COCIȘIU, Toma

COCIȘIU, Toma (născuta 28 august 1887, comuna Șercaia, județul Brașov – moartă 25 mai 1986, Blaj), pedagog, promotor al metodelor active de învățare. A făcut școala primară în sat și Liceul „Andrei Șaguna” Brașov, după care a frecventat Institutul de pedagogie greco-catolic din Blaj. După absolvire a fost numit învățător în satul Pianu de Sus, județul Alba, transferat la Pănade, aproape de Blaj. Între 1911-1914 a urmat cursurile de vară de la Universitatea Populară din Vălenii de Munte, deschise și susținute de Nicolae Iorga. A participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. În 1919 este numit directorul școlii din Blaj, unde a activat până la pensionare. Aici aplică ideile sale pedagogice inovatoare al căror scop era să stimuleze elevii să descopere și să învețe prin efort propriu, punând accent pe autoinstruire. La început, experimentul de la Blaj (1928-1943) a fost privit cu reticență, dar în 1939 a dobândit recunoaștere international prin publicarea unui raport asupra noi metode pedagogice în revista franceză Pour l’Ere Nouvelle. Elogiată de pedagogi români, precum Onisifor Ghibu și Ilie Popescu-Teiușan, școala experimentală de la Blaj avea și o revistă, Răsai soare (1928-1941), care publica cele mai reușite lecții susținute de elevi. Ca director, a înființat școala primară de stat la Blaj. A publicat articole și cronici în Foaia școlasticăAmicul școaleiUnireaUnirea poporuluiBlajul, precum și abecedare, manuale de citire, geografie, istorie, chimie și fizică, științele naturii. Școala pe care a condus-o îi poartă numele azi, iar în 1990 s-a așezat o placă memorială pe casa din Blaj unde a locuit.

OperaCopiii în război. Schițe din zilele de acum, Blaj, 1918, 40 p. (în colab. cu Al. Ciura, A. Melin Lupeanu), ediție nouă, 1947, 20 p.; Povestiri din natură, Arad, 1919, 60 p.; Bucuria copiilor. Mici povestiri ilustrate, Blaj, 1920, 16 p.; Cetiri istorice: manual de istorie pentru clasa a IV-a primară, Mediaș, 1920, 36 p.; Istoria românilor: manual pentru  clasa a IV-a primară, Blaj, 1920, 56 p.; Legendele românilor: manual auxiliar pentru clasa a III-a primară, ediția a III-a, Mediaș, 1920, 24 p., ediția a IV-a, 1921; Povești și legende, Blaj, 1922, 46 p.; Toderică, dragul mamei: povestea unui copil răsfățat, Blaj, 1922, 15 p.; Considerațiuni la reforma școlară a învățământului primar, Blaj, 1924, 15 p.; Științele naturale pentru clasa a IV primară, ediția a III-a, Blaj, 1924, 68 p. (în colab. cu Ion Popu-Câmpeanu); Istoria românilor: manual pentru clasa V-VI primară (programa veche) și pentru clasa IV primară programa nouă, pentru școlile de ucenici și de adulți, Blaj, 1926, 71 p.; Ștefan cel Mare, eroul creștinătății, Blaj, 1926, 71 p.; Metodul activ și creativ în educație, Blaj, 1936, 48 p.; Școala activă creștină, Blaj, 1938, 32 p.; Planul de la Blaj, Blaj, 1941; Școala viitorului. Contribuții practice, 1941; Geografia județului Târnava micaManual de lectură ajutător, Iași, 1944, 62 p. (în colab. cu Vasile Maximovici); Tehnica pedagogică de cercetare și creație, coordonator teologi Ciprian Vestemean, [Baia Mare], [2012], 160 p.
Referințe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Fg., Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 61-62.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.