele Diesel supraalimentatîn A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 31-36 (în colab. cu N. Ispas, Gh. Bobescu şi A. Chiru); Utilizarea distribuţiei cu patru supape pe cilindru la un motor pentru autocamioane, în A IV-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR ’94, Universitatea din Piteşti, vol. I, p. 157-163 (în colab. cu N. Ispas); Cercetări privind îmbunătăţirea parametrilor energetici la m.a.c. supraalimentat prin modificarea raportului S/D, în Buletinul ESFA ’95, vol. II, p. 228-235 (în colab. cu N. Ispas, Gh. Bobescu şi M. Dogariu); Cercetări privind îmbunătăţirea performanţelor energetice şi ecologice prin optimizarea proceselor de formare a amestecului şi a arderii la motoarele Diesel supraalimentate, în Buletinul Conferinţeii Internaţionale „Grafica inginerească şi metodica de predare”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, vol. I, p. 106-109 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Cercetări privind optimizarea proceselor de formare a amestecului şi arderii la motorului Diesel cu injecţie directă supraalimentat, în Buletinul celei de-a XIV Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice ale Cadrelor Didactice a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, p. 535-546 (în colab. cu N. Ispas şi M. Dogariu); Cercetări privind posibilităţile de reducere a nivelului de fum la m.a.c. supraalimentat, în Buletinul ESFA ’95, vol. II, p. 236-243 (în colab. cu N. Ispas, Gh. Bobescu şi M. Dogariu); Estimări ale posibilităţilor de reducere a nivelului de zgomot al motoarelor Diesel, în Buletinul celei de-a XIV Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice ale Cadrelor Didactice a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, p. 547-550 (în colab. cu N. Ispas); Interacţiuni energetice în camera de ardere a unui motor Diesel cu patru supape pe cilindru, supraalimentat, în Buletinul ESFA ’95, vol. I, p. 225-229 (în colab. cu N. Ispas); Effects of Fuel-air Mixture Preparation and Combustion Process on Energetic Parameters and Exhaust Emissions in a D.I. Diesel Engine, în Proceedings of 1st International Conference on „Control and Diagnostics in Automotive Applications „, Genova, Italia, 1996, p. 521-533 (în colab. cu N. Ispas şi B. Constantinescu); Effects of Intake System of Performances and Emissions Levels of a Supercharged D.I. Diesel Engine, în Proceeding of 8st Conference CONAT ’96, Brașov, 1996, vol. I, p. 185-190 (în colab. cu N. Ispas); Impact of Cylinders, Processes of Functional Parameters of Turbocharger Diesel Engine, în Proceeding of 8st Conference CONAT ’96, „Vehicle and Environment”, Brașov, 1996, vol. I, p. 115-124 (în colab. cu N. Ispas şi B. Constantinescu); A Dynamic Route Guidance System Based on Historical and Current Pattern Useful for Improving Traffic SafetyMotaut 1997 Proceeding, vol. II, Russe – Bulgaria, 15-17 oct. 1997, p. 199-203 (în colab. cu E. Neagu şi Gh. Potincu); The impact of Injection system on Diesel Engine Combustion, Performances and Emissions, în Proceeding of JUMV Conference Science and Motor Vehicles, 1997, Belgrad, vol. I, p. 69-73 (în colab. cu N. Ispas şi A. Chiru); Impact of Turbocharger with D.I. Diesel Engine Matching, în Buletinul celei de-a VII-a Conferinţe de Autovehicule Rutiere CAR ’97, Piteşti, p. 11-14 (în colab. cu N. Ispas); Influence of our Fuel-mixing Process on Energetic and Eenvironmental Performances of Supercharging Diesel Engine, în Buletinul celei de-a VII-a Conferinţe de Autovehicule Rutiere CAR ’97, Piteşti, p. 15-20 (în colab. cu N. Ispas); The injection system characteristics and D.I. Diesel engine performances, în Buletinul celei de-a VII-a Conferinţe de Autovehicule Rutiere CAR ’97, Piteşti, p. 149-156 (în colab. cu N. Ispas); Noile motoare Diesel cu injecţie directă pentru autoturisme – aspecte statistice, în Buletinul celei de-a VII-a Conferinţe de Autovehicule Rutiere CAR ’97, Piteşti, p. 139-147 (în colab. cu N. Ispas); Air-Fuel Mixing Process and Combustion in Supercharged D.I. Diesel Engineîn Culegerea de articole ESFA 98, Universitatea Politehnica Bucureşti, vol. I., p. 385-390 (în colab. cu N. Ispas şi M. Dogariu); Autovehiculul şi mediul, în Ingineria mecanică şi electrică a autovehiculelor – Culegere de lucrări, Editura Universităţii Trans.Brașov, 1998, p. 57-61; The Concept of Life-long Education and the Role of  Initial EducationMotorauto ’98 Proceeding vol. III, Sofia 14-16 Oct. 1998, p. 10-15 (în colab. cu E. Neagu şi V. Nicolae); Consideration Concerning Road Chain selection in order to Develop a Traffic Calculation Model Oriented in Accordance with Routes Successionîn Proceeding of the 2nd International Conference on Control and Diagnostics in Automotive Application 29-30 oct. 1998, Genova, Italia, p. 73-83 (în colab. cu E. Neagu şi V. Nicolae); Consideraţii privind sistemele de gestionare dinamică a circulaţiei rutiere, în Buletinul conferinţei Trans Agra Tech ’98 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, vol. II, p. 121-126 (în colab. cu E. Neagu, Gh. Potincu  şi T. Macarie); Controlling Cylinder Process and Functional Parameters of turbocharger D.I. Diesel Engine, în Proceedings of Symposium on Computational and Experimental Method in Mechanical anf Thermal Engineering, 7-8 May, 1998, Gent, Belgium, p. 357-362 (în colab. cu N. Ispas, E. Neagu, şi B. Constantinescu); ); The Effects of the Injection System Control on D.I. Diesel engine on Burning Process, Emissions and Performances, în Control and Diagnostics in Automotive Applications Proceedings, 29-30 Oct. 1998, Genova, Italia (în colab. cu N. Ispas, D. Dima şi E. Neagu); The Effects of Intake System on D.I. Diesel Engine Combustion, Performances and Emissions, în Buletinul celui de-al VI-lea Congres organizat de EAEC-Energy Saving and Emissions, Cernobio, Italia, vol. I, p. 305-313 (în colab. cu N. Ispas şi A. Chiru); A Macroscopic Traffic Flow Model – The Fundamental Diagrams, Conference Proceedings Motor Vehicles and Engines, The Tenth International Scientific Symposium, 5-7 Oct., Kraguyevac Iugoslavia 1998, p. 47-51 (în colab. cu E. Neagu, G. Potincu, şi V. Nicolae); Mathematical Modelling of the Wave Phenomena inside Intake Manifolds of Diesel Engines, în Proceedings of Symposium on Computational and Experimental Method in Mechanical and Thermal Engineering, 7-8 May 1998, Gent, Belgium, p. 135-140 (în colab. cu A. Chiru, H.R. Anca şi N. Ispas); Performances of Supercharged Direct Injection Diesel Engines and Filling Processes, în Culegerea de articole ESFA’98, vol. I, Universitatea Politehnica Bucureşti, p. 405-411 (în colab. cu N. Ispas şi M. Dogariu); Performanţele energetice şi ecologice ale actualelor şi viitoarelor motoare Diesel cu injecţie directă pentru autoturisme, în Culegerea de articole ESFA ’98, Universitatea Politehnica Bucureşti, vol. II., p. 455-460 (în colab. cu N. Ispas şi M. Dogariu); Quality of the Continuing Education Sustainable Connection, în Proceeding of Conference organized by European Commission Romance, Brașov, 5–7 November 1998, „University in their Social and economical environment”, 1998, p. 150-155 (în colab. cu E. Helerea, E. Manea, M. Niculescu şi M. Popescu); Quality of the Continuing Education – Sustainable Connection between Universities and Enterprises, în Conference National Tempus, Brașov 5-7 Nov. 1998 – Culegere de lucrări, p. 155-161 (în colab. cu E. Helerea, T.E. Manea, M. Niculescu şi M. Popescu; Achiziţia automată a datelor în cercetarea experimentală a motoarelor cu ardere internă, în R.I.A., vol. X, nr. 2-3, 1999, p. 33–37 (în colab. cu N. Ispas şi M. Dogariu); Some Aspects about the History of Automotive Techniques and Technology at the Beginning of the 20th Century in RomaniaCongresul ICOTEH, 1999, 16-21 Aug. 1999, Belfort-Montbeliard, Franţa; Some Aspects on Automobile History in Romania, CONAT 99, vol. II, p. 190-198 (în colab. cu E. Helerea, D. Florea, C. Grigoras şi L. Sofonea); Effects of additional full in Intake valve seat on Injection Parameters, vol. I, 11-12 November 1999, CONAT 99, p. 129-135 (în colab. cu N. Ispas şi I. Alexie); Elemente noi ale proceselor de formare a amestecului în motoarele Diesel cu injecţie directă, în A XVI – a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Cadrelor DidacticeSECOMAR ’99, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 1999 (în colab. cu N. Ispas); Improvement of Combustion process in Di diesel engines, în Proceeding of 17th International Conference, Science and Motor Vehicles, 1999, p. A5.1 – A5.6 (în colab. cu N. Ispas, D. Dima şi E. Neagu); A New possibility for Control of the Injection Delay in DI Diesel Engines, vol. I, CONAT 99, p. 135-140 (în colab. cu N. Ispas şi M. Dogariu); Possibilities for Improvement of Combustion Process in DI Diesel engines, în CONAT 99 Proceedings, „Automotive for the Next Century, Universitatea Trans. Brașov, 1999, vol. I p. 73-81 (în colab. cu N. Ispas şi M. Dogariu); Possibilities of Increasing Energetic and Environmental Performances of Diesel Engines with Direct Injection through Acoustical Supercharge, SETC – Small Engine Technology Conference PISA – Italia, vol. I, p. 273-283 (în colab. cu A. Chiru, H.R. Anca, R. Moucha, P. Paşca şi T. Klein); About some possibilities for controlling the combustion phases in DI Diesel engines, în The 8th International Conference of motor vehicles CAR 2000 Proceedings, Piteşti, 16-17 November 2000, p. 3-8 (în colab. cu N. Ispas); Effect of Intake System Characteristics on combustion process in DI diesel engine,The 6th International Conference: The new role of experimentation in the modern automotive product development process, Florence, Italy (în colab. cu N. Ispas, Alexei, I.); The influence of interaction of air flow with the fuel jet characteristics on DI Diesel engine on energetic parameters end emissions, în Thermofluid dynamic process in Diesel Engine, Conference Proceedings, Valencia, 11-15 September 2000, Spania, p. 77-86 (în colab. cu N. Ispas şi S. Popescu); The influence of mixing process on DI Diesel engine upon energetic parameters and emission, în The 8th international Conference of motor vehicles CAR 2000, Piteşti, 16-17 November, p. 165-172 (în colab. cu N. Ispas);Estimating the Costs Caused by Road Traffic Accidents in Romania, în CONAT 2016 International Congress of Automotive and Transport Engineering, 2016 (în colab. cu A. Drosu); Research on Gasoline Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI), în CONAT 2016 International Congress of Automotive and Transport Engineering 2016; Mathematical Model validated by a Crash Test for Studying the Occupants Kinematics and Dynamics in a Cars Frontal Collision, în International Journal of Automotive Technology, vol. 18, 2017, p. 1017-1025 (în colab. cu Al. I. Radu, B. Tolea); Research on Cylinder Processes of Gasoline Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI) Engine, în IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, vol. 252, 2017; Development of a new Recline Mechanism in order to reduce the Whiplash Effect using a Virtual Model, în Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D-JournaL of Automobile Engineering, vol. 232, 2018, p. 1701-1712 (în colab. cu Al. I. Radu, B. Tolea. M. Popescu).
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.