CLOSIUS, Martin Traugot

CLOSIUS, Martin Traugott (născut 20 ianuarie 1744, Brașov – mort 27 iulie 1789, Brașov), teolog. După ce şi-a făcut studiile în oraşul natal şi la Universitatea din Jena (1766) s-a întors la Brașov. Aici a predat la Gimnaziul Evanghelic, fiind mai întâi lector (între 1772-1780) şi apoi rector (între 1780-1782). La 27 iulie 1782 devine predicator al bisericii evanghelice de pe Dealul Sfântul Martin din Brașov, iar din 1783 arhidiacon al Bisericii Negre. În anul 1789 este ales predicator al Bisericii evenghelice Sfântul Bartolomeu, însă la scurt timp după aceea moare pe neaşteptate. Împreună cu soţia sa, Sara, fiica rectorului Franz Czako von Rosenfeld, a avut doi copii, Carl Friedrich,  doctor în medicină (mort 17 februarie 1832, fără copii) şi Johanna (mort 14 ianuarie 1817), căsătorită cu generalul-maior Leopold von Martini. De la Martin Traugott Closius ne-au rămas două lucrări: Trauer-Oden auf den Höchstseeligen Tod Mariä Theresiä, der besten Grossfürstin von Siebenbürgen, Kronstadt, 1781, 8 p.; Denkpredigt auf die im Jahre 1689, den 21. April zu Kronstadt in Siebenbürgen entstandene erschreckliche Feuersbrunst, gehalten den 21. April 1789, Wien, 1789, 38 p. [lucrarea este o predică ţinută la împlinirea a o sută de ani de la incendiul din 21 aprilie 1689, care a devastat Brașovul].

Referinţe: Trausch, Schriftsteller, vol. I, p. 224; Szinnyei, Magyar, vol. II, p. 84.
Traducerile din limbile germană şi maghiară au fost făcute de Gabriela Gyenge.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.