CIUPEA, Ioan

CIUPEA, Ioan (născut 27 ianuarie 1946, Făgăraș, județul Brașov), istoric, muzeograf. A făcut Liceul „Radu Negru” Făgăraș și Facultatea de istorie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj, promoția 1969. A fost profesor între 1969-1972, apoi muzeograf la Muzeul Țării Făgărașului, pe care îl conduce între 1970-1975. În ultimul an se stabilește cu familia la Cluj unde lucrează cercetător la Institutul de istorie, secția istorie medie. A lucrat pe șantiere arheologice la Comana de Jos și Făgăraș, fiind autorul unui ghid turistic despre Făgăraș. Din 1985 probabil, a lucrat la Muzeul Național de istorie al Transilvaniei, Cluj, ca muzeograf principal. După 1989, s-a preocupat de istoria comunismului, rezistența anticomunistă și sistemul penitenciar în sistemul comunist ș.a.

OperaComana de Jos, Fg., Muzeul Cetății Făgăraș, 1980, 135 p. (în colab. cu Ioan Glodariu și Florea Costea); Făgăraș. Mic îndreptar turistic, București, Ed. Sport Turism, 1983, 120 p.; Cluj-Napoca: municipiu cu vocație europeană, albu, Cluj, Studia, 2001, 179 p., ediție bilingvă română-engleză (colectiv editorial Dragoș, Ionel-Nicu, Damian, Ștefan, Fekete, Adriana, Dalbea, Paula); Liberalii clujeni. Destine în marea istorie, Cluj, Mega, 2007, 471 p. (în colab. cu Virgiliu Țârău);
Colaborări – Memoria închisorii Sighet, editor Romulus Rusan, ediția a doua revăzută și adăugită, București, Fundația Academia Civică, 2003; Rezistența anticomunistă- cercetare științifică și valorificare muzeală, editori Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop, Cluj, Argonaut, 2 vol., 2006.
Referințe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 43.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.