CLOSIUS, Stephan

CLOSIUS, Stephan (născut 22 septembrie 1717, Brașov – 12/14 aprilie 1781, Brașov), medic. Din 1736 începe studiile superioare de medicină la Jena, iar în 1740 obţine titlul de doctor în medicină la Halle. La întoarcerea în oraşul natal şi-a practicat profesia, devenind fizicus al Braşovului între anii 1765-1772. Între timp a ocupat o serie de demnităţi publice ca: Wein und Bier Inspektor între 1748-1759, assesor (1751), Ratgeschworener din 1756 până în 1761, orator al comunităţii din 21 ianuarie 1762 până în 1768 şi 1772, senator din 19 ianuarie 1769 până la 1781 şi Allodial-Perzeptor între 31 mai 1773 până în 1781. Întrucât era vestit în epidemiologie, a fost chemat să combată ciuma din 1770 din Zemplen (Ungaria), unde a reuşit să stingă focarul de infecţie şi să preîntâmpine extinderea ei. Este demn de menţionat rolul său în reconstrucţia Bisericii Negre, după devastatorul incendiu din 1689. Aceasta fusese reconstruită doar parţial şi nedurabil, necesitând importante consolidări. Sub conducerea sa, între 1761 până în 1772, biserica s-a reconstruit cu mari sacrificii şi durabil de această dată, serviciile lui Stephan Closius  fiind deosebite, mai ales la reconstrucţia bolţii mari a bisericii. A descoperit în valea Timişului o piatră care era mai potrivită pentru reconstrucţia bisericii decât ţigla arsă şi s-a implicat în aducerea ei, folosindu-se de relaţiile sale cu diferite persoane importante. Acoperişul Bisericii Negre, distrus de incendiu, a fost reparat tot prin grija şi cheltuiala sa. La nunta sa s-a cântat o serenadă ale cărei versuri au fost semnate de Petrus Clompe, iar partea muzicală a fost încredinţată lui Johannes Copony, elev la gimnaziul din Brașov.  

OperaDissertatio inaug. medica de juvenum dispositione ad morbos pulmonum, 1740 m. Octobr, Halae Magdeburgicae 4, 48 p. [un exemplar din această lucrare se păstrează la Brașov].
Referinţe:Trausch, Schriftsteller, vol. I, p. 225 [citează o istorie a ciumei din 1795 şi 1796 apărută la Pesta 1801, vol I, p.6]; Szinnyei, Magyar, vol. II, p. 84. [citează următoarele surse: Weszprémi, Succinta Med. Biogr. IV, p.164; Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 50];  Gusbeth, Eduard, Zur Geschichte der Sanitäts – Verhältnisse in Kronstadt, Kronstadt, 1884, p. 75; Stenner, Beamten, p. 24 [sunt enumerate demnităţile ocupate în administraţia oraşului]; [Die] Closiusische [Familie], în Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums, 1938, p. 183; Sebestyén, Josef v., Epitaphium des Stephan Closius, în Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums, 1940, p. 30; Gomoiu, Repertor, p. 74; Huttmann, A. şi Barbu, G., Medicina în Oraşul Stalin [Brașov]. Ieri şi astăzi, Brașov, 1959, p. 42 [fig. 32, foaie de titlu a tezei de doctorat]; Bologa, V. L., Ärzte und Gesundheitpflege bei den Sieb. Sachsen im 18. und zu Beginn des 19. Jh., în Forschungen, 7, 1964, nr. 2, p. 60; Schuller, Schriftsteller, vol. IV, p. 73; Hienz, Schriftsteller, vol. V, p. 363.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.