CLINCIU, Aurel Ion

CLINCIU, Aurel Ion (născut 4.01.1953, Racovițeni, județul Bacău), psiholog și profesor universitar. Începând din 1976, a lucrat la Centrul Sanitar Antiepidemic, Igiena copilului și tineretului, apoi la Spitalul de copii Brașov, secția Neuropsihiatrie infantilă, ca psiholog. A urmat mai multe specializări în domeniul integrării copilului cu nevoi speciale în Danemarca și Anglia. Din 1998 a predat la Facultatea de psihologie și științele educației a Universității Transilvania Brașov, ca lector, conferențiar (2005) și profesor (2015). A susținut doctoratul în psihologie în 2004 la Universitatea București și teza de abilitare în 2016. A predat disciplinele Fundamentele psihologiei, Evaluarea și consilierea psihologică, Statistica aplicată în psihologie. A inițiat programe de cercetare științifică, a efectuat numeroase chestionare și studii cantitative, s-a implicat în organizarea de evenimente și conferințe de specialitate, face parte din asociații și societăți de profil. Este autor și co-autor la numeroase cursuri, manuale, studii, monografii, materiale și articole publicate în reviste de specialitate (Journal Plus Education, Intelligence, Higher Education, Romanian Journal of Eperimental Apllied Psychology, Procedia – Social and Behavioral Sciences). Secretar științific pentru specializarea Psihologie al facultății, cancelar al acesteia între 2004-2005, a colaborat cu consilierii școlari și coordonează programe de formare acreditate la Casa Corpului Didactic Brașov.

OperaPsihologie generală: curs pentru învățământ la distanță, Brașov, Univ. Trans., 2001, 244 p.; Metodologia cercetării în psihopedagogie, Brașov, Univ. Trans., 2002, 170 p.; Prelucrare computerizată a datelor cu SPSS, vol. 1, Brașov, Univ. Trans., 2007, 126 p., vol 2, Statistici multivariate pentru psihologie, 2012, 208 p.; BML: Bateria memoriei de lucru, Cluj-Napoca, Sinapsis, 2012, 162 p.; Statistică aplicată în psihologie, Brașov, Univ. Trans., 2013, 205 p.; Baze teoretice ale evaluării psihologice, Brașov, Univ. Trans., 2014, CD-ROM; Fundamentele psihologiei, vol. 1-2, Brașov, Univ. Trans., 2014, CD-ROM; Co-autor – Psihologie educațională. Modelul pedagogic. Curs pentru anul I, Brașov, Univ. Trans., 2003, 176 p. (în colaborare cu Elena Cocoradă, Marcela R. Luca, Doina Usaci), ediția a 3-a, 2006, 157 p.;  Consiliere psihopedagogică, coord. Elena Cocoradă, Brașov, Univ. Trans., 2004, 178 p.; Evaluare și microviolență în mediul școlar, coord. Elena Cocoradă, Brașov, Univ. Trans., 2008, 180 p. (în colaborare cu Marcela Rodica Luca, Mariela Pavalache Ilie); Microviolența școlară conexă evaluării: ghid de consiliere educațională, coord. Elena Cocoradă, Brașov, Univ. Trans., 2008, 152 p. (în colaborare cu Marcela Rodica Luca, Mariela Pavalache Ilie); 
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.