CIUCU, George I.

CIUCU, George I. (născut 12 iulie 1927, comuna Cristian, județul Brașov- mort 15 februarie 1990, București), matematician. A urmat şcoala primară şi Liceul A. Şaguna la Brașov. Şi-a făcut studiile superioare la Facultatea de Ştiinţe a Universității din București, luându-şi licenţa în matematică în 1950. După absolvirea facultăţii, a lucrat în învăţământul superior, urcând toate treptele carierei universitare: asistent (1950), lector (1955?/1956), conferenţiar (1958/1960?) şi profesor (1 octombrie 1966), la Facultatea de Matematică a Universității din București. Aici a predat cursuri de matematici generale, teoria probabilităţilor, statistică matematică şi teoria aşteptării. În 1957 îşi ia doctoratul în ştiinţe matematice, cu teza Proprietăţi ergodice ale unor lanţuri cu legături complete. A participat în 1959 la a doua Conferință de teoria informației în Liblice, Cehia (pe atunci Cehoslovacia) și la Conferința de statistică de la Magdeburg, Germania (pe atunci R.D.G.), în 1963 la a VII-a Consfătuire de teoria probabilităților și statistică matematică la Tbilisi, U.R.S.S. și în 1965 la a 35-a sesiune a Institutului Internațional de Statistică, ținută la Belgrad. A ţinut şi conferințe la Universitatea din Roma (1961), unde a urmat cursuri speciale, a fost prorector (1964-1967), apoi director general al Direcției generale a Învățământului Universitar, secretar general și consilier al Ministrului Educației și Învățământului cu rang de secretar general între 1970-1972 şi rector al Universității București (1972-1981), iar din 1 martie 1974 este membru corespondent al Academiei Române. A funcţionat ca secretar (1951-1959), referent ştiinţific (1959-1962) şi secretar ştiinţific adjunct la secţia I de matematici a Academiei. În 1960 i-a fost decernat premiul „Gh. Lazăr” al Academiei, iar din 1974 devine secretar al acestui înalt for ştiinţific, funcţie pe care o va îndeplini până la moarte. Primele sale studii au ca obiect lanţurile cu legături complete, unde a introdus noi clase de lanţuri cu legături complete de tip B, determinându-le şi proprietăţile. În aceleaşi lucrări a enunţat şi o teoremă pentru legea normală şi o alta pentru legea algoritmului iterat. A studiat funcţia caracteristică a variabilei şi a rezolvat probleme privind legile limită din teoria lanţurilor cu legături complete. S-a ocupat de ergodicitatea proceselor stochastice cu legături complete (1962). Alte lucrări abordează teoria jocurilor şi a aşteptării, fiind preocupat şi de unele probleme legate de filosofia matematică (1965) sau de modelarea probabilistică, de procesul de unificare şi diversificare în matematică etc. A fost membru supleant al C.C. al P.C.R. (1974-1979), membru al CC al P.C.R. (1979-1984), membru al Comisiei Centrale de Revizie (1984-1989). Alte funcții ocupate: Membru al Consiliului Național pentru Protecția Mediului Înconjurător (din 9 martie 1974), membru al Comisiei pentru problemele ideologice, ale activității politico-culturale și de educație socialistă a C.C. al P.C.R. (din 27 mart. 1980), membru al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie (din 2 aprilie 1980), membru al Consiliului de conducere al Consiliului Superior al Educației și Învățământului (din 9 mai 1980), președinte al biroului Comisiei Naționale a R.S.R. pentru U.N.E.S.C.O. (8 septembrie 1981 – în 1987), secretar al Comitetului Național „Oamenii de științã și pacea” (în 1982), membru supleant al biroului Comitetului municipal de partid București (în 1982), membru al Comitetului de partid al Universității din București (în 1982), membru al Comitetului de partid al Centrului Universitar București (în 1983), adjunct al ministrului Educației și Învățământului (23 februarie 1983–21 septembrie 1985). Ambasador extraordinar și plenipotențiar al R.S.R. în Luxemburg (sept. 1986) și din nov. 1986 ambasadorul Rom în Belgia, rechemat în 30 ian. 1990 prin decretul 77/1990. Pentru activitatea sa științifică și politică, a mai fost distins cu ordinul Steaua RSR, clasa a V-a, Ordinul Muncii, clasa a III-a în 1959 și clasa a II-a în 1970, cu titlul Profesor emerit al RSR în 1972 și Ordinul Meritul Științific, clasa I, în 1981.

OperaStudii: Lanţuri cu legături complete de tipul B, în Comunicările Acad. R.P.R., tom. I, nr. 6, iun. 1951, p. 455-460; Lanţuri cu legături complete cu densitate, în Comunicările Acad. R.P.R., tom. IV, nr. 7-8, iul. – aug. 1954, p. 345-349; Legea numerelor mari pentru variabile aleatoare legate, în Comunicările Acad. R.P.R., tom V, nr. 9, sept. 1955, p. 1253–1256; Propriétés asymptotiques des chaînes à liaisons complètes, în Rendiconti Accad. dei Lincei cl. sc. fis., mat. e nat., seria 8, t. XXII, nr. 1-2, 1957, p. 11-15; Legea numerelor mari pentru lanţuri cu legături complete, în Comunicările Acad. R.P.R., t. X, nr. 8, aug. 1960, p. 643-645; Unele proprietăţi ale lanţurilor cu legături complete, în Comunicările Acad. R.P.R., t. X, nr. 7, iul. 1960, p. 561-563;  Asupra unor proprietăţi de limită din teoria lanţurilor cu legături complete, în  AUB, nr. 29, 1961, p. 225-231 (în colab. cu Gh. Mihoc); L’ergodicita dei processi stocastici o vincoli completi, în Rendiconti Accad. dei Lincei cl. sc. fis., mat. e nat., seria 8, t. XXXIII, fasc. 3-4, 1962, p. 119-121; Asupra unui model cu veniri în grup, în  AUB, Şt. nat., mat., mec., anul XIV, nr. 1, 1965, p. 101-103;
VolumeProcese cu legături complete, București, Ed. Acad. RPR, 1960, 231 p. (în colab. cu Radu Theodorescu); Teoria probabilităţilor şi statistică matematică. Culegere de probleme, București, Ed. Tehnică, 1962, 416 p. (în colab. cu Gabriel Sîmboan); Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică, București, EDP, 1963, 359 p.; Teoria jocurilor, București, Ed. Tehnică, 1965, 248 p. (în colab. cu Marius Iosifescu şi Radu Theodorescu); Culegere de probleme de teoria probabilităţilor, București, Ed. Tehnică, 1967, 495 p. (în colab. cu V. Craiu şi I. Săcuiu); Introducere în teoria aşteptării, București, Ed. Tehnică, 1967, 264 p. (în colab. cu Gh. Mihoc); Probleme de statistică matematică, București, Ed. Tehnică, 1968, 319 p.; ediţie 1974, 328 p. (în colab. cu V. Craiu şi I. Săcuiu); Teoria estimaţiei şi verificarea ipotezelor statistice, București, EDP, 1968, 352 p. (în colab. cu V. Craiu); Teoria probabilităţilor şi statistică matematică, București, EDP, 1970, 508 p. (în colab. cu Gh. Mihoc şi V. Craiu); Introducere în teoria probabilităţilor şi statistica matematică, București, EDP, 1971, 374 p. (în colab. cu V. Craiu); Modele matematice ale aşteptării, București, Ed. Acad. RSR, 1973, 465 p. (în colab. cu Gh. Mihoc şi Aneta Muja); Inferenţă statistică, București, EDP, 1974, 488 p. (în colab. cu V. Craiu); ediţie 1976, 487 p.; Probleme de teoria probabilităţilor, ediţia a II-a, București, Ed. Tehnică, 1974, 367 p. (în colab. cu V. Craiu şi I. Săcuiu); Statistică matematică şi cercetări operaţionale [vol. I], București, EDP, 1974, 346 p. (în colab. cu V. Craiu şi A. Ştefănescu); vol. II, București, EDP, 1978, 308 p.; vol. III, 1982, 368 p. (în colab. cu V. Craiu, Maria Viorica Ştefănescu şi A. Ştefănescu); Probabilităţi şi procese stocastice, vol. I, București, Ed. Acad. RSR, 1978, 336 p. (în colab. cu T. Constantin), vol. II, București, Ed. Acad. RSR, 1979, 349 p. (în colab.  cu T. Constantin); Elemente de teoria probabilităţilor, București, f.e., 1981, 455 p. (multigrafiate, în colab. cu Constantin Tudor); Teoria probabilităţilor şi aplicaţii, București, EŞE, 1983, 608 p. (în colab. cu Constantin Tudor);
Monografii, lucrări didactice, articole diverseEvenimente şi probabilitate, în Gazeta mat. şi fiz., seria A, vol. V, nr. 9, sept. 1953, p. 390-394; Ce este calculul probabilităţilor, în Gazeta mat. şi fiz., seria B, anul VII, nr. 6, iun. 1956, p. 294 -305; Un crez de excepţie pentru repartiţia limită a sumelor de variabile aleatoare ale unui proces Markov finit, omogen şi continuu,în Gazeta mat. şi fiz., seria A, vol. X, nr. 3, mart. 1958, p. 141-143; Statistica matematică şi practica economică. Contribuţia matematicienilor la rezolvarea unor probleme de economie, în  Contemporanul, nr. 25, 23 iun. 1961, p. 7 (în colab. cu Gh. Mihoc); Unele aplicaţii ale statisticii matematice, în Gazeta mat. şi fiz., seria B, anul XII, nr. 4, apr. 1961, p. 193-199; Aplicarea matematicii în economie, în Gazeta mat. şi fiz., seria A, vol. XV, nr. 9, sept. 1963, p. 500-502 (în colab. cu P. Ivănescu şi R. Theodorescu); Asupra teoriei jocurilor, în Gazeta mat. şi fiz., seria A, vol. XV, nr. 9, sept. 1963, p. 505-526 (în colab. cu M. Iosifescu şi R. Theodorescu); Teoria probabilităţilor şi statistica matematică în cei 20 de ani de la eliberarea patriei, în Gazeta mat. şi fiz., seria A, vol. LXIX, nr. 8, aug. 1964, p. 280-285; Procesul dialectic de unificare şi diversificare în matematică, în Rev. de filozofie, t. 12, nr. 3, 1965, p. 373-380 (în colab. cu I. Cuculescu şi Silviu Guiaşu); Teoria probabilităţilor şi modelarea probabilistă, în Materialismul dialectic şi ştiinţele naturii, vol. X, Ed. Politică, 1965, p. 167-189.
Referinţe: Andonie, G., Istoria matematicii în Rom., vol. III, București, Ed. Ştiinţifică, 1967; Teodorescu, Ion D., Şcoala matematică românească, în Matematica în Şcoala generală, 1976; MDE, p. 1200 ; DE, vol. I, p. 395; MDE, p. 1200; Popescu, Titus, Retrospectivă matematică. Repere evolutive, București, Ed. Litera, 1980, p. 179; Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii, București, 1982, p. 106 – 107 [cu bibliografie]; Rusu, Dorina, Dicţionar, p. 125; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Membrii C.C. al P.C.R. 1945-1989. Dicționar, coordonator Florica Dobre, București, EȘE, 2004; https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Ciucu – accesat 11 mai 2020.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.